Ga naar content

Alarm slaan

Betere waarschuwingen in noodsituaties kunnen levens redden. Google Crisis Response gebruikt AI om hierbij te helpen.

Twee weken voordat orkaan Florence in september van dit jaar aan land kwam aan de kust van North Carolina, begon de orkaan zich te vormen op de Atlantische Oceaan. Florence zou een uitzonderlijk langzaam bewegende orkaan blijken te zijn, met daardoor kans op een record aan regenval in gebieden met overstromingsrisico. Deze onverwachte vertraging in de komst van de orkaan betekende dat mensen meer gelegenheid hadden om zich voor te bereiden op de storm.

"Dit was een goed voorspelde gebeurtenis die relatief ruim van tevoren kon worden ingeschat voor zo'n complex systeem."

Sara Jamison, een ervaren hydroloog bij de Amerikaanse National Weather Service

Door dit alles werden mensen op de hoogte gebracht van de omstandigheden en werden evacuaties gestart en rampmeldingen verspreid. Maar dat betekende niet dat iedereen uit het traject van de orkaan geëvacueerd was.

Portret van Mor Schlesinger

Mor Schlesinger, Manager of Software Engineering voor Crisis Response

In reactie op noodscenario's zoals in het geval van orkaan Florence gebruiken mensen vaak Google bij hun zoektocht naar antwoorden. "Het is onze missie om alle informatie ter wereld te organiseren en universeel toegankelijk te maken", zegt Mor Schlesinger, manager software en engineering bij Google. "De momenten waarop mensen deze informatie het hardst nodig hebben, is in tijden van crisis."

In 2010 brak een bosbrand uit in het Karmelgebergte in Israël. Google-engineers konden de brand vanuit hun kantoorraam zien, maar konden er online geen informatie over vinden. Ze gingen aan de slag om daar iets aan te doen. Binnen enkele uren had het kleine team communicatie met de plaatselijke overheid opgezet, de relevante noodhulpbronnen bij elkaar gezocht en deze beschikbaar gesteld via Google Zoeken.

Uit die ervaringen met het maken van de eerste melding kwam duidelijk naar voren dat er een behoefte was om informatie in noodsituaties te organiseren.

In crisissituaties zijn mensen dringend op zoek naar informatie waarmee ze beslissingen over hun veiligheid kunnen nemen," vertelt Matias, "en wij hebben de mogelijkheid om die informatie op die cruciale momenten aan mensen beschikbaar te stellen.

Yossi Matias, VP Engineering bij Google en Head of Israel R&D Center.

Telefoon met SOS-melding met informatie over een bosbrand

SOS-melding

SOS-meldingen, een tool voor tijdens en na een ramp, combineert gegevens van Maps, Google Zoeken en partners op één plaats. De verschillende tools voor noodsituaties bieden bronnen voor tijdens en na allerlei verschillende rampscenario's, waaronder natuurrampen zoals orkanen, overstromingen en aardbevingen.
Telefoon met de functie 'Publieke boodschappen' met informatie over een winterstorm

Publieke boodschappen

'Publieke boodschappen' dient als een soort noodwaarschuwingssysteem. Met deze service wordt noodinformatie verzameld en gepusht naar Maps, Zoeken en meer. Op dit moment implementeert Crisis Response 'Publieke boodschappen' in twaalf landen, met plannen voor uitbreiding.
In een verschrikkelijke situatie is het een enorme opluchting dat je in elk geval informatie kunt krijgen over wat er speelt. We worden het bangst als we niet weten wat er aan de hand is.

Mor Schlesinger, Manager of Software Engineering voor Crisis Response

Crisis Response heeft in de afgelopen tien jaar bij Google verschillende vormen gekend. Tegenwoordig bestaat het uit een officieel team van meer dan honderd mensen die in tientallen kantoren van over de hele wereld gevestigd zijn. Sinds de lancering van SOS-meldingen in het najaar van 2017 zijn de tools van het Crisis Response-team geactiveerd tijdens meer dan tweehonderd crisissituaties over de hele wereld. De informatie die hiermee werd geleverd, is meer dan 1,5 miljard keer bekeken. De motor achter deze uitbreiding is de missie die het team zich heeft gesteld. "Een van de manieren waarop we een goede bijdrage aan de wereld kunnen leveren, is proberen deze problemen aan te pakken", zegt Schlesinger, die bij het team kwam om leiding te geven aan engineeringprocessen. "We doen dit omdat we het gevoel hebben dat dit iets is wat we moeten doen."

