Wskazówki dla społeczności

Opracowaliśmy „Wskazówki dla społeczności”, by wspomagać prowadzenie zdrowych i otwartych dyskusji, które zawsze były częścią naszej kultury. Pomagają one tworzyć środowisko, w którym jako społeczność realizujemy wspólną misję i służymy naszym użytkownikom. Praca w Google wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Codziennie miliardy ludzi ufają, że dostarczymy im sprawdzone, rzetelne informacje. Nie możemy zawieść tego zaufania i musimy dbać o wiarygodność naszych usług. Poniższe wytyczne są zasadami oficjalnymi i obowiązują podczas komunikacji w miejscu pracy.

Oto najważniejsze wytyczne, o których należy pamiętać podczas komunikacji:

  • Zachowuj się odpowiedzialnie. To, co mówisz i robisz, ma znaczenie. Ponosisz odpowiedzialność za swoje słowa i działania.
  • Pomagaj. Twój głos to wkład w rozwój naszej firmy – niech będzie konstruktywny.
  • Działaj rozważnie. Twoje wypowiedzi mogą zostać przypisane Google niezależnie od Twoich zamiarów. Uważaj, by to, co mówisz, nie skłoniło innych osób do wysnucia niewłaściwych przypuszczeń.

1. Komunikując się, przestrzegaj trzech wartości Google.

Szanuj użytkownika, szanuj szansę, którą mamy, i szanuj swoich rozmówców. Nasze wartości określają, jak mamy się zachowywać podczas realizacji naszej misji. Musimy realizować je zarówno indywidualnie, jak i wspólnie.

2. Staraj się tworzyć w Google bezpieczne, produktywne i otwarte środowisko dla wszystkich osób.

Podzielenie się ze współpracownikami informacjami i pomysłami pomaga tworzyć społeczność, natomiast zdezorganizowanie dnia pracy gorączkową dyskusją o polityce lub najnowszych wiadomościach – wręcz przeciwnie. W godzinach pracy naszym głównym zadaniem jest wykonanie działań, do których nas zatrudniono, a nie prowadzenie rozmów na tematy z nimi niezwiązane.

Unikaj rozmów, które dezorganizują pracę lub w inny sposób naruszają zasady Google dotyczące miejsca pracy. Od menedżerów oczekujemy interwencji w przypadku rozmów naruszających te reguły.

3. Nie ma u nas miejsca na rozmowy budzące u innych pracowników Google poczucie, że są niemile widziani.

Nie trolluj, nie wyzywaj i nie angażuj się w ataki personalne na kogokolwiek. Obejmuje to wygłaszanie opinii, które obrażają lub poniżają (osobiście lub poprzez odniesienie do grupy) innych pracowników, naszą rozszerzoną kadrę, partnerów biznesowych i inne podmioty (w tym osoby publiczne) lub naruszają inne standardy postępowania bądź zasady dotyczące zapobiegania nękaniu i dręczeniu.

4. Odpowiadasz za swoje słowa i to, do kogo docierają.

To, co mówisz i robisz, ma znaczenie i może mieć długotrwałe skutki. Pamiętaj o szacunku w swoich wypowiedziach o pracownikach Google i do nich kierowanych.

Pracujesz w Google i Twoje wypowiedzi – niezależnie od tego, gdzie są wygłaszane – mogą mieć poważny wpływ na innych pracowników Google, Ciebie i naszą firmę. Mamy prawo zgłaszać wątpliwości oraz kwestionować i omawiać działania firmy – to część naszej kultury. Nie bój się mówić, jeśli masz odpowiednie informacje. Nie zakładaj jednak, że wiesz wszystko na dany temat, i staraj się nie przekazywać fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji o usługach bądź działalności Google, gdyż może to zburzyć zaufanie, którym ludzie darzą nasze usługi i pracę.

5. Dbaj o nasze dane.

Pamiętaj, że nasze komunikaty mogą być szybko i szeroko udostępniane. Nie wykorzystuj, nie ujawniaj i nie rozpowszechniaj informacji poufnych w sposób sprzeczny z naszymi zasadami ochrony danych.

Masz obowiązek przestrzegać tych wytycznych, naszego Kodeksu postępowania i innych zasad obowiązujących w miejscu pracy. W przypadku dyskusji oraz zachowań niezgodnych z tymi zasadami oczekujemy interwencji ze strony menedżerów i moderatorów / osób prowadzących dyskusję. Jeśli będzie to niezbędne, usuniemy konkretne fora dyskusyjne, odbierzemy możliwość komentowania, przeglądania lub publikowania albo podejmiemy działania dyscyplinarne.

Zgodnie z lokalnymi przepisami i zasadami pracownicy Google oraz nasza rozszerzona kadra mogą udzielać informacji o płacach, godzinach pracy, innych zasadach i warunkach obowiązujących w pracy oraz o wszelkich przypadkach naruszenia prawa. Nie mogą jednak publicznie ujawniać informacji poufnych innych niż dozwolone przez prawo.

Powrót do góry