Over de indirecte werknemers
van Google

Bij Google proberen we werkgelegenheid en economische mogelijkheden te ontwikkelen die een positief effect hebben op zowel de mensen die rechtstreeks bij ons in dienst zijn als onze indirecte werknemers bestaande uit leveranciers, uitzendkrachten en onafhankelijke contractanten.

Mensen vragen ons soms waarom we ook indirect mensen inhuren via derde partijen.

Naarmate Google uitbreidde naar andere bedrijfssectoren en meer personeel inhuurde, kregen we steeds meer behoefte aan externe expertise en support. Bepaalde werkzaamheden kunnen het beste door Google-werknemers worden uitgevoerd. Maar andere zaken kunnen beter worden geregeld door gespecialiseerde bedrijven die een specifieke expertise hebben en training, support en carrièremogelijkheden kunnen bieden voor hun medewerkers.

We sluiten contracten met bedrijven van over de hele wereld om gespecialiseerde services af te nemen waarvoor we zelf niet de expertise of middelen in huis hebben, vaak in vakgebieden waarvoor je een aanzienlijke gespecialiseerde training nodig hebt, zoals horeca, medische zorg, vervoer, klantenservice en locatiebewaking. We noemen de medewerkers van deze bedrijven onze leveranciers, en die vormen de overgrote meerderheid van onze indirecte werknemers. We sluiten ook contracten af met uitzendbureaus wanneer we een tijdelijke invaller nodig hebben, wanneer we snel extra personeel nodig hebben of wanneer we snel speciale projecten willen opzetten. Dergelijke uitzendkrachten vormen ongeveer 3% van ons totale personeel. Tot slot kopen we services in bij een klein aantal onafhankelijke contractanten, die minder dan 0,5% van ons totale personeel vormen.

In een tijd van specialisatie, flexibele werktijden, internationale toeleveringsketens, werken op afstand en projectgebaseerd werk is dit een veelvoorkomende aanpak. De meeste bedrijven maken gebruik van leveranciers voor aspecten waarvoor ze niet over de juiste expertise of middelen beschikken. Volgens de Information Services Group komt dit in vrijwel elke branche veel voor. Staffing Industry Analysts heeft vastgesteld dat Amerikaanse uitzendbureaus in een jaar bijna 17 miljoen uitzendkrachten plaatsen.

Als je een leverancier, uitzendkracht of contractant bent, is dat niet bedoeld als eerste stap richting een officiële baan bij Google. Als een bepaald project zich zodanig ontwikkelt dat er ondersteuning op de lange termijn nodig is, kunnen leveranciers, uitzendkrachten en contractanten natuurlijk wel gewoon solliciteren en hetzelfde proces doorlopen als andere geschikte kandidaten.

We willen graag dat werken bij Google of aan Google gerelateerde projecten een positieve en lonende ervaring is die voldoening geeft. In april 2019 kondigden we aan dat leveranciers en uitzendbureaus die in de VS samenwerken met Google nieuwe standaard arbeidsvoorwaarden aan hun werknemers moeten bieden. Dit zijn onder andere een minimum loon van $ 15 per uur, 12 weken betaald ouderschapsverlof, 8 dagen betaald ziekteverlof, een scholingskostenvergoeding van $ 5000 per jaar en een uitgebreide ziektekostenverzekering.

In een bedrijf dat zo groot is als het onze, gaat er soms iets mis. We vinden het ontzettend belangrijk dat mensen zich veilig voelen om ongepast gedrag te melden en dat meldingen goed worden opgepakt. Daarom bieden we onze indirecte werknemers toegang tot dezelfde hulplijn als Google-medewerkers waar ze hun zorgen kunnen melden, waaronder de mogelijkheid om zaken anoniem te melden. En daarom hebben we een gespecialiseerd team dat mogelijke overtredingen onderzoekt en actie onderneemt. We hebben de arbeidscontracten beëindigd van Google-medewerkers die niet aan onze verwachtingen voldeden bij hun interactie met onze indirecte werknemers, en hebben stappen gezet om eventuele problemen op te lossen.

We zijn er trots op dat we duizenden mensen werkgelegenheid kunnen bieden, zowel bij Google als indirect bij andere bedrijven. We kiezen onze partners en uitzendbureaus met zorg uit en controleren of ze voldoen aan onze gedragscode voor leveranciers. We blijven voortdurend verbeteringen doorvoeren om een respectvolle en positieve werkomgeving te garanderen voor iedereen: werknemers, leveranciers, uitzendkrachten en contractanten.

Terug naar boven