Quy tắc ứng xử cho nhà cung cấp

Google Inc. và các công ty con của mình (sau đây gọi chung là “Google”) cam kết đảm bảo rằng điều kiện làm việc trong các hoạt động và trong các chuỗi cung ứng của mình là an toàn, tất cả các nhân viên đều được đối xử một cách tôn trọng, và các hoạt động kinh doanh được thực hiện một cách có trách nhiệm với môi trường và có đạo đức. Để hướng đến mục tiêu đó, Google đã đặt ra các yêu cầu dưới đây đối với các nhà cung cấp của mình (mỗi nhà cung cấp gọi là một "Nhà cung cấp") dựa trên Bộ Quy tắc ứng xử của Hiệp hội các Doanh nghiệp ngành Điện tử (EICC,) và các tiêu chuẩn quốc tế như Quy tắc Hướng dẫn về Doanh nghiệp và Nhân quyền của Liên Hợp Quốc và Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế, cũng như các nguyên tắc cốt lõi của Google.

Chúng tôi sẽ đánh giá cam kết của Nhà cung cấp trong việc tuân thủ các yêu cầu này khi quyết định tìm nguồn cung ứng và mua sắm. Mục tiêu của chúng tôi là hợp tác với Nhà cung cấp để cải thiện các điều kiện thông qua việc liên lạc, đào tạo, giám sát và liên tục đánh giá. Tuy nhiên, nếu Nhà cung cấp không tuân thủ các yêu cầu này, chúng tôi có thể chấm dứt quan hệ hợp tác.

Trong mọi hoạt động của mình, Nhà cung cấp phải tuân thủ luật pháp và quy định của quốc gia nơi họ hoạt động. Ngoài ra, Nhà cung cấp phải tuân thủ Bộ Quy tắc ứng xử này dành cho Nhà cung cấp (sau đây gọi tắt là "Bộ Quy tắc dành cho Nhà cung cấp") và phải yêu cầu các nhà cung ứng, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu và nhà thầu phụ của họ (sau đây gọi chung là "Chuỗi cung ứng" của họ) tuân thủ các yêu cầu này trong các thỏa thuận liên quan. Nếu trong một hợp đồng giữa Google với Nhà cung cấp có các yêu cầu nghiêm ngặt và chi tiết hơn so với Bộ Quy tắc này thì chúng tôi yêu cầu Nhà cung cấp đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt và chi tiết hơn có trong hợp đồng đó.

Bộ Quy tắc ứng xử dành cho Nhà cung cấp:

 • Lao động
  Google cam kết bảo vệ nhân quyền của nhân viên và đối xử với họ một cách tôn trọng theo cách hiểu của cộng đồng quốc tế. Quy định này áp dụng với tất cả các nhân viên, bao gồm cả nhân viên tạm thời, người nhập cư, sinh viên, lao động hợp đồng, nhân viên trực tiếp và bất kỳ kiểu nhân viên nào khác.
  Các tiêu chuẩn về lao động là:
 • Được tự do lựa chọn việc làm; Chống buôn bán người
  Nhà cung cấp không được sử dụng hoặc cho phép sử dụng mọi hình thức lao động cưỡng bức, lao động lệ thuộc (kể cả lệ thuộc do nợ nần) hoặc lao động làm việc để trả nợ theo giao kèo, lao động khổ sai không tự nguyện, buôn bán người để khai thác tình dục, nạn nô lệ hoặc buôn bán người ở bất kỳ giai đoạn nào trong quá trình sản xuất. Những hình thức này bao gồm cả việc vận chuyển, chứa chấp, tuyển dụng, chuyển nhượng hoặc tiếp nhận bất kỳ người nào bằng các biện pháp đe dọa, vũ lực, ép buộc, bắt cóc hoặc lừa đảo nhằm mục đích bóc lột. Tất cả các công việc phải là tự nguyện và tất cả các nhân viên, bao gồm cả sinh viên thực tập, phải được tự do nghỉ việc hoặc chấm dứt việc làm vào bất cứ lúc nào mà không bị trả thù. Người lao động sẽ không bị yêu cầu từ bỏ các loại giấy tờ tùy thân, hộ chiếu hoặc giấy phép làm việc do chính phủ cấp. Không được có những quy định hạn chế không hợp lý đối với sự tự do đi lại của nhân viên tại nơi làm việc cũng như về việc ra vào các cơ sở do công ty cung cấp. Trong quá trình tuyển dụng, nhân viên phải được cấp một văn bản hợp đồng lao động bằng tiếng mẹ đẻ của họ, trong đó nêu các điều khoản và điều kiện làm việc trước khi người nhân viên đó rời khỏi quốc gia xuất xứ của mình. Không được yêu cầu người lao động trả phí tuyển dụng cho người sử dụng lao động hoặc cho đại lý tuyển dụng, hay các khoản phí khác liên quan đến việc làm. Nếu phát hiện người lao động đã phải trả các khoản phí đó thì tiền phí đã thu phải được trả lại cho người lao động.

