Chuyển đến phần nội dung

Báo cáo

Tiêu đề
Loại
Năm công bố
Định dạng
Yêu cầu thông tin người dùng
2019, Tính minh bạch
Web
Tính minh bạch
2019
Web
Duyệt web an toàn: phần mềm độc hại và lừa đảo
2019, Tính minh bạch
Web
Tính minh bạch
2019
Web
Mã hóa email trong khi gửi
2019, Tính minh bạch
Web
Tính minh bạch
2019
Web
Mã hóa HTTPS trên web
2019, Tính minh bạch
Web
Tính minh bạch
2019
Web
An ninh của hệ sinh thái Android
2019, Tính minh bạch
Web
Tính minh bạch
2019
Web
Xóa nội dung do vấn đề bản quyền
2019, Tính minh bạch
Web
Tính minh bạch
2019
Web
Yêu cầu của chính phủ về việc xóa nội dung
2019, Tính minh bạch
Web
Tính minh bạch
2019
Web
Xóa kết quả tìm kiếm theo luật bảo mật của châu Âu
2019, Tính minh bạch
Web
Tính minh bạch
2019
Web
Việc thực thi Nguyên tắc cộng đồng của YouTube
2019, Tính minh bạch
Web
Tính minh bạch
2019
Web
Xóa nội dung theo Luật thực thi mạng
2019, Tính minh bạch
Web
Tính minh bạch
2019
Web
Quảng cáo chính trị trên Google
2019, Tính minh bạch
Web
Tính minh bạch
2019
Web
Lưu lượng truy cập và tình trạng gián đoạn của Google
2019, Tính minh bạch
Web
Tính minh bạch
2019
Web
Báo cáo tác động kinh tế của Mỹ
2017, Tác động kinh tế
Tác động kinh tế
2017
PDF
Trung tâm dữ liệu châu Âu
2019, Tác động kinh tế
Tác động kinh tế
2019
PDF
Báo cáo môi trường năm 2018
2018, Sự bền vững
Sự bền vững
2018
PDF
Báo cáo chuỗi cung ứng có trách nhiệm năm 2018
2018, Trách nhiệm của nhà cung cấp
Trách nhiệm của nhà cung cấp
2018
PDF
Báo cáo biến đổi khí hậu CDP năm 2018 của Alphabet
2018, Trách nhiệm của nhà cung cấp
Trách nhiệm của nhà cung cấp
2018
PDF
Báo cáo môi trường của sản phẩm Google Chromecast
2018, Sự bền vững
Sự bền vững
2018
PDF
Báo cáo môi trường của sản phẩm Google Home Hub
2018, Sự bền vững
Sự bền vững
2018
PDF
Báo cáo môi trường của sản phẩm Google Pixel 3
2018, Sự bền vững
Sự bền vững
2018
PDF
Báo cáo môi trường của sản phẩm Google Pixel 3 XL
2018, Sự bền vững
Sự bền vững
2018
PDF
Báo cáo môi trường của sản phẩm Google Pixel 2
2018, Sự bền vững
Sự bền vững
2018
PDF
Báo cáo môi trường của sản phẩm Google Pixel 2 XL
2018, Sự bền vững
Sự bền vững
2018
PDF
Báo cáo môi trường của sản phẩm Google Pixelbook
2018, Sự bền vững
Sự bền vững
2018
PDF
Báo cáo môi trường của sản phẩm Google Home
2018, Sự bền vững
Sự bền vững
2018
PDF
Báo cáo môi trường của sản phẩm Google Daydream View
2018, Sự bền vững
Sự bền vững
2018
PDF
Quy tắc ứng xử của nhà cung cấp
2018, Trách nhiệm của nhà cung cấp
Web
Trách nhiệm của nhà cung cấp
2018
Web
Chính sách khoáng sản ở khu vực xung đột
2018, Trách nhiệm của nhà cung cấp
Web
Trách nhiệm của nhà cung cấp
2018
Web
Báo cáo môi trường: Cập nhật tiến độ năm 2017
2017, Sự bền vững
Sự bền vững
2017
PDF
Báo cáo biến đổi khí hậu CDP năm 2017 của Alphabet
2017, Trách nhiệm của nhà cung cấp
Trách nhiệm của nhà cung cấp
2017
PDF
Đặc điểm kỹ thuật của các chất bị hạn chế
2017, Sự bền vững
Web
Sự bền vững
2017
Web
Báo cáo về khoáng sản ở khu vực xung đột
2017, Sự bền vững
Sự bền vững
2017
PDF
Báo cáo khoáng sản ở khu vực xung đột năm 2017 của Alphabet
