Sứ mệnh của chúng tôi là sắp xếp thông tin của thế giới và làm cho thông tin đó trở nên hữu íchdễ tiếp cận cho tất cả mọi người.

Xem phim

3:49

Nhìn lại xu hướng tìm kiếm nổi bật trong 25 năm qua và tôn vinh những khoảnh khắc được tìm kiếm nhiều nhất – những khoảnh khắc đã truyền cảm hứng cho thế giới và thế hệ tương lai.

Tìm hiểu tất cả những cách Google áp dụng để đảm bảo sự riêng tư, an toàn và bảo mật cho thông tin cá nhân của bạn.

Làm cho cuộc sống dễ dàng hơn với một chút trợ giúp từ các sản phẩm của chúng tôi

Cam kết cải thiện đáng kể cuộc sống của càng nhiều người càng tốt