 • Tránh sử dụng lao động trẻ em; Sinh viên thực tập
  Nhà cung cấp không được sử dụng lao động trẻ em trong bất kỳ công đoạn sản xuất nào. Thuật ngữ "trẻ em" dùng để chỉ bất kỳ người nào dưới 15 tuổi hoặc dưới độ tuổi hoàn thành giáo dục bắt buộc, hoặc dưới độ tuổi làm việc tối thiểu theo quy định trong nước, tùy theo mức tuổi nào là cao nhất trong ba điều kiện này. Nhà cung cấp có thể sử dụng các chương trình học nghề tại nơi làm việc một cách hợp pháp và trên tinh thần tự nguyện, ví dụ như sinh viên thực tập, với điều kiện tuân thủ tất cả các luật và quy định. Nhân viên dưới 18 tuổi không được thực hiện các công việc có khả năng gây nguy hiểm cho sức khỏe, tinh thần và sự an toàn của họ.

 • Thời giờ làm việc
  Số ngày làm việc trong tuần của Nhà cung cấp không được vượt quá mức tối đa theo quy định của pháp luật địa phương. Ngoài ra, tổng số giờ làm việc của Nhà cung cấp không được quá 60 giờ một tuần, tính cả thời gian làm thêm giờ, trừ trường hợp khẩn cấp hoặc bất thường. Mỗi tuần người lao động phải được nghỉ ít nhất một ngày.

 • Tiền lương và phúc lợi
  Tiền lương trả cho nhân viên phải tuân theo các luật hiện hành về lương, trong đó có các quy định về lương tối thiểu, lương làm thêm giờ và các khoản phúc lợi bắt buộc theo luật định. Nhà cung cấp phải trả lương cho nhân viên làm thêm giờ theo luật hiện hành. Nhà cung cấp không được phép áp dụng biện pháp kỷ luật bằng cách trừ tiền lương. Nhà cung cấp phải cho nhân viên biết cơ sở để tính lương, thông qua bảng lương hoặc giấy tờ tương tự.

 • Đối xử nhân đạo
  Nhà cung cấp không được dung thứ cho hành vi đối xử tàn nhẫn và vô nhân đạo, bao gồm hành vi quấy rối tình dục, bót lột tình dục, nhục hình, ép buộc về tinh thần hoặc thể xác hoặc bạo hành bằng lời nói đối với nhân viên, kể cả việc đe dọa sẽ đối xử bằng những hành vi đó. Nhà cung cấp phải xác định rõ ràng và thông tin cho nhân viên về các chính sách và quy trình kỷ luật để phục vụ các yêu cầu này.

 • Không phân biệt đối xử
  Nhà cung cấp phải cam kết nhân viên của mình không bị quấy rối hoặc bị phân biệt đối xử một cách bất hợp pháp. Nhà cung cấp sẽ không tham gia vào các hành vi phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, tuổi tác, giới tính, khuynh hướng tình dục, dân tộc, đẳng cấp, tình trạng khuyết tật, tình trạng thai sản, tôn giáo, đảng phái chính trị, việc tham gia công đoàn hoặc tình trạng hôn nhân, trong các hoạt động tuyển dụng và việc làm như thăng chức, khen thưởng và đào tạo. Ngoài ra, Nhà cung cấp không được yêu cầu nhân viên hoặc ứng viên làm các xét nghiệm y tế có thể được sử dụng theo cách phân biệt đối xử.

