Chuyển đến phần nội dung

Sứ mệnh của chúng tôi là sắp xếp thông tin của thế giới và làm cho thông tin đó trở nên hữu íchdễ tiếp cận cho tất cả mọi người.

Ngày Quốc tế Phụ nữ

Toàn cảnh về hành trình của Google cùng nhiều nơi khác trong việc thúc đẩy sự công bằng, sự hiện diện của phụ nữ

Tìm hiểu thêm

Sản phẩm của chúng tôi

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Xem những gì chúng tôi tạo ra

Cam kết của chúng tôi

Chúng tôi luôn nỗ lực cải thiện cuộc sống cho mọi người. Nỗ lực đó vẫn không hề thay đổi.

Đóng góp của chúng tôi

Câu chuyện của chúng tôi

Phần tuyệt vời nhất của việc sáng tạo công nghệ là được xem thế giới làm gì với công nghệ đó

Khám phá câu chuyện của chúng tôi

Tuyển dụng

Tham gia cùng chúng tôi

Các địa điểm của Google

Tìm chúng tôi

Từ nhà để xe đến Googleplex

Lịch sử của chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Gửi lời chào

Quay lại đầu trang