Een storm als Florence heeft effect op de vele rivieren die langs de kust van North en South Carolina in zee uitmonden. Volgens Jamison "kan het uitermate complex zijn om voorspellingen te doen, helemaal in het geval van een orkaan".

Wat het team in dit soort situaties kan bieden, zijn kaartgegevens (kaartlagen die het pad van een storm, evacuatieroutes binnen of tussen staten en opvanglocaties uitlichten) en meldingen. Dankzij partnerschappen met overheden op plaatselijk en staatsniveau is het mogelijk om informatie over afgesloten bruggen en wegen als overlay over de grenzen van verschillende staten weer te geven. Tijdens een noodsituatie is het van essentieel belang dat mensen nauwkeurige informatie kunnen krijgen op het moment dat ze die nodig hebben.

Hoewel er al een robuuste infrastructuur van weerobservaties en informatiekanalen bestaat, zijn er redenen waarom mensen niet vertrekken naar een veiliger gebied, zelfs in regio's in de Verenigde Staten die vaker te maken krijgen met overstromingen. Sommige gezinnen kunnen het zich niet veroorloven om ergens anders te verblijven als ze hun huis verlaten. Anderen kunnen de benzine niet betalen om naar een veiliger gebied te reizen, en weer anderen hebben geen auto om mee te ontsnappen. Naast de financiële overwegingen vertrekken andere inwoners vaak niet omdat ze denken dat de dreiging wordt overdreven, waardoor ze waarschuwingen negeren of wantrouwen.

Hoewel bronnen zoals de Crisis Map nuttige informatie voor noodsituaties in de Verenigde Staten bevatten, stellen gebeurtenissen in andere delen van de wereld het team voor allerlei andere en urgente uitdagingen. In India, waar twintig procent van de wereldwijde overstromingsdoden valt (volgens overstromingsgegevens die tussen 1953 en 2017 zijn verzameld door de Central Water Commission in India), zou het verbeteren van de overstromingsvoorspellingen en de waarschuwingsinfrastructuur een aanzienlijke impact kunnen hebben.

Eerder dit jaar lanceerde het Crisis Response-team samen met het in Israël gevestigde onderzoeksteam een pilotprogramma in het stroomgebied van de Indiase Ganges. De hoge bevolkingsdichtheid, zware regenval tijdens de moesson en het overstromingsgevoelige terrein van dit gebied maken het moeilijk om op tijd informatie te delen.
Leden van het Israëlische team gebruiken samen met het satellietbeeldenteam satellietbeelden en artificial intelligence om hoogtekaarten van de omringende rivieren in India te maken, om zo betrouwbaardere overstromingsvoorspellingen te kunnen doen. Die informatie wordt gebruikt om nauwkeurige modellen te maken van welke gebieden zullen overstromen. Deze prognoses worden gecombineerd met de meetwaarden voor rivieren die de Indiase overheid openbaar beschikbaar stelt en vervolgens gedeeld via mobiele meldingen en zoekresultaten.
Mensen kunnen nu kaarten bekijken met de kans dat de overstroming tot hun deur komt. Ze hebben nog nooit toegang tot zulke informatie gehad in noodsituaties.

Mor Schlesinger, Manager of Software Engineering voor Crisis Response

Wanneer de functie voor SOS-meldingen en publieke boodschappen is geactiveerd, bieden deze meldingen en boodschappen informatie over het waterniveau, waarom dat niveau gevaarlijk is (met historische context), hoelang het gevaar kan aanhouden, aanbevolen acties en waar aanvullende informatiebronnen te vinden zijn.

Het is een uitgebreid hulpbronnencentrum met alle informatie van begin tot eind, ingedeeld op een gelokaliseerde en actiegerichte manier.

