หนึ่งปีกับการค้นหา

ดูว่า Google เทรนด์ จะเปิดเผยข้อมูลอะไรบ้างเกี่ยวกับ คำถามที่เราแชร์ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้เรา และ และเหตุการณ์หยุดโลก ในแต่ละปี