Communityrichtlijnen

We hebben communityrichtlijnen om de gezonde en open discussie te stimuleren die deel uitmaakt van onze cultuur. Ze zorgen voor een omgeving waarin we als community kunnen samenkomen om aan onze gezamenlijke missie te werken en onze gebruikers van dienst te zijn. Als je bij Google werkt, heb je een hele grote verantwoordelijkheid. Miljarden mensen vertrouwen er dagelijks op dat ze via ons betrouwbare informatie van goede kwaliteit kunnen vinden. Het is essentieel dat we dat vertrouwen waarmaken en de integriteit van onze producten en services beschermen. De volgende richtlijnen zijn officieel beleid en zijn van toepassing als je in de context van je werk communiceert.

Hier zijn een paar belangrijke aspecten om te onthouden als je communiceert:

  • Wees verantwoordelijk. Je woorden en handelingen hebben gevolgen. Jij bent verantwoordelijk voor wat je zegt en doet, en kunt erop worden aangesproken.
  • Wees behulpzaam. Je stem is jouw bijdrage: zorg dat die productief is.
  • Wees zorgvuldig. Je beweringen kunnen worden toegeschreven aan Google, ongeacht hoe je ze had bedoeld. Denk dus goed na over uitspraken waardoor anderen onjuiste aannamen zouden kunnen doen.

1. Volg de drie centrale Google-waarden als je communiceert.

Respecteer de gebruiker, respecteer de mogelijkheid, respecteer elkaar. Onze waarden bepalen hoe we onszelf gedragen terwijl we aan onze missie werken. We moeten elke waarde op onszelf betrekken en ook elkaar eraan houden.

2. Doe wat je moet doen om te zorgen dat Google een veilige, productieve en inclusieve omgeving is en blijft voor iedereen.

Hoewel je een gemeenschappelijk gevoel kunt opbouwen door informatie en ideeën met collega's te delen, werkt het niet goed als je de werkzaamheden onderbreekt met een fel debat over politiek. Onze eerste verantwoordelijkheid is het werk te doen waarvoor we zijn aangenomen, niet om werktijd te besteden aan discussies over niet-werkgerelateerde onderwerpen.

Voer geen gesprekken die een stoorzender zijn op de werkvloer of het beleid van Google voor de werkvloer op een andere manier schenden. Van managers wordt verwacht dat ze gesprekken aan de kaak stellen die niet aan deze richtlijnen voldoen.

3. Gesprekken waardoor andere Googlers het gevoel krijgen dat ze er niet bij horen.

Het is niet toegestaan om mensen te pesten, uit te schelden of persoonlijk aan te vallen. Dit zijn onder andere uitspraken die andere medewerkers, onze indirecte werknemers, onze zakenpartners of anderen (waaronder openbare figuren) beledigen, kleineren of vernederen (individueel of als deel van een groep). Ook staan we geen uitspraken toe die andere gedrags- of beleidsnormen schenden op het gebied van pesten en kwetsen.

4. Jij bent verantwoordelijk voor je woorden en het effect ervan.

Wat je zegt en doet, heeft gevolgen en kan een blijvende impact hebben. Wees respectvol in je opmerkingen over (en richting) andere Googlers.

Als Googler kunnen je opmerkingen (waar je ze ook maakt) een serieus effect hebben op andere Googlers, jezelf en het bedrijf. We mogen allemaal aankaarten wat we belangrijk vinden en op een respectvolle manier de activiteiten van het bedrijf aan de kaak stellen of bespreken: dat is immers onderdeel van onze cultuur. Zorg dat je goed geïnformeerd bent voordat je uitspraken doet. Neem niet zomaar aan dat je het hele verhaal kent en doe geen onjuiste of misleidende uitspraken over de producten of bedrijfsvoering van Google die het vertrouwen in onze producten en werkzaamheden zouden kunnen schaden.

5. Ga zorgvuldig om met onze gegevens.

Houd er rekening mee dat onze berichten zich snel en wijd kunnen verspreiden. Het is niet toegestaan om beperkt toegankelijke of vertrouwelijke informatie te bekijken, bekend te maken of te verspreiden in strijd met ons beleid voor gegevensbeveiliging.

Jij bent verantwoordelijk voor het naleven van deze richtlijnen, onze gedragscode en ander bedrijfsbeleid. Als gesprekken of gedrag in strijd zijn met dit beleid, wordt van managers en de eigenaren/moderators van discussies verwacht dat ze ingrijpen. Zo nodig zullen we bepaalde discussieforums verwijderen, rechten voor reageren, bekijken of posten intrekken, of disciplinaire maatregelen nemen.

Op basis van lokale wet- en regelgeving mogen Googlers en onze indirecte werknemers communiceren over salaris, werktijden, andere arbeidsvoorwaarden of schendingen van de wet, hoewel ze vertrouwelijke informatie niet openbaar mogen vrijgeven, anders dan wettelijk is toegestaan.

Terug naar boven