Chúng tôi đã làm gì để thể hiện nguye

Google Impact Challenge: Tạo nên một thế giới tốt đẹp cho mọi người

Google Impact Challenge : Người khuyết tật kêu gọi tất cả chúng ta góp sức vào việc xây dựng một thế giới dành cho tất cả mọi người. Chúng tôi đã cam kết tài trợ 20 triệu đô la Mỹ cho 29 tổ chức phi lợi nhuận sử dụng công nghệ để giải quyết một loạt các thách thức để hỗ trợ người khuyết tật trên toàn thế giới, từ việc cung cấp thêm sách cho những người khiếm thị đến việc dùng công nghệ in 3D để chế tạo các bộ phận giả.

Xem thêm câu chuyện khác

Quay lại đầu trang