Cách chúng tôi hợp tác cùng các nhà cung cấp và đối tác nhân sự trên khắp thế giới

Từ khi Google bắt đầu thuê nhân sự bên ngoài, chúng tôi vẫn luôn nỗ lực chọn những nhà cung cấp và đối tác nhân sự hàng đầu trên khắp thế giới. Chúng tôi hợp tác với các công ty bên ngoài này theo hợp đồng để cung cấp một dịch vụ chuyên môn hoặc tạm thời đáp ứng một nhu cầu ngắn hạn. Trong thời đại của chuyên môn hoá, chuỗi cung ứng toàn cầu và hoạt động theo dự án, cách tiếp cận này rất phổ biến đối với nhiều công ty lớn.

Nhân viên của các nhà cung cấp và đối tác nhân sự – gọi lần lượt là nhân viên của nhà cung cấp và nhân viên tạm thời – cùng với các nhà thầu độc lập (những người lao động tự do), tạo nên nguồn nhân lực bên ngoài của chúng tôi. Họ đóng vai trò quan trọng đối với Google và chúng tôi quan tâm đến trải nghiệm của họ khi làm việc với công ty chúng tôi. Tuy nhiên, thành viên thuộc nguồn nhân lực bên ngoài không phải và cũng chưa từng là nhân viên của Google. Các nhà cung cấp và nhân viên tạm thời đều chỉ do các nhà cung cấp và đối tác nhân sự của chúng tôi tuyển dụng.

Các chính sách của chúng tôi dành cho nhà cung cấp và đối tác nhân sự được thiết kế để đảm bảo rằng tất cả các hoạt động hợp tác với những công ty này diễn ra một cách minh bạch, rõ ràng và nhất quán trên toàn cầu. Do nhân viên của họ chỉ hợp tác cùng chúng tôi ở một số nhiệm vụ trong thời gian có hạn, vậy nên, các chính sách của chúng tôi giúp đảm bảo rằng họ chỉ sử dụng những gì họ cần để tham gia cùng chúng tôi, không hơn không kém. Những chính sách như vậy cũng giúp đảm bảo rằng chúng tôi hoạt động hiệu quả nhất có thể, đồng thời tuân thủ các yêu cầu về luật pháp và lao động trên khắp thế giới.

Chẳng hạn như Quy tắc ứng xử cho nhà cung cấp bấy lâu nay của chúng tôi điều chỉnh quan hệ hợp tác giữa chúng tôi với mọi nhà cung cấp và đối tác nhân sự. Dựa trên chính sách này, chúng tôi định kỳ đánh giá tất cả công ty chúng tôi hợp tác cùng, cũng như điều tra việc tuân thủ khi cần, nhằm đảm bảo rằng thành viên thuộc nguồn nhân lực bên ngoài được cung cấp điều kiện làm việc an toàn, bất kể họ ở đâu khi làm việc cùng Google. Điều này cũng có nghĩa là các nhà cung cấp và đối tác nhân sự của chúng tôi, với tư cách là các nhà tuyển dụng, sẽ đặt ra và cung cấp tất cả điều kiện làm việc cho nhân viên của họ, gồm cả tiền lương và phúc lợi.

Chúng tôi rất coi trọng việc tất cả mọi người trong cộng đồng của mình được đối xử công bằng và được tôn trọng. Chính sách chống phân biệt đối xử và quấy rốiQuy tắc ứng xử của Google áp dụng trên toàn công ty chúng tôi cũng áp dụng cho tất cả những ai làm việc cho hoặc hợp tác cùng chúng tôi. Thành viên thuộc nguồn nhân lực bên ngoài cũng phải tuân theo những điều này. Ngoài ra, những thành viên này cũng có quyền sử dụng đường dây nóng giống như nhân viên của Google để báo cáo các vấn đề (kể cả theo cách ẩn danh). Thành viên thuộc nguồn nhân lực bên ngoài cũng có thể trực tiếp nêu mối quan ngại của họ qua nhà tuyển dụng của họ.

Trên hết, chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo tính liêm chính trong hoạt động thuê ngoài qua những công cụ như Báo cáo trách nhiệm của nhà cung cấpChương trình về sự đa dạng nhà cung cấp. Chúng tôi tôn trọng quyền lao động của tất cả những ai tham gia các dự án của Google. Và chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực hết mình để cải thiện việc thúc đẩy một môi trường làm việc tích cực và được tôn trọng cho mọi người — gồm cả nhân viên, nhà cung cấp, nhân viên tạm thời và các nhà thầu độc lập.

Quay lại đầu trang