 • Tự do tham gia hiệp hội và thương lượng tập thể
  Việc trao đổi cởi mở và việc tiếp xúc trực tiếp giữa nhân viên với quản lý là những cách hiệu quả nhất để giải quyết các vấn đề về điều kiện làm việc và lương bổng. Nhà cung cấp phải tôn trọng quyền của nhân viên về việc tự do tham gia hiệp hội, thương lượng tập thể, tham gia hoặc không tham gia công đoàn, tìm kiếm đại diện và tham gia hội đồng công nhân theo luật pháp địa phương. Nhà cung cấp phải cho phép nhân viên trao đổi công khai và chia sẻ với quản lý những bất bình về điều kiện làm việc và công tác quản lý mà không sợ bị trả thù, đe dọa hoặc quấy rối.

 • Luật xuất nhập cảnh và việc tuân thủ
  Tất cả nhân viên của Nhà cung cấp, kể cả lao động nhập cư và lao động người nước ngoài, đều phải được thuê làm việc theo quy định của pháp luật hiện hành về xuất nhập cảnh và lao động.

 • Sức khỏe và an toàn
  Nhà cung cấp công nhận rằng ngoài việc giảm thiểu tỷ lệ thương tật và bệnh tật liên quan đến công việc, môi trường làm việc an toàn và lành mạnh giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, sự đồng nhất trong sản xuất, giữ chân và đảm bảo tinh thần làm việc cho người lao động. Nhà cung cấp cũng thừa nhận rằng sự tham gia của nhân viên và giáo dục liên tục có vai trò cần thiết trong việc xác định và giải quyết các vấn đề về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc.
  Các tiêu chuẩn về an toàn và sức khỏe bao gồm:

 • Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn
  Nhà cung cấp phải có hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn theo Tiêu chuẩn OHSAS 18001 hoặc tương đương. Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn phải được triển khai và hoạt động tốt. Nhà cung cấp được khuyến khích nhưng không buộc phải đăng ký chứng chỉ của bên thứ ba, trừ phi được Google yêu cầu.

-An toàn nghề nghiệp
Nhà cung cấp phải kiểm soát mức độ tiếp xúc của nhân viên với các nguy cơ mất an toàn tiềm ẩn (ví dụ: nguồn điện và năng lượng khác, hỏa hoạn, xe cộ, nhiệt độ khắc nghiệt và độ ồn cao) thông qua các biện pháp kiểm soát thiết kế, kỹ thuật và hành chính phù hợp, các quy trình làm việc an toàn, bảo dưỡng dự phòng và chương trình huấn luyện thường xuyên về an toàn. Nếu không thể kiểm soát các mối nguy hiểm một cách đầy đủ bằng các biện pháp này, Nhà cung cấp phải trang bị cho nhân viên trang thiết bị bảo hộ phù hợp cho cá nhân và được bảo dưỡng tốt. Không được kỷ luật nhân viên do họ nêu lên những mối lo ngại về an toàn.

-Chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp khẩn cấp
Nhà cung cấp phải xác định và xử lý các tình huống và sự kiện khẩn cấp tiềm ẩn, và phải giảm thiểu tác động của những tình huống và sự kiện này bằng cách thực hiện các kế hoạch khẩn cấp và quy trình ứng phó, bao gồm báo cáo khẩn cấp, thông báo và sơ tán nhân viên, huấn luyện và diễn tập cho nhân viên, thiết bị phát hiện và chữa cháy thích hợp, thiết bị thoát hiểm thích hợp và các kế hoạch phục hồi.

-Thương tật và bệnh nghề nghiệp
Nhà cung cấp phải có các quy trình và hệ thống để ngăn chặn, quản lý, theo dõi và báo cáo thương tật và bệnh nghề nghiệp, bao gồm các quy định nhằm khuyến khích nhân viên báo cáo, phân loại và ghi chép lại các trường hợp thương tật và bệnh tật, cung cấp việc điều trị y tế cần thiết, điều tra các trường hợp và thực hiện các biện pháp khắc phục để loại bỏ nguyên nhân và tạo điều kiện cho người lao động trở lại làm việc.

