Sứ mệnh của chúng tôi là sắp xếp thông tin của thế giới và làm cho thông tin đó trở nên hữu íchdễ tiếp cận cho tất cả mọi người.

Xem phim

3:49

Nhìn lại xu hướng tìm kiếm nổi bật trong 25 năm qua và tôn vinh những khoảnh khắc được tìm kiếm nhiều nhất – những khoảnh khắc đã truyền cảm hứng cho thế giới và thế hệ tương lai.

Làm cho cuộc sống dễ dàng hơn với một chút trợ giúp từ các sản phẩm của chúng tôi

Cam kết cải thiện đáng kể cuộc sống của càng nhiều người càng tốt

Những người sử dụng công nghệ để mang lại lợi ích cho người khác