พันธกิจของเราคือการจัดระเบียบข้อมูลในโลกนี้และทำให้เข้าถึงได้ง่ายในทุกที่และมีประโยชน์

ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์สำหรับทุกคน

ดูวิดีโอ

1:37

Finding Pride ในประเทศไทย

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ได้มากที่สุด

คนที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น