Sứ mệnh của chúng tôi là sắp xếp thông tin của thế giới và làm cho thông tin đó trở nên hữu íchdễ tiếp cận cho tất cả mọi người.

Xem video

Xem thông tin cập nhật về AI cũng như tin tức và thông báo mới nhất về sản phẩm tại Google I/O

Tìm hiểu tất cả những cách Google áp dụng để đảm bảo sự riêng tư, an toàn và bảo mật cho thông tin cá nhân của bạn.

Làm cho cuộc sống dễ dàng hơn với một chút trợ giúp từ các sản phẩm của chúng tôi

Cam kết cải thiện đáng kể cuộc sống của càng nhiều người càng tốt