การทำงานที่ Google

ขยายการเข้าถึงโอกาสให้ทุกคน

เราคิดว่า Google ควรมีทีมงานกระจายอยู่ทั่วโลกมากกว่านี้ แม้ว่าเป้าหมายนี้อาจต้องใช้เวลาแต่เรากำลังขยายการเข้าถึงโอกาสให้ทุกคน ลองดูสิ่งที่เรากำลังทำเพื่อให้ Google เข้าถึงทุกคนได้มากขึ้นทั้งในวันนี้และในวันหน้า ไม่ว่าจะเป็นการขยายแนวปฏิบัติในการจ้างงานไปจนถึงการให้การศึกษาด้านเทคโนโลยีแก่นักศึกษาเพิ่มขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความพยายามหลากหลายวิธีของเรา

ดูเพิ่มเติม:

กลับไปด้านบน