Zobowiązanie do znaczącej poprawy życia jak największej liczby ludzi.

Ochrona użytkowników

Utrzymanie bezpieczeństwa naszych użytkowników w sieci dzięki narzędziom, funkcjom i zasadom definiującym branżę, a także programom edukacyjnym dla dzieci.

Zwiększanie możliwości

Granty o łącznej wartości miliarda dolarów i milion godzin pracy wolontariuszy. Inwestowanie w społeczności, pojedyncze osoby i gospodarki lokalne poprzez przygotowywanie ich do wykorzystania szans, jakie przynosi ze sobą teraźniejszość i przyszłość.

Uwzględnianie wszystkich głosów

Budowanie świata, w którym postęp, sprawiedliwość, zróżnicowanie kulturowe i warunki przyjazne dla wszystkich mogą się urzeczywistnić zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim.

Reagowanie na sytuacje kryzysowe

Pomoc oferowana przez naszych pracowników, partnerów i nasze usługi osobom, które znalazły się w sytuacjach kryzysowych.

Wspieranie zrównoważonego rozwoju

Ujednolicamy nasze praktyki, współpracę i usługi, by skupić się na jednej misji — wspieraniu zrównoważonego rozwoju na dużą skalę. Staramy się uporządkować informacje o naszej planecie i sprawić, by były użyteczne dzięki wykorzystaniu technologii. W ten sposób pomagamy ludziom wspólnie zmieniać świat na lepsze.