Làm việc tại Google

Bên trong các văn phòng của chúng tôi tại Seattle và Kirkland

Hãy cùng bước vào bên trong các văn phòng của chúng tôi tại Seattle và Kirkland để gặp các nhân viên của Google đang làm việc tại đây. Tìm hiểu về văn hóa, công việc và những gì khiến chúng tôi yêu thích cộng đồng Google của mình. Từ Cloud đến Daydream, từ lập trình cơ sở dữ liệu đến UX, luôn có cơ hội cho bất kỳ ai muốn xây dựng, phát triển và sáng tạo cùng Google.

Xem thêm:

Quay lại đầu trang