Walka z niesprawiedliwością dla lepszej przyszłości

Organizacja Equal Justice Initiative powstała, aby położyć kres masowym skazaniom i zbyt surowym karom wymierzanym przez sądy USA. Ma ona również na celu eliminowanie niesprawiedliwości rasowej i ekonomicznej oraz ochronę podstawowych praw człowieka w przypadku znajdujących się w najgorszym położeniu mieszkańców Ameryki. We współpracy z Google organizacja utworzyła dokumentację Lynching in America: historia prześladowań na tle rasowym. To interaktywna podróż w czasy okrutnych linczów, których ofiarami masowo w latach 1877–1950 padali Afroamerykanie. Co więcej, pokazuje ona ogromny wpływ przeszłości na naszą teraźniejszość. Wyciągając na światło dzienne ten często marginalizowany rozdział naszej historii – oraz wiążące się z nim historie konkretnych ludzi – Lynching in America zachęca do dyskusji i konfrontacji z niesprawiedliwością przeszłości na rzecz zadbania o lepszą przyszłość.

Z dumą wspieramy działania Bryana Stevensona oraz organizację Equal Justice Initiative od 2016 roku. Ich praca, wykorzystanie danych do ujawnienia niesprawiedliwości na tle rasowym, ma kluczowe znaczenie dla budowy bardziej sprawiedliwego i spójnego świata.

Więcej informacji

Zobacz więcej historii

Powrót do góry