Chúng tôi đã làm gì để thể hiện nguye

Google.org: Đầu tư để tạo sự khác biệt

Chúng tôi tin rằng sự đổi mới không chỉ giúp chúng ta có các sản phẩm tốt hơn mà còn tạo ra một thế giới tốt hơn cho tất cả mọi người. Ở Google.org, hàng năm chúng tôi tài trợ khoảng 100 triệu đô la Mỹ cho các tổ chức có những ý tưởng táo bạo tạo ra sự thay đổi lâu dài.

Tìm hiểu thêm về những nỗ lực của chúng tôi

Xem thêm câu chuyện khác

Quay lại đầu trang