Làm việc tại Google

Tuần đầu tiên của thực tập sinh tại Google

Sinh viên tham gia thực tập ở Google được làm việc trong các dự án thú vị, có ý nghĩa và ngay từ đầu đã được dự kiến là sẽ có hiệu quả. Gặp gỡ 5 thực tập sinh mùa hè trong tuần đầu tiên của họ tại Google và tận mắt xem cách thức làm việc ở đây – qua đôi mắt của họ.

Xem thêm:

Quay lại đầu trang