 • Vệ sinh công nghiệp
  Nhà cung cấp phải xác định, đánh giá, giám sát và kiểm soát việc tiếp xúc của nhân viên với các tác nhân hóa học, sinh học và vật lý. Nhà cung cấp phải sử dụng các biện pháp kiểm soát kỹ thuật hoặc hành chính để kiểm soát việc tiếp xúc quá mức. Nếu không thể kiểm soát đầy đủ các mối nguy hiểm này bằng các biện pháp trên, Nhà cung cấp phải bảo vệ sức khỏe cho nhân viên bằng các trang thiết bị bảo hộ phù hợp cho cá nhân.

 • Công việc đòi hỏi về thể chất
  Nhà cung cấp phải xác định, đánh giá, giám sát và kiểm soát mức độ tiếp xúc của nhân viên với các tác nhân gây ảnh hưởng đến thể chất và khả năng lao động, bao gồm việc cầm nắm nguyên vật liệu và nâng vật nặng hoặc lặp đi lặp lại, đứng lâu và công việc lắp ráp lặp đi lặp lại hoặc phải dùng nhiều sức.

 • Bảo vệ máy móc
  Nhà cung cấp phải đánh giá các nguy cơ mất an toàn của máy móc sản xuất và các thiết bị khác. Nhà cung cấp phải cung cấp và bảo trì các tấm chắn, khóa liên động và rào chắn ở những nơi mà máy móc thiết bị có nguy cơ gây thương tích cho công nhân.

 • Vệ sinh, thực phẩm và chỗ ở
  Nhà cung cấp phải trang bị đầy đủ cho nhân viên khu vực vệ sinh sạch sẽ, nước uống, nơi chuẩn bị, cất giữ đồ ăn và khu vực ăn hợp vệ sinh. Nhà cung cấp phải đảm bảo các khu nhà tập thể dành cho nhân viên được giữ sạch sẽ và an toàn, có hệ thống thoát hiểm khẩn cấp phù hợp, có nước nóng để tắm, nhiệt độ phù hợp, có hệ thống thông gió và không gian cá nhân hợp lý cùng với các quyền ra vào hợp lý.

 • Môi trường
  Google nhận thấy rằng có trách nhiệm với môi trường là điều không thể thiếu để sản xuất ra những sản phẩm đẳng cấp thế giới. Trong hoạt động sản xuất, Nhà cung cấp phải giảm thiểu các tác động bất lợi đối với cộng đồng, môi trường và tài nguyên thiên nhiên, đồng thời phải bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người dân.
  Các tiêu chuẩn về môi trường bao gồm:

 • Hệ thống quản lý môi trường
  Nhà cung cấp phải có hệ thống quản lý môi trường (“EMS”) theo Tiêu chuẩn ISO 14001 hoặc tương đương. EMS phải được triển khai và có hoạt động. Nhà cung cấp được khuyến khích nhưng không buộc phải đăng ký chứng chỉ của bên thứ ba, trừ phi được Google yêu cầu.

 • Báo cáo và giấy phép về môi trường
  Nhà cung cấp phải duy trì và giữ tất cả các giấy phép môi trường (ví dụ: giám sát xả thải), các tài liệu phê duyệt và đăng ký cần thiết, và phải thực hiện theo các yêu cầu về vận hành và báo cáo của các văn bản đó.

 • Các chất độc hại
  Nhà cung cấp phải xác định và quản lý các hóa chất và các vật liệu khác gây nguy hiểm cho sức khỏe con người, an toàn của con người hoặc môi trường để đảm bảo việc xử lý, di chuyển, bảo quản, sử dụng, tái chế hoặc tái sử dụng và thải loại một cách an toàn.

