Sứ mệnh của chúng tôi là sắp xếp thông tin của thế giới và làm cho thông tin đó trở nên hữu íchdễ tiếp cận cho tất cả mọi người.

Làm cho cuộc sống dễ dàng hơn với một chút trợ giúp từ các sản phẩm của chúng tôi

Cam kết cải thiện đáng kể cuộc sống của càng nhiều người càng tốt

Những người sử dụng công nghệ để mang lại lợi ích cho người khác