หนึ่งปีกับการค้นหา

ดูว่า Google เทรนด์ จะเปิดเผยข้อมูลอะไรบ้างเกี่ยวกับคำถามที่เราแชร์ ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้เรา และเหตุการณ์หยุดโลกในแต่ละปี