หลักเกณฑ์ของชุมชน

หลักเกณฑ์ของชุมชนมีไว้สำหรับสนับสนุนการสนทนาที่เป็นประโยชน์และเปิดกว้าง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเราเสมอมา หลักเกณฑ์นี้ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เราสามารถมารวมตัวกันเป็นชุมชนเพื่อมุ่งไปสู่พันธกิจที่มีร่วมกันและให้บริการผู้ใช้ของเรา การทำงานที่ Google มาพร้อมความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่ง ผู้คนหลายพันล้านคนพึ่งพาเราอยู่ทุกวันเพื่อให้ได้ข้อมูลคุณภาพสูงและเชื่อถือได้ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องเคารพความไว้วางใจนั้น และดำรงไว้ซึ่งบูรณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่เรามี หลักเกณฑ์ต่อไปนี้คือนโยบายอย่างเป็นทางการและมีผลใช้บังคับเมื่อคุณติดต่อสื่อสารในสถานที่ทำงาน

ตัวอย่างสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเมื่อมีการติดต่อสื่อสาร:

  • มีความรับผิดชอบ คำพูดและการกระทำของคุณมีความหมายเสมอ คุณต้องรับผิดชอบต่อคำพูดและการกระทำของตัวเอง รวมถึงรับผิดชอบต่อผลต่างๆ ที่จะตามมาด้วย
  • เกื้อกูล เสียงของคุณคือการมีส่วนร่วม จงทำให้เกิดประสิทธิภาพ
  • รอบคอบ อาจมีคนคิดว่าคำพูดของคุณนั้นมาจาก Google ไม่ว่าจะมีเจตนาหรือไม่ก็ตาม คุณจึงต้องไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนที่จะพูดอะไรที่อาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดได้

1. ขณะกำลังสื่อสาร ให้ปฏิบัติตามค่านิยมของ Google 3 ประการ

เคารพผู้ใช้ เคารพโอกาส และเคารพซึ่งกันและกัน ค่านิยมของเราเป็นตัวควบคุมความประพฤติระหว่างที่เรามุ่งหน้าเพื่อบรรลุพันธกิจ เราต่างต้องยึดมั่นค่านิยมนั้นทั้งโดยส่วนตัว และทุกคนต้องยึดมั่นค่านิยมนั้นร่วมกันทั้งหมด

2. ทำหน้าที่ของคุณเพื่อให้ Google เป็นสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพในการทำงาน และไม่แบ่งแยกสำหรับทุกคนเสมอ

การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดกับเพื่อนร่วมงานจะช่วยสร้างชุมชนขึ้นมา ส่วนการก่อกวนการทำงานด้วยข้อโต้แย้งที่เผ็ดร้อนทางการเมืองหรือข่าวสารล่าสุดต่างๆ นั้นไม่ช่วยอะไร ความรับผิดชอบหลักของเราคือการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่ใช่ใช้เวลางานไปกับการโต้เถียงประเด็นที่ไม่เกี่ยวกับงาน

จงเลี่ยงบทสนทนาที่สร้างความขัดแย้งในที่ทำงานหรือฝ่าฝืนนโยบายด้านสถานที่ทำงานของ Google ผู้จัดการจะต้องเป็นผู้ยุติการสนทนาที่ฝ่าฝืนกฎเหล่านั้น

3. การพูดคุยที่ทำให้ Googler คนอื่นรู้สึกเหมือนเป็นส่วนเกินเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นที่นี่

อย่าโจมตีผู้อื่นทางออนไลน์ เรียกผู้อื่นด้วยฉายาเชิงลบ หรือโจมตีตัวบุคคลโดยไม่ใช้เหตุผล ซึ่งรวมถึงการใช้ถ้อยคำที่ดูถูก เหยียดหยาม หรือทำให้อับอาย (ไม่ว่าจะอ้างถึงบุคคลหรือกลุ่มคนก็ตาม) ต่อพนักงานคนอื่น พนักงานที่เป็นบุคคลภายนอก พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ หรือบุคคลอื่นใด (รวมถึงบุคคลสาธารณะ) หรือฝ่าฝืนมาตรฐานการปฏิบัติตนหรือนโยบายอื่นๆ ว่าด้วยการล่วงละเมิดและการกลั่นแกล้ง

4. คุณต้องรับผิดชอบต่อคำพูดและผลกระทบที่ตามมา

คำพูดและการกระทำของคุณเป็นสิ่งสำคัญและอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องยาวนาน จงมีความเคารพในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (และต่อ) เพื่อนๆ Googler ด้วยกัน

ในฐานะ Googler ความคิดเห็นของคุณ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหน อาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อ Googler คนอื่น ตัวคุณเอง และบริษัท เราทุกคนมีอิสระที่จะแจ้งข้อกังวลและตั้งคำถามหรือโต้แย้งด้วยความสุภาพต่อกิจกรรมของบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมของเรา ตรวจสอบว่าสิ่งที่พูดมีข้อมูลที่ดีพร้อม อย่าคิดไปเองว่าคุณรู้ข้อมูลทั้งหมด และคอยระวังการใช้ถ้อยคำที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจของ Google ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และการทำงานของเรา

5. ดูแลข้อมูลของบริษัทด้วยความระมัดระวัง

จงจำไว้ว่า การสื่อสารของเราอาจเผยแพร่ไปอย่างรวดเร็วและขยายวงกว้าง อย่าเข้าถึง เปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลที่เปิดเผยให้เฉพาะบุคคลที่จำเป็นต้องทราบหรือข้อมูลลับซึ่งเป็นการละเมิดนโยบายความปลอดภัยของข้อมูลของเรา

คุณมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หลักจรรยาบรรณ และนโยบายสถานที่ทำงานอื่นๆ ของเราอย่างเคร่งครัด หากมีการสนทนาหรือพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายนี้ ผู้จัดการและเจ้าของ/ผู้ดูแลการสนทนาจะต้องเข้าไปจัดการ ในกรณีจำเป็น เราจะลบฟอรัมการสนทนาดังกล่าว เพิกถอนสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็น การดู หรือการโพสต์ หรือดำเนินการทางวินัย

Googler และพนักงานบุคคลภายนอกของเราอาจสื่อสารเกี่ยวกับค่าตอบแทน ชั่วโมงทำงาน ข้อกำหนดและเงื่อนไขการทำงานอื่นๆ หรือเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายใดๆ แม้ว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อสาธารณะนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายและนโยบายท้องถิ่น

กลับไปด้านบน