ค่านิยมของเราในทางปฏิบัติ

สำรวจอุทยานแห่งชาติ Uluṟu-Kata Tjuṯa

อุทยานแห่งชาติ Uluṟu-Kata Tjuṯa เป็นทั้งมรดกโลกของ UNESCO และเป็นที่ตั้งของโขดหิน Uluṟu ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางธรรมชาติอันมีความเป็นเอกลักษณ์มากที่สุดของออสเตรเลีย โขดหินนี้ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับชาว Aṉangu ซึ่งเป็นผู้อารักขาดั้งเดิมของโขดหินนี้ และพำนักอาศัยอยู่ที่นั่นมานานกว่า 30,000 ปี

ชาว Aṉangu เชื่อว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างสิ่งที่อยู่เหนือประสาทสัมผัสและสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัส หรือระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ผู้คน โลก พืชพรรณ และสัตว์ต่างๆ ล้วนเชื่อมโยงและไม่สามารถแยกจากกันได้ เราจึงมิอาจนำเสนอหรือเข้าใจอุทยานแห่งชาติ Uluṟu-Kata Tjuṯa ได้อย่างลึกซึ้ง (ทั้งในเชิงเสมือนจริงหรือในความเป็นจริง) หากปราศจากการบอกเล่าจากชนพื้นเมืองของที่นี่

Google Australia ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ของเราเพื่อมองหาวิธีที่จะนำมิติมุมมองด้านวัฒนธรรมและจิตวิญญาณเหล่านี้มาสู่ประสบการณ์ Street View และช่วยอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณของชาว Aṉangu ที่สืบทอดกันจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการบอกเล่าด้วยปากเปล่า เราร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับชาว Aṉangu ซึ่งเป็นเจ้าของดั้งเดิมของอุทยานแห่งชาติ Uluṟu-Kata Tjuṯa, Parks Australia และรัฐบาลนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี เพื่อจับภาพอุทยานในแบบ Street View ตามกฎหมายและจารีตประเพณีของท้องถิ่น เราใช้แพลตฟอร์ม Story Spheres เพื่อเพิ่มเรื่องราวและเพลงดั้งเดิมลงในภาพ Street View 360 องศาของเรา

ผลลัพธ์ที่ได้คือทัวร์ชมพร้อมคำแนะนำแบบอินเทอร์แอ็กทีฟทั้งภาพและเสียงของ "ลำนำ" ศักดิ์สิทธิ์ของชาว Aṉangu หรือเรื่องราวการสรรค์สร้างเกี่ยวกับการเดินทาง การต่อสู่ และการผจญภัยของบรรพบุรุษ

ดูเรื่องราวเพิ่มเติม

กลับไปด้านบน