Przejdź do treści

Zobowiązanie do znaczącej poprawy życia jak największej liczby ludzi.

List założycieli na temat pierwszej oferty publicznej z 2004 roku
Ochrona użytkowników
Utrzymanie bezpieczeństwa naszych użytkowników w sieci dzięki narzędziom, funkcjom i zasadom definiującym branżę, a także programom edukacyjnym dla dzieci.
Dowiedz się, jak Google dba o bezpieczeństwo i prywatność Twoich danych osobowych.
Otwórz Centrum bezpieczeństwa
Wygodne w obsłudze ustawienia prywatności i zabezpieczeń – wszystkie w jednym miejscu na Twoim koncie Google.
Wejdź na konto
Przyjrzyj się temu, jak korzystasz z urządzeń, naucz się używać ich z umiarem i wyrabiaj w sobie zdrowe nawyki.
Więcej informacji o Cyfrowej równowadze
Rozwój odpowiedzialnych metod związanych ze sztuczną inteligencją oraz udostępnianie całemu światu wiedzy, wyników badań i innych zasobów.
Więcej informacji o odpowiedzialnym korzystaniu ze sztucznej inteligencji
Raport przejrzystości
Dane pozwalające zobaczyć, jak zasady i działania organów państwowych i przedsiębiorstw wpływają na ochronę prywatności, bezpieczeństwo i dostęp do informacji.
Więcej informacji
Zwiększanie możliwości
Granty o łącznej wartości miliarda dolarów i milion godzin pracy wolontariuszy. Inwestowanie w społeczności, pojedyncze osoby i gospodarki lokalne poprzez przygotowywanie ich do wykorzystania szans, jakie przynosi ze sobą teraźniejszość i przyszłość.
Zapewnienie większej liczbie osób dostępu do umiejętności niezbędnych do odniesienia sukcesu w świecie cyfrowym.
Więcej informacji o Grow with Google
Eliminowanie luk w wykształceniu dzięki odpowiednim technologiom, narzędziom i szkoleniom.
Więcej informacji o Google for Education
Pracujemy na rzecz stworzenia świata przyjaznego dla wszystkich, poświęcając swój czas, oferując fundusze oraz organizując pracę wolontariuszy.
Więcej informacji o Google.org
Pomaganie organizacjom w promowaniu ich misji, pozyskiwaniu sympatyków i zdobywania funduszy przez internet.
Więcej informacji o Google dla Organizacji Non-Profit
Uwzględnianie wszystkich głosów
Budowanie świata, w którym postęp, sprawiedliwość, zróżnicowanie kulturowe i warunki przyjazne dla wszystkich mogą się urzeczywistnić zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim.
Dążenie do zapewnienia równości dla mniejszości rasowych w Google i tworzenie usług oraz programów przydatnych dla mniejszości rasowych.
Poznaj nasze zobowiązania dotyczące równości rasowej
Zaangażowanie w budowę zróżnicowanego kulturowo zespołu pracowników, który odzwierciedla różnorodność naszych użytkowników.
Więcej informacji o różnorodności kulturowej w miejscu pracy
Nowoczesne technologie muszą być łatwe w użyciu dla każdego. Urzeczywistniamy tę ideę we wszystkich naszych produktach i usługach.
Więcej informacji o ułatwieniach dostępu
Wspieranie organizacji, które wykorzystują badanie danych oraz innowacyjne rozwiązania do walki o równość rasową.
Dowiedz się więcej o zobowiązaniu Google.org na rzecz sprawiedliwości rasowej
Raport o różnorodności w miejscu pracy
Poznaj nasze systemowe podejście do promowania równości i różnorodności w miejscu pracy i tworzenia przyjaznej kultury organizacyjnej.
Więcej informacji
Reagowanie na sytuacje kryzysowe
Pomoc oferowana przez naszych pracowników, partnerów i nasze usługi osobom, które znalazły się w sytuacjach kryzysowych.
Współpracujemy ze służbami na całym świecie, które jako pierwsze reagują na sytuacje kryzysowe, oferując im granty, zasoby oraz wolontariuszy.
Więcej informacji o Centrum kryzysowym Google.org
Poprzez nasze usługi i technologie przekazujemy kluczowe informacje użytkownikom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.
Więcej informacji o usługach Centrum kryzysowego
Wspieranie zrównoważonego rozwoju
Ujednolicamy nasze praktyki, współpracę i usługi, by skupić się na jednej misji — wspieraniu zrównoważonego rozwoju na dużą skalę. Staramy się uporządkować informacje o naszej planecie i sprawić, by były użyteczne dzięki wykorzystaniu technologii. W ten sposób pomagamy ludziom wspólnie zmieniać świat na lepsze.
Tworzymy technologię, która pomaga ludziom robić więcej dla naszej planety.
Więcej informacji o zrównoważonym rozwoju
Google wkracza w trzecią dekadę działań na rzecz klimatu, stawiając sobie najambitniejszy z dotychczasowych celów
Dowiedz się, w jaki sposób zamierzamy przejść na żródła energii wytwarzanej bez udziału węgla do roku 2030
Raport z 2019 roku o wpływie na środowisko
Rok 2018 był drugim rokiem z rzędu, w którym firma Google w 100% zbilansowała swoje globalne zużycie energii elektrycznej za pomocą odnawialnych źródeł energii.
Więcej informacji
Raport o odpowiedzialnym łańcuchu dostaw
Wspólnie z ponad 500 dostawcami z całego świata dokładamy starań, by pracownicy byli traktowani uczciwie i w sposób etyczny, by miejsca pracy były zgodne z wymogami BHP, a prowadzona działalność – bardziej ekologiczna.
Więcej informacji
Powrót do góry