TensorFlow: Công nghệ máy học thông minh dành cho mọi người

Nhờ công nghệ máy học, máy tính ngày nay có khả năng làm được những việc rất thú vị, ví dụ như ngay lập tức tìm thấy toàn bộ ảnh của chú chó cưng của bạn trong Google Photos. Như vậy đã là rất hay rồi, nhưng chúng tôi nghĩ rằng đó mới chỉ là bước khởi đầu. Vì vậy, chúng tôi đã tạo ra TensorFlow, một thư viện phần mềm nguồn mở cho công nghệ máy học, cho phép các nhà nghiên cứu, kỹ sư và những người đam mê trao đổi ý tưởng nhanh chóng thông qua lập trình. Và điều đó giúp thúc đẩy nghiên cứu, tăng hiệu quả của công nghệ nói chung, bao gồm cả việc tìm ảnh của chú chó cưng.

Tìm hiểu thêm về TensorFlow

Xem thêm câu chuyện khác

Quay lại đầu trang