เกี่ยวกับการว่าจ้างบุคคลภายนอก
ของ Google

ที่ Google เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสถานที่ทำงานและโอกาสทางเศรษฐกิจที่เหมาะกับทั้งบุคคลที่เราว่าจ้างโดยตรงและบุคคลภายนอกจากผู้ให้บริการที่เราว่าจ้าง พนักงานชั่วคราว และผู้รับเหมาอิสระ

บางครั้งก็มีคนถามว่าทำไมเราถึงต้องว่าจ้างบุคคลภายนอกดังกล่าวด้วย

เนื่องจาก Google ได้ก้าวเข้าสู่สายธุรกิจใหม่ๆ และจ้างพนักงานเพิ่มขึ้น เราจึงต้องการความเชี่ยวชาญและการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภายนอก บางครั้ง งานของเราก็เหมาะสำหรับพนักงานของ Google ที่สุด แต่บางครั้งก็เหมาะกับบริษัทเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและสามารถจัดการฝึกอบรม การสนับสนุน และเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพให้พนักงานของตัวเองได้

เราทำสัญญากับธุรกิจต่างๆ ทั่วโลกเพื่อให้บริการพิเศษที่เราไม่มีความเชี่ยวชาญหรือทรัพยากรภายในที่เหมาะสม ซึ่งมักจะเป็นสาขาที่จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมพิเศษที่สำคัญ เช่น การดำเนินธุรกิจร้านกาแฟ บริการทางการแพทย์ การขนส่ง การสนับสนุนลูกค้า และการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ ผู้ให้บริการคือพนักงานของธุรกิจเหล่านี้ ซึ่งคิดเป็นบุคคลภายนอกแทบทั้งหมดที่เราว่าจ้าง นอกจากนี้ เรายังทำสัญญากับบริษัทจัดหาพนักงานชั่วคราวสำหรับเวลาที่ต้องหาคนมาแทนการลางานระยะสั้น เวลาที่ความต้องการทางธุรกิจเพิ่มขึ้น หรือเวลาที่เราจำเป็นต้องจัดทำโครงการพิเศษอย่างรวดเร็ว พนักงานชั่วคราวดังกล่าวคิดเป็นประมาณ 3% ของบุคคลทั้งหมดที่เราว่าจ้าง สุดท้ายนี้ เราได้รับบริการจากผู้รับเหมาอิสระจำนวนไม่มาก ซึ่งมีไม่ถึง 0.5% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

แนวทางนี้แพร่หลายอย่างมากในยุคของความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่น ห่วงโซ่อุปทานโลก และการทำงานจากระยะไกลหรือตามโครงการ บริษัทส่วนใหญ่มักใช้ผู้ให้บริการในส่วนที่พวกเขาไม่มีความเชี่ยวชาญและทรัพยากร จากข้อมูลของ Information Services Group แล้ว นี่เป็นเรื่องธรรมดาในเกือบทุกอุตสาหกรรม และจากข้อมูลของ Staffing Industry Analysts บริษัทจัดหางานจ้างพนักงานชั่วคราวเกือบ 17 ล้านคนในช่วงหนึ่งปีในสหรัฐอเมริกา

การเป็นผู้ให้บริการ พนักงานชั่วคราว หรือผู้รับเหมา ไม่ได้มีไว้เพื่อใช้เป็นเส้นทางสู่การเข้าทำงานที่ Google แต่หากโครงการใดพัฒนาในลักษณะที่ต้องการการสนับสนุนระยะยาว เราก็ยินดีให้ผู้ให้บริการ พนักงานชั่วคราว และผู้รับเหมา เข้ามาสมัครงานและผ่านกระบวนการจ้างงานเช่นเดียวกับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติคนอื่นๆ

เราต้องการให้การทำงานที่ Google หรือในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ Google เป็นประสบการณ์ที่ดี คุ้มค่า และเป็นส่วนเติมเต็ม ในเดือนเมษายน 2019 เราได้ประกาศว่าเรากำหนดให้ผู้ให้บริการและพาร์ทเนอร์ด้านการจัดหาบุคคลที่ร่วมงานกับ Google ในสหรัฐอเมริกาต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ใหม่เรื่องสวัสดิการสำหรับพนักงานของตัวเอง อันรวมถึงค่าแรงชั้นต่ำชั่วโมงละ $15 การลางานสำหรับภารกิจในครอบครัวโดยได้รับค่าจ้าง 12 สัปดาห์ การลาป่วยโดยได้รับค่าจ้าง 8 วัน เงินชดเชยค่าเล่าเรียนปีละ $5000 และการคุ้มครองสุขภาพที่ครอบคลุม

ในที่ทำงานที่มีพนักงานจำนวนประมาณเดียวกับบริษัทของเรา ทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามที่คาดคิดเสมอไป เราจึงต้องการรับฟังและแก้ไขกรณีการกระทำที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นเหตุผลที่เราให้สิทธิ์บุคคลภายนอกที่เราว่าจ้างในการเข้าถึงสายด่วนช่วยเหลือเช่นเดียวกันกับพนักงานของ Google เพื่อรายงานข้อกังวล รวมทั้งมีตัวเลือกในการรายงานโดยไม่ระบุชื่อด้วย และยังเป็นเหตุผลที่เราตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นและเริ่มลงมือดำเนินการ เราได้ยุติการว่าจ้างพนักงานของ Google ที่ไม่อาจทำตามความคาดหวังของเราในการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกที่เราว่าจ้าง และดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาแล้ว

เราภูมิใจที่จะสร้างโอกาสการจ้างงานที่มีความหมายทั้งที่ Google และที่ธุรกิจอื่น ๆ สำหรับผู้คนหลายพันชีวิต เราเลือกพาร์ทเนอร์และหน่วยงานจัดหาบุคลากรอย่างรอบคอบ และตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานดังกล่าวด้วยหลักจรรยาบรรณสำหรับซัพพลายเออร์ของเรา และเรายังคงปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่เคารพซึ่งกันและกันและมีทัศนคติเชิงบวกสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ผู้ให้บริการ พนักงานชั่วคราว และผู้รับเหมา

กลับไปด้านบน