2017, Trách nhiệm của nhà cung cấp
Trách nhiệm của nhà cung cấp
2017
PDF
Tuyên bố năm 2017 về nạn nô lệ thời hiện đại
2017, Trách nhiệm của nhà cung cấp
Trách nhiệm của nhà cung cấp
2017
PDF
Báo cáo chuỗi cung ứng có trách nhiệm: Năm 2016
2017, Trách nhiệm của nhà cung cấp
Trách nhiệm của nhà cung cấp
2017
PDF
Báo cáo môi trường: Năm 2016
2016, Sự bền vững
Sự bền vững
2016
PDF
Báo cáo biến đổi khí hậu CDP năm 2016 của Alphabet
2016, Sự bền vững
Sự bền vững
2016
PDF
Báo cáo khoáng sản ở khu vực xung đột năm 2016 của Alphabet
2016, Trách nhiệm của nhà cung cấp
Trách nhiệm của nhà cung cấp
2016
PDF
Tuyên bố về nạn nô lệ hiện đại năm 2016
2016, Trách nhiệm của nhà cung cấp
Trách nhiệm của nhà cung cấp
2016
PDF
Báo cáo khoáng sản ở khu vực xung đột năm 2015 của Alphabet
2015, Trách nhiệm của nhà cung cấp
Trách nhiệm của nhà cung cấp
2015
PDF
Báo cáo khoáng sản ở khu vực xung đột năm 2014 của Google
2014, Trách nhiệm của nhà cung cấp
Trách nhiệm của nhà cung cấp
2014
PDF
Báo cáo của Google về khoáng sản ở khu vực xung đột năm 2013
2013, Trách nhiệm của nhà cung cấp
Trách nhiệm của nhà cung cấp
2013
PDF
Báo cáo về tính đa dạng
2018, Tính đa dạng
Tính đa dạng
2018
PDF
Tác động của Google đến kinh tế và xã hội tại New Zealand
2017, Tác động kinh tế
Tác động kinh tế
2017
PDF
YouTube: Câu chuyện về nước Úc
2018, Tác động kinh tế
Tác động kinh tế
2018
PDF
Báo cáo về tính đa dạng: 2019
2019, Tính đa dạng
Tính đa dạng
2019
PDF
Bản báo cáo tuyên bố về nạn nô lệ thời hiện đại năm 2018
2018, Trách nhiệm của nhà cung cấp
Trách nhiệm của nhà cung cấp
2018
PDF
Báo cáo theo Chỉ thị báo cáo phi tài chính (NFRD) của Liên minh Châu Âu năm 2019
2019, Sự bền vững
Sự bền vững
2019
PDF
Báo vi phạm bản quyền
2018, Khác
Khác
2018
PDF
Báo thông tin sai lệch
2019, Khác
Khác
2019
PDF
Báo cáo môi trường năm 2019
2019, Sự bền vững
Sự bền vững
2019
PDF
Báo cáo biến đổi khí hậu CDP năm 2019 của Alphabet
2019, Sự bền vững
Sự bền vững
2019
PDF
Báo cáo chuỗi cung ứng có trách nhiệm năm 2019
2019, Trách nhiệm của nhà cung cấp
Trách nhiệm của nhà cung cấp
2019
PDF
Báo cáo theo Chỉ thị báo cáo phi tài chính (NFRD) của Liên minh Châu Âu năm 2020
2020, Sự bền vững
Sự bền vững
2020
PDF
Báo cáo theo Chỉ thị báo cáo phi tài chính (NFRD) của Liên minh Châu Âu năm 2021
2021, Sự bền vững
Sự bền vững
2021
PDF
Báo cáo biến đổi khí hậu CDP năm 2021 của Alphabet
2021, Sự bền vững
Sự bền vững
2021
PDF
Tuyên ngôn năm 2020 về việc chống nạn nô lệ thời hiện đại
2021, Trách nhiệm của nhà cung cấp
Trách nhiệm của nhà cung cấp
2021
PDF
Báo cáo chuỗi cung ứng có trách nhiệm năm 2021
2021, Trách nhiệm của nhà cung cấp
Trách nhiệm của nhà cung cấp
2021
PDF
Tuyên ngôn năm 2021 về việc chống nạn nô lệ thời hiện đại
2022, Trách nhiệm của nhà cung cấp
Trách nhiệm của nhà cung cấp
2022
PDF
Phản hồi của Alphabet đối với Bộ câu hỏi về biến đổi khí hậu của CDP năm 2022
2022, Sự bền vững
Sự bền vững
2022
PDF
Tuyên bố về Đạo luật minh bạch của Na Uy năm 2022
2023, Trách nhiệm của nhà cung cấp
Trách nhiệm của nhà cung cấp
2023
PDF
Quay lại đầu trang