 • Nước thải và chất thải rắn
  Nhà cung cấp phải phân loại, giám sát, kiểm soát và xử lý theo yêu cầu trước khi xả hoặc thải loại nước thải và chất thải rắn phát sinh từ các hoạt động, quy trình công nghiệp và thiết bị vệ sinh.

 • Khí thải
  Nhà cung cấp phải phân loại, theo dõi, kiểm soát và xử lý theo yêu cầu trước khi thải tất cả khí thải của các hóa chất hữu cơ dễ bay hơi, sol khí, chất ăn mòn, chất hạt, hóa chất làm suy giảm tầng ozone và các phụ phẩm trong quá trình đốt, được tạo ra từ các hoạt động của nhà cung cấp.

 • Các chất cấm và hạn chế trong sản phẩm
  Nhà cung cấp phải tuân thủ tất cả các luật, quy định hiện hành và yêu cầu của khách hàng về việc cấm hoặc hạn chế các chất cụ thể, bao gồm cả việc ghi nhãn để tái chế và thải loại.

 • Hiệu quả của tài nguyên
  Google cam kết sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả, hỗ trợ năng lượng tái tạo và thực hiện các biện pháp bù đắp nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính. Google muốn hợp tác với những Nhà cung cấp chia sẻ cam kết của chúng tôi đối với môi trường và vận hành doanh nghiệp theo cách thân thiện với môi trường. Nhà cung cấp phải làm việc để giảm tiêu thụ tài nguyên, bao gồm nguyên liệu thô, năng lượng và nước, trong tất cả các khâu của vòng đời sản phẩm (ví dụ: thiết kế sản phẩm, quy trình sản xuất, thiết kế bao bì, vận chuyển, sử dụng sản phẩm và quản lý kết thúc vòng đời của sản phẩm).

 • Thải loại vật liệu
  Nhà cung cấp phải quản lý và thải loại tất cả vật liệu theo pháp luật và quy định hiện hành, bảo vệ môi trường và có trách nhiệm với môi trường. Khi được Google yêu cầu, Nhà cung cấp phải cung cấp bằng chứng mà Google có thể chấp nhận rằng Nhà cung cấp đã quản lý và thải loại vật liệu theo Bộ Quy tắc dành cho Nhà cung cấp này.

 • Đạo đức
  Để thực hiện các trách nhiệm xã hội và có được thành công trên thị trường, Nhà cung cấp cần duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất, bao gồm:

 • Liêm chính trong kinh doanh; Không có lợi thế không phù hợp
  Nhà cung cấp phải duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về liêm chính trong tất cả các hoạt động kinh doanh. Nhà cung cấp phải có chính sách không khoan nhượng đối với mọi hình thức đưa và nhận hối lộ, tham nhũng, tống tiền và tham ô (bao gồm hứa hẹn, chào mời, đưa hoặc nhận hối lộ). Nhà cung cấp phải thực hiện tất cả các giao dịch kinh doanh một cách minh bạch và các giao dịch này sẽ được phản ánh chính xác trên sổ sách của Nhà cung cấp. Nhà cung cấp không được tự thực hiện các hoạt động thanh toán bất hợp pháp hoặc thông qua bên thứ ba (hoặc đại lý). Nhà cung cấp phải thực hiện các quy trình giám sát và thực thi để đảm bảo tuân thủ luật chống tham nhũng.

 • Tiết lộ thông tin
  Nhà cung cấp phải tiết lộ các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh, cấu trúc, tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động theo các quy định và thông lệ hiện hành trong ngành. Việc làm sai lệch hồ sơ hoặc trình bày sai tình hình hoặc các hoạt động thực hiện trong Chuỗi cung ứng là không thể chấp nhận và không được phép.

 • Sở hữu trí tuệ
  Nhà cung cấp phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và sẽ tiến hành chuyển giao công nghệ và bí quyết theo cách thức có thể bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

 • Kinh doanh, quảng cáo và cạnh tranh công bằng
  Nhà cung cấp phải tuân thủ tất cả các luật về kinh doanh, quảng cáo và cạnh tranh hiện hành, bao gồm các luật về công bằng thương mại và chống độc quyền.

