Chúng tôi đã làm gì để thể hiện nguye

Internet Saathi: Xóa nhòa khoảng cách giới tính trên mạng tại vùng nông thôn Ấn Độ

Ngay cả khi thế giới ngày càng kết nối, những vùng nông thôn Ấn Độ lại có khoảng cách giới tính trên mạng cực lớn, cứ 10 người dùng internet thì chỉ có 1 người là phụ nữ. Google cam kết thu hẹp dần khoảng cách này. Thông qua sáng kiến Internet Saathi, các đại sứ nữ sẽ đào tạo và giáo dục phụ nữ tại trên 300.000 ngôi làng về lợi ích của internet trong cuộc sống hằng ngày.

Tìm hiểu thêm về Internet Saathi

Xem thêm câu chuyện khác

Quay lại đầu trang