Cách một học giả văn chương sử dụng nền tảng máy học để khám phá kho tàng lịch sử của Nhật Bản
Với sự trợ giúp của TensorFlow
Các loại chữ viết cổ sẽ mất đi khi con người không còn đọc hay biết tới nữa, giống như loại chữ Nhật cổ Kuzushiji.
Học giả văn chương Tarin Clanuwat là một trong số rất ít người hiểu được thứ chữ viết sắp đi vào quên lãng này.
Trước hàng tỷ văn bản viết bằng chữ cổ Kuzushiji, Tarin đã tự học cách sử dụng TensorFlow, nền tảng máy học nguồn mở của Google, để chép lại các văn bản đó thành chữ Nhật hiện đại.
Là một công cụ có sẵn và hoàn toàn có thể điều chỉnh dành cho các nhà nghiên cứu ở khắp mọi nơi, công cụ này có thể giúp khám phá kho tàng lịch sử, khoa học và văn hóa hiếm có của Nhật Bản từ thế kỷ thứ 8.
Nhờ sử dụng nền tảng máy học, Tarin đã giúp cho chữ viết cổ Kuzushiji trở nên gần gũi hơn với xã hội ngày nay.
📚
{[slideCounterCtrl.currentSlide + 1]} / {[slideCounterCtrl.slideCount]}