Cam kết cải thiện đáng kể cuộc sống của càng nhiều người càng tốt.

Bảo vệ người dùng

Google bảo vệ hàng tỷ người trên mạng mỗi ngày. Chúng tôi bảo vệ người dùng bằng công nghệ bảo mật hàng đầu trong ngành, những cách thức xử lý dữ liệu có trách nhiệm và các chế độ kiểm soát quyền riêng tư dễ sử dụng.

Mở rộng cơ hội

1 tỷ đô la tài trợ. 1 triệu giờ tình nguyện. Đầu tư vào cộng đồng, cá nhân và các nền kinh tế địa phương bằng mang đến cho họ cơ hội của hôm nay — và ngày mai.

Ai cũng có tiếng nói

Xây dựng một thế giới trong đó sự tiến bộ, kết quả công bằng, tính đa dạng và khả năng hòa nhập có thể trở thành hiện thực cả trong và ngoài trụ sở của chúng tôi.

Ứng phó với khủng hoảng

Giúp đỡ những người chịu ảnh hưởng của khủng hoảng thông qua các sản phẩm, nhân viên và đối tác của chúng tôi.

Thúc đẩy tính bền vững

Chúng tôi thống nhất phương các pháp hoạt động, các mối quan hệ đối tác và sản phẩm của mình xoay quanh một sứ mệnh duy nhất – nâng cao tính bền vững trên quy mô lớn. Chúng tôi hỗ trợ mọi người cùng nhau tạo ra tác động tích cực thông qua việc sắp xếp thông tin về hành tinh và giúp mọi người có thể biến những thông tin đó thành hành động bằng công nghệ.