 • Nguồn cung ứng khoáng sản có trách nhiệm
  Google yêu cầu Nhà cung cấp tuân thủ đầy đủ Đạo luật cải cách và bảo vệ người tiêu dùng trên phố Wall và các quy định cho phép tương ứng liên quan đến khoáng sản ở khu vực xung đột, bao gồm các quy định được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ thông qua và các luật áp dụng khác (sau đây gọi tắt là "Luật"). Nhà cung cấp phải thực hiện thẩm định để tuân thủ và thể hiện sự tuân thủ đối với Luật, liên quan đến nguồn và chuỗi hành trình của các nguyên vật liệu này. Khi có yêu cầu của Google, Nhà cung cấp phải có các biện pháp thẩm định và sẽ đáp ứng kịp thời yêu cầu của Google về việc cung cấp thông tin tuân thủ. Nhà cung cấp phải có chính sách để đảm bảo tuân thủ phần này.

 • Thương mại quốc tế
  Nhà cung cấp phải tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành liên quan đến việc xuất nhập khẩu sản phẩm và dịch vụ. Yêu cầu này bao gồm việc tuân thủ các quy định ngăn chặn các công ty Hoa Kỳ hỗ trợ hoặc hợp tác với một cuộc tẩy chay không được phê duyệt chống lại một quốc gia khác, hoặc ngăn chặn việc giao dịch kinh doanh với một số người hoặc tổ chức nhất định.

 • Quyền riêng tư
  Nhà cung cấp phải cam kết bảo vệ những kỳ vọng hợp lý về việc bảo mật thông tin cá nhân của tất cả người mà họ giao dịch kinh doanh cùng, bao gồm các nhà cung cấp, khách hàng, người tiêu dùng và nhân viên. Nhà cung cấp phải tuân thủ các yêu cầu của pháp luật về an ninh thông tin và bảo mật khi thu thập, lưu trữ, xử lý, truyền tải và chia sẻ thông tin cá nhân.

 • Không trả thù
  Nhà cung cấp phải có một quy trình thông tin để nhân viên của họ có thể nêu ý kiến quan ngại mà không sợ bị trả thù. Nhà cung cấp cũng phải duy trì các chương trình đảm bảo tính bí mật và bảo vệ người tố giác của nhà cung cấp và nhân viên. Người tố giác là bất kỳ người nào tiết lộ về hành vi sai trái của nhân viên hoặc lãnh đạo của một công ty, hoặc của một quan chức hay tổ chức chính thức.

 • Hệ thống quản lý
  Nhà cung cấp phải áp dụng hoặc thiết lập một hệ thống quản lý có phạm vi liên quan đến nội dung của Bộ Quy tắc dành cho Nhà cung cấp này. Hệ thống quản lý phải được thiết kế để đảm bảo: (a) việc tuân thủ luật pháp, quy định và yêu cầu của khách hàng liên quan đến hoạt động và sản phẩm của Nhà cung cấp; (b) sự phù hợp với Bộ Quy tắc dành cho Nhà cung cấp này; và (c) xác định và giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động liên quan đến Bộ Quy tắc dành cho Nhà cung cấp này. Hệ thống cũng cần tạo điều kiện cho việc cải tiến liên tục.
  Hệ thống quản lý cần bao gồm các yếu tố sau:

 • Cam kết của công ty
  Chính sách về trách nhiệm xã hội và môi trường của doanh nghiệp khẳng định sự cam kết tuân thủ và cải tiến liên tục của Nhà cung cấp, có xác nhận của giám đốc điều hành.

 • Trách nhiệm và trách nhiệm giải trình của đội ngũ quản lý
  Nhà cung cấp xác định rõ ràng các đại diện của công ty chịu trách nhiệm đảm bảo việc thực hiện các hệ thống quản lý và các chương trình liên quan. Quản lý cấp cao phải thường xuyên kiểm tra tình hình hệ thống quản lý.

 • Các yêu cầu theo luật và của khách hàng
  Một quy trình để xác định, giám sát và hiểu các luật và quy định hiện hành và yêu cầu của khách hàng, bao gồm các yêu cầu của Bộ Quy tắc dành cho Nhà cung cấp này.