Het is mooi dat we mensen kunnen laten weten dat er een overstroming aankomt, maar hopelijk kunnen we ook goed inzicht bieden in wat er gebeurt en de informatie verstrekken die nodig is om beslissingen te nemen.

Mor Schlesinger, Manager of Software Engineering voor Crisis Response.

Deze infrastructuur voor de observatie van weerspatronen die rivieren en het omringende stroomgebied beïnvloeden, is waar de investering in machine learning en AI een effect op de mens kan hebben. Schlesinger legt uit: "Als je al deze unieke technologieën en alle cloudcomputing combineert," vergroot je de kans om overstromingen goed te voorspellen en help je de mensen die hier effect van ondervinden.

Op dit moment krijgen overstromingsregio's in India 24 uur van tevoren een melding om te evacueren tijdens het moessonseizoen. Met de informatie die ter plaatse wordt verzameld, hopen Crisis Response en Google Research die periode uit te breiden naar 72 uur van tevoren. Als er eerdere voorspellingen kunnen worden gedaan die nauwkeurig genoeg zijn om het vertrouwen te winnen van de mensen die in een getroffen gebied wonen, kan dit tot een situatie leiden waarin meer mensen veilig kunnen vertrekken uit gebieden die regelmatig overstromen.

Sella Nevo en Vova Anisimov van Google Crisis Response praten met plaatselijke bewoners in India Crisis Map-resultaat van een getroffen gebied
Bootbemanning meet de rivierdiepte in India

Voor Schlesinger draait de toekomst van Crisis Response om bredere implementatie van de tools die het team heeft ontwikkeld en om het samenvoegen van die bronnen op één makkelijk toegankelijke plaats. Dit helpt om het vertrouwen in meldingen en de informatie van Google te vergroten.

In een crisissituatie heb je heel weinig tijd om een beslissing te nemen die effect kan hebben op jouw leven en dat van je dierbaren. Het is dus uitermate belangrijk dat mensen correcte, duidelijke en volledige informatie krijgen.

Mor Schlesinger, Manager of Software Engineering voor Crisis Response

Gerelateerde artikelen

Hoe je smartphone kan helpen je leven te redden in geval van nood

Hoe je smartphone kan helpen je leven te redden in geval van nood

Maak kennis met het team dat machine learning gebruikt om over de hele wereld bijen te redden

Maak kennis met het team dat machine learning gebruikt om over de hele wereld bijen te redden

Hoe AI wordt ingezet om artsen te helpen blindheid bij diabetici te voorkomen

Hoe AI wordt ingezet om artsen te helpen blindheid bij diabetici te voorkomen

Een jonge muziekfan vindt zijn weg door het walvisgezang te volgen

Een jonge muziekfan vindt zijn weg door het walvisgezang te volgen

Hoe je smartphone kan helpen je leven te redden in geval van nood

Hoe je smartphone kan helpen je leven te redden in geval van nood

Maak kennis met het team dat machine learning gebruikt om over de hele wereld bijen te redden

Maak kennis met het team dat machine learning gebruikt om over de hele wereld bijen te redden

Hoe AI wordt ingezet om artsen te helpen blindheid bij diabetici te voorkomen

Hoe AI wordt ingezet om artsen te helpen blindheid bij diabetici te voorkomen

Een jonge muziekfan vindt zijn weg door het walvisgezang te volgen

Een jonge muziekfan vindt zijn weg door het walvisgezang te volgen

Hoe je smartphone kan helpen je leven te redden in geval van nood

Hoe je smartphone kan helpen je leven te redden in geval van nood

Maak kennis met het team dat machine learning gebruikt om over de hele wereld bijen te redden

Maak kennis met het team dat machine learning gebruikt om over de hele wereld bijen te redden

Hoe AI wordt ingezet om artsen te helpen blindheid bij diabetici te voorkomen

Hoe AI wordt ingezet om artsen te helpen blindheid bij diabetici te voorkomen

Een jonge muziekfan vindt zijn weg door het walvisgezang te volgen

Een jonge muziekfan vindt zijn weg door het walvisgezang te volgen

Terug naar boven