ค่านิยมของเราในทางปฏิบัติ

Internet Saathi: ลดการแบ่งแยกทางเพศด้วยอินเทอร์เน็ตในแถบชนบทของอินเดีย

ถึงแม้ว่าโลกจะเชื่อมต่อกันมากขึ้น แต่ชนบทของอินเดียก็เป็นหลักฐานว่าช่องว่างระหว่างเพศในการออนไลน์ยังคงกว้างอยู่ เพราะมีผู้หญิงใช้อินเทอร์เน็ตเพียง 1 ใน 10 เท่านั้น Google มุ่งมั่นที่จะลดช่องว่างนี้ ด้วยโครงการ Internet Saathi ของเรา ทูตสตรีของเราจะอบรมและให้ความรู้ผู้หญิงในหมู่บ้าน 300,000 แห่งเกี่ยวกับประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Internet Saathi

ดูเรื่องราวเพิ่มเติม

กลับไปด้านบน