มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ได้มากที่สุด

การปกป้องผู้ใช้

Google ช่วยให้ผู้คนนับพันล้านคนออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้นในทุกๆ วัน เราปกป้องผู้ใช้ด้วยการรักษาความปลอดภัยชั้นนำของอุตสาหกรรม วิธีจัดการข้อมูลที่มีความรับผิดชอบ และการควบคุมความเป็นส่วนตัวที่ใช้งานง่าย

การขยายโอกาส

เงินสด 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ชั่วโมงจิตอาสา 1.4 ล้านชั่วโมง เงินสนับสนุนโฆษณา 7 พันล้านเหรียญสหรัฐกับการลงทุนทั้งในภาคชุมชน รายบุคคล และเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยการช่วยให้ทุกคนพร้อมสำหรับโอกาสที่จะเข้ามาในวันนี้และในอนาคต

การรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย

สร้างโลกที่ความเจริญก้าวหน้า ผลลัพธ์ที่ชอบธรรม ความหลากหลาย และการยอมรับความแตกต่างกลายเป็นความจริงได้ทั้งในและนอกสถานที่ทำงานของเรา

การรับมือภาวะวิกฤต

ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ต่างๆ ผ่านผลิตภัณฑ์ บุคลากร และพาร์ทเนอร์ของเรา

การยกระดับความยั่งยืน

เราผสานทั้งแนวทางปฏิบัติ พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเราไว้ด้วยกันในภารกิจเดียว นั่นก็คือการส่งเสริมความยั่งยืนในวงกว้าง ด้วยการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับโลกของเรา และนำข้อมูลที่ว่านั้นมาดำเนินการผ่านเทคโนโลยี จึงช่วยให้ผู้คนสร้างผลกระทบเชิงบวกร่วมกันมากขึ้น