 • Đánh giá rủi ro và quản lý rủi ro
  Một quy trình để xác định các rủi ro về môi trường, sức khỏe, an toàn lao động và đạo đức liên quan đến hoạt động của Nhà cung cấp. Xác định tầm quan trọng tương đối cho từng rủi ro và thực hiện các biện pháp kiểm soát theo quy trình và thực tế để kiểm soát các rủi ro đã xác định và đảm bảo tuân thủ quy định.

 • Các mục tiêu cải tiến
  Các mục tiêu và kế hoạch thực hiện bằng văn bản để cải thiện hiệu quả xã hội và môi trường của Nhà cung cấp, bao gồm việc đánh giá định kỳ về hiệu quả của Nhà cung cấp trong việc đạt được các mục tiêu đó.

 • Đào tạo
  Các chương trình đào tạo dành cho quản lý và nhân viên để thực hiện các chính sách, quy trình và mục tiêu cải tiến của Nhà cung cấp và để đáp ứng các yêu cầu của pháp luật và quy định hiện hành.

 • Thông tin
  Một quy trình truyền đạt thông tin rõ ràng và chính xác về các chính sách, phương pháp, kỳ vọng và hiệu quả làm việc của Nhà cung cấp đến cho nhân viên, các nhà cung cấp phụ và khách hàng.

 • Ý kiến phản hồi và sự tham gia của nhân viên
  Các quy trình liên tục nhằm đánh giá sự hiểu biết của nhân viên và tiếp nhận phản hồi của nhân viên liên quan đến về các phương pháp và điều kiện được quy định trong Bộ Quy tắc dành cho Nhà cung cấp này và để thúc đẩy sự cải tiến liên tục.

-Kiểm toán và đánh giá Tự đánh giá định kỳ để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu theo pháp luật và quy định, nội dung của Bộ Quy tắc dành cho Nhà cung cấp và các yêu cầu theo hợp đồng của khách hàng liên quan đến trách nhiệm đối với xã hội và môi trường.

-Quy trình hành động khắc phục
Một quy trình khắc phục kịp thời các thiếu sót được xác định bằng các đánh giá, kiểm tra, điều tra và xem xét nội bộ hoặc bên ngoài.

-Tài liệu và hồ sơ
Tạo và duy trì các tài liệu và hồ sơ để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của công ty và có sự bảo mật thích hợp để bảo vệ quyền riêng tư.

 • Trách nhiệm của Nhà cung cấp
  Một quy trình để truyền đạt các yêu cầu của Bộ Quy tắc dành cho Nhà cung cấp đến Chuỗi cung ứng và giám sát việc tuân thủ Bộ Quy tắc dành cho Nhà cung cấp của Chuỗi cung ứng.

 • Đánh giá, giám sát liên tục và tiếp tục cải tiến
  Nhà cung cấp cần tích hợp các tiêu chuẩn hỗ trợ tiếp cận có liên quan và tuân thủ WCAG 2.1 Cấp độ AA, sáng tạo đổi mới và các phương pháp hay nhất, qua đó cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với tất cả người dùng và các bên liên quan của Google.

Xin chân thành cảm ơn.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ và cam kết thực hiện việc kinh doanh một cách có trách nhiệm. Mục đích của chúng tôi là Bộ Quy tắc dành cho Nhà cung cấp này thể hiện rõ ràng cam kết và thực tiễn mà chúng ta cùng chia sẻ để đưa các nguyên tắc cốt lõi của chúng ta vào mọi hoạt động của chúng ta. Bộ Quy tắc dành cho Nhà cung cấp này bổ sung nhưng không thay thế bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào trong bất kỳ thỏa thuận nào mà chúng tôi có với Nhà cung cấp của chúng tôi.

Tài liệu tham khảo

Các tiêu chuẩn dưới đây được sử dụng để lập Bộ Quy tắc dành cho Nhà cung cấp này và có thể là một nguồn thông tin bổ sung hữu ích. Các tiêu chuẩn sau đây có thể không được một vài Nhà cung cấp ủng hộ.

Quay lại đầu trang