Cách hoạt động của doanh nghiệp chúng tôi

Quảng cáo hỗ trợ kinh phí cho các sản phẩm của chúng tôi

Sứ mệnh của chúng tôi là sắp xếp thông tin hợp lý, hữu ích và giúp mọi người truy cập thông tin trên toàn cầu. Đây là điều cốt lõi cho mọi việc chúng tôi làm tại Google. Đó là lý do chúng tôi tạo ra nhiều sản phẩm, chẳng hạn như Google Tìm Kiếm, Maps, Gmail, cho mọi người sử dụng miễn phí.

Nhờ có quảng cáo Google mà chúng tôi có thể đem đến các sản phẩm cho mọi người. Trong khi chúng tôi bán sản phẩm như điện thoại Pixel, ứng dụng trên Google Play Store, gói dịch vụ YouTube, và các công cụ cho doanh nghiệp, thì doanh thu của chúng tôi chủ yếu đến từ quảng cáo.

Vậy, quảng cáo tại Google hoạt động như thế nào? Chúng tôi kiếm tiền bằng cách bán không gian quảng cáo cho các doanh nghiệp – lớn và nhỏ, toàn cầu và địa phương – theo hai cách chính. Thứ nhất, doanh nghiệp có thể tiếp cận khách hàng tiềm năng bằng cách hiển thị quảng cáo trên một loạt sản phẩm của Google như Tìm kiếm, Maps và YouTube.

Thứ hai, doanh nghiệp có thể mua không gian quảng cáo mà chúng tôi hiển thị trên các trang web và ứng dụng hợp tác với chúng tôi, chẳng hạn như các ấn phẩm tin tức và blog. Trong trường hợp này, phần lớn số tiền được trả cho đối tác và mang lại nguồn thu cho nội dung của họ. Vì vậy, quảng cáo không chỉ hỗ trợ Google mà còn hỗ trợ nhiều trang web và người sáng tạo nội dung khác.

Cuối cùng, phần lớn doanh thu của chúng tôi đến từ việc hiển thị quảng cáo bên cạnh kết quả tìm kiếm có liên quan trên Google.com. Nếu bạn quan tâm, hãy tìm hiểu thêm về cách chúng tôi kiếm tiền từ quảng cáo.

Chúng tôi không bán thông tin cá nhân cho bất kỳ ai

Chúng tôi phân tích thông tin cá nhân để giúp cải thiện sản phẩm và phục vụ bạn tốt hơn. Nhờ đó, chúng tôi có thể tự động hoàn thành các yêu cầu tìm kiếm của bạn, giúp bạn tìm đường về nhà nhanh hơn nhờ Maps hoặc hiển thị cho bạn nhiều quảng cáo hữu ích dựa trên mối quan tâm của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không bao giờ bán thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ ai, và bạn không cần đăng nhập hoặc lưu bất kỳ thông tin cá nhân nào khi sử dụng nhiều sản phẩm của chúng tôi.

Khi chúng tôi hiển thị quảng cáo, nhà quảng cáo trả tiền cho chúng tôi để mua vị trí quảng cáo – chẳng hạn như phần biểu ngữ ở đầu trang web – hoặc để biết thông tin về hiệu quả hoạt động thực sự của một quảng cáo – như khi ai đó nhấp vào quảng cáo đó. Các nhà quảng cáo không trả tiền cho thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên hoặc email của bạn. Chúng tôi không bao giờ chia sẻ thông tin đó với các nhà quảng cáo, trừ khi được bạn yêu cầu. Chúng tôi cũng không bao giờ sử dụng email, tài liệu, ảnh hoặc thông tin nhạy cảm như thông tin về chủng tộc, tôn giáo hoặc xu hướng tình dục để hiển thị quảng cáo phù hợp với bạn. Chúng tôi chia sẻ báo cáo với khách hàng quảng cáo để giúp họ hiểu về kết quả quảng cáo, nhưng chúng tôi không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn. Trong mọi thời điểm đăng quảng cáo, chúng tôi sử dụng các công nghệ bảo mật hàng đầu để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn

Dữ liệu của bạn, sự lựa chọn của bạn

Khi nói về sự riêng tư, chúng tôi biết không có một giải pháp nào có thể giải quyết mọi vấn đề. Đó là lý do chúng tôi xây dựng các tùy chọn kiểm soát quyền riêng tư chặt chẽ và dễ sử dụng trong Tài khoản Google của bạn. Việc kiểm soát được thực hiện trực tiếp trên các sản phẩm của chúng tôi để bạn có thể thiết lập các chế độ quyền riêng tư phù hợp.

Khi hiển thị cho bạn quảng cáo, chúng tôi cung cấp sự minh bạch và quyền kiểm soát để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt. Nếu muốn biết tại sao bạn lại thấy một quảng cáo cụ thể, bạn có thể xem phần Tại sao có quảng cáo này để biết thêm thông tin. Nếu bạn thấy một quảng cáo cụ thể không còn phù hợp nữa, bạn có thể ẩn quảng cáo đó. Bạn có thể sử dụng phần Cài đặt quảng cáo để kiểm soát các thông tin về bạn được dùng để hiển thị quảng cáo. Nếu không muốn xem quảng cáo được cá nhân hóa, bạn có thể tắt quảng cáo được cá nhân hóa bất kỳ lúc nào.

Nhờ quảng cáo, chúng tôi có thể cung cấp sản phẩm miễn phí đến người dùng khắp thế giới, để giúp mọi người tìm các câu trả lời và hoàn thành công việc. Nhưng khi chọn sử dụng sản phẩm, bạn đã tin rằng chúng tôi không tiết lộ thông tin của bạn. Đó là lý do tại sao chúng tôi không bao giờ bán thông tin cá nhân của bạn và tại sao bạn có thể kiểm soát quyền riêng tư chặt chẽ. Đây là trách nhiệm đi cùng với việc tạo ra những sản phẩm hữu ích cho mọi người ở mọi lúc mọi nơi.

Quay lại đầu trang