Tìm kiếm hàng đầu trong năm

Cùng xem Google Xu hướng tiết lộ về những câu hỏi mà chúng ta chia sẻ, những người đã truyền cảm hứng cho chúng tanhững khoảnh khắc thu hút sự chú ý của toàn thế giới mỗi năm.