Przejdź do treści

Raporty

Tytuł
Typ
Rok publikacji
Format
Wnioski o dostęp do informacji o użytkownikach
2019, Przejrzystość
Przejrzystość
2019
Bezpieczne przeglądanie: złośliwe oprogramowanie i wyłudzanie informacji
2019, Przejrzystość
Przejrzystość
2019
Szyfrowanie poczty w trakcie przesyłania
2019, Przejrzystość
Przejrzystość
2019
Szyfrowanie HTTPS w internecie
2019, Przejrzystość
Przejrzystość
2019
Bezpieczeństwo ekosystemu Androida
2019, Przejrzystość
Przejrzystość
2019
Usuwanie treści w związku z naruszeniem praw autorskich
2019, Przejrzystość
Przejrzystość
2019
Treści usuwane na wniosek urzędowy
2019, Przejrzystość
Przejrzystość
2019
Usuwanie wyników wyszukiwania zgodnie z europejskim prawem dotyczącym prywatności
2019, Przejrzystość
Przejrzystość
2019
Egzekwowanie zgodności z Wytycznymi dla społeczności YouTube
2019, Przejrzystość
Przejrzystość
2019
Usuwanie treści na podstawie ustawy o egzekwowaniu prawa w sieci
2019, Przejrzystość
Przejrzystość
2019
Reklamy polityczne w Google
2019, Przejrzystość
Przejrzystość
2019
Natężenie ruchu i przerwy w dostępie do usług Google
2019, Przejrzystość
Przejrzystość
2019
Raport o wpływie na amerykańską gospodarkę
2017, Wpływ na gospodarkę
Wpływ na gospodarkę
2017
PDF
Centra danych w Europie
2019, Wpływ na gospodarkę
Wpływ na gospodarkę
2019
PDF
Raport z 2018 r. o wpływie na środowisko
2018, Zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój
2018
PDF
Raport z 2018 r. o odpowiedzialnym łańcuchu dostaw
2018, Odpowiedzialność dostawcy
Odpowiedzialność dostawcy
2018
PDF
Odpowiedź holdingu Alphabet na raport organizacji CDP o zmianach klimatycznych z 2018 r.
2018, Odpowiedzialność dostawcy
Odpowiedzialność dostawcy
2018
PDF
Kodeks postępowania dostawcy
2018, Odpowiedzialność dostawcy
Odpowiedzialność dostawcy
2018
Zasady dotyczące minerałów z rejonów objętych konfliktami
2018, Odpowiedzialność dostawcy
Odpowiedzialność dostawcy
2018
Raport o wpływie na środowisko: informacje o postępach w 2017 r.
2017, Zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój
2017
PDF
Odpowiedź holdingu Alphabet na raport organizacji CDP o zmianach klimatycznych z 2017 r.
2017, Odpowiedzialność dostawcy
Odpowiedzialność dostawcy
2017
PDF
Specyfikacja substancji objętych ograniczeniami
2017, Zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój
2017
PDF
Raport o minerałach z rejonów objętych konfliktami
2017, Zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój
2017
PDF
Raport holdingu Alphabet z 2017 r. o minerałach z rejonów objętych konfliktami
2017, Odpowiedzialność dostawcy
Odpowiedzialność dostawcy
2017
PDF
Oświadczenie z 2017 r. dotyczące współczesnego niewolnictwa
2017, Odpowiedzialność dostawcy
Odpowiedzialność dostawcy
2017
PDF
Raport z 2016 r. o odpowiedzialnym łańcuchu dostaw
2017, Odpowiedzialność dostawcy
Odpowiedzialność dostawcy
2017
PDF
Raport z 2016 r. o wpływie na środowisko
2016, Zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój
2016
PDF
Odpowiedź holdingu Alphabet na raport organizacji CDP o zmianach klimatycznych z 2016 r.
2016, Zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój
2016
PDF
Raport holdingu Alphabet z 2016 r. o minerałach z rejonów objętych konfliktami
2016, Odpowiedzialność dostawcy
Odpowiedzialność dostawcy
2016
PDF
Oświadczenie z 2016 r. dotyczące współczesnego niewolnictwa
2016, Odpowiedzialność dostawcy
Odpowiedzialność dostawcy
2016
PDF
Raport holdingu Alphabet z 2015 r. o minerałach z rejonów objętych konfliktami
2015, Odpowiedzialność dostawcy
Odpowiedzialność dostawcy
2015
PDF
Raport Google z 2014 r. o minerałach z rejonów objętych konfliktami
2014, Odpowiedzialność dostawcy
Odpowiedzialność dostawcy
2014
PDF
Raport Google z 2013 r. o minerałach z rejonów objętych konfliktami
2013, Odpowiedzialność dostawcy
Odpowiedzialność dostawcy
2013
PDF
Raport o różnorodności w miejscu pracy
2018, Różnorodność
Różnorodność
2018
PDF
Raport o piractwie
2018, Inny
Inny
2018
PDF
Raport o dezinformacji
2019, Inny
Inny
2019
PDF
Raport z 2019 roku o wpływie na środowisko
2019, Zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój
2019
PDF
Odpowiedź holdingu Alphabet na raport organizacji CDP o zmianach klimatycznych z 2019 r.
2019, Zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój
2019
PDF
Raport z 2019 r. o odpowiedzialnym łańcuchu dostaw
2019, Odpowiedzialność dostawcy
Odpowiedzialność dostawcy
2019
PDF
Raport z 2020 roku na temat informacji niefinansowych zgodnie z dyrektywą UE o ujawnianiu danych niefinansowych
2020, Zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój
2020
PDF
Raport z 2021 roku na temat informacji niefinansowych zgodnie z dyrektywą UE o ujawnianiu danych niefinansowych
2021, Zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój
2021
PDF
Powrót do góry