ข้ามไปที่เนื้อหา

รายงาน

ชื่อ
ประเภท
ปีที่เผยแพร่
รูปแบบ
คำขอข้อมูลผู้ใช้
2019, ความโปร่งใส
ความโปร่งใส
2019
Google Safe Browsing: มัลแวร์และฟิชชิง
2019, ความโปร่งใส
ความโปร่งใส
2019
การเข้ารหัสลับอีเมลในระหว่างรับส่ง
2019, ความโปร่งใส
ความโปร่งใส
2019
การเข้ารหัส HTTPS ในเว็บ
2019, ความโปร่งใส
ความโปร่งใส
2019
ความปลอดภัยในระบบนิเวศของ Android
2019, ความโปร่งใส
ความโปร่งใส
2019
การนำเนื้อหาออกเนื่องด้วยลิขสิทธิ์
2019, ความโปร่งใส
ความโปร่งใส
2019
คำขอของรัฐบาลให้นำเนื้อหาออก
2019, ความโปร่งใส
ความโปร่งใส
2019
การนำผลการค้นหาออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของยุโรป
2019, ความโปร่งใส
ความโปร่งใส
2019
การบังคับใช้หลักเกณฑ์ของชุมชน YouTube
2019, ความโปร่งใส
ความโปร่งใส
2019
การนำเนื้อหาออกภายใต้กฎหมายการบังคับใช้สำหรับเครือข่าย
2019, ความโปร่งใส
ความโปร่งใส
2019
การโฆษณาเกี่ยวกับการเมืองใน Google
2019, ความโปร่งใส
ความโปร่งใส
2019
การเข้าใช้และการหยุดชะงักของ Google
2019, ความโปร่งใส
ความโปร่งใส
2019
ศูนย์ข้อมูลยุโรป
2019, ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
2019
PDF
รายงานด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี 2018
2018, ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
2018
PDF
รายงานเกี่ยวกับซัพพลายเชนที่มีความรับผิดชอบประจำปี 2018
2018, ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์
ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์
2018
PDF
การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ CDP ในปี 2018 ของ Alphabet
2018, ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์
ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์
2018
PDF
หลักจรรยาบรรณสำหรับซัพพลายเออร์
2018, ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์
ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์
2018
นโยบายเกี่ยวกับแร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง
2018, ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์
ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์
2018
รายงานด้านสิ่งแวดล้อม: อัปเดตความคืบหน้าปี 2017
2017, ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
2017
PDF
การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ CDP ในปี 2017 ของ Alphabet
2017, ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์
ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์
2017
PDF
ข้อกำหนดของสารที่จำกัดการใช้งาน
2017, ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
2017
รายงานเกี่ยวกับแร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง
2017, ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
2017
PDF
รายงานเกี่ยวกับแร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้งประจำปี 2017 ของ Alphabet
2017, ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์
ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์
2017
PDF
คำประกาศเกี่ยวกับแรงงานทาสสมัยใหม่ปี 2017
2017, ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์
ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์
2017
PDF
รายงานเกี่ยวกับซัพพลายเชนที่มีความรับผิดชอบประจำปี 2016
2017, ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์
ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์
2017
PDF
รายงานด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี 2016
2016, ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
2016
PDF
การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ CDP ในปี 2016 ของ Alphabet
2016, ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
2016
PDF
รายงานเกี่ยวกับแร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้งประจำปี 2016 ของ Alphabet
2016, ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์
ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์
2016
PDF
คำประกาศเกี่ยวกับแรงงานทาสสมัยใหม่ปี 2016
2016, ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์
ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์
2016
PDF
รายงานเกี่ยวกับแร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้งประจำปี 2015 ของ Alphabet
2015, ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์
ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์
2015
PDF
รายงานเกี่ยวกับแร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้งประจำปี 2014 ของ Google
2014, ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์
ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์
2014
PDF
รายงานเกี่ยวกับแร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้งประจำปี 2013 ของ Google
2013, ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์
ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์
2013
PDF
รายงานความหลากหลายของพนักงาน ประจำปี 2019
2018, ความหลากหลาย
ความหลากหลาย
2018
PDF
รายงานการละเมิดลิขสิทธิ์
2018, เบ็ดเตล็ด
เบ็ดเตล็ด
2018
PDF
รายงานการบิดเบือนข้อมูล
2019, เบ็ดเตล็ด
เบ็ดเตล็ด
2019
PDF
รายงานด้านสิ่งแวดล้อม 2019
2019, ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
2019
PDF
การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ CDP ในปี 2019 ของ Alphabet
2019, ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
2019
PDF
รายงานเกี่ยวกับซัพพลายเชนที่มีความรับผิดชอบประจำปี 2019
2019, ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์
ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์
2019
PDF
รายงาน NFRD สหภาพยุโรปประจำปี 2020
2020, ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
2020
PDF
รายงาน NFRD สหภาพยุโรปประจำปี 2021
2021, ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
2021
PDF
การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ CDP ในปี 2021 ของ Alphabet
2021, ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
2021
PDF
แถลงการณ์ต่อต้านแรงงานทาสสมัยใหม่ปี 2020
2021, ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์
ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์
2021
PDF
รายงานเกี่ยวกับซัพพลายเชนที่มีความรับผิดชอบประจำปี 2021
2021, ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์
ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์
2021
PDF
แถลงการณ์ต่อต้านแรงงานทาสสมัยใหม่ปี 2021
2022, ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์
ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์
2022
PDF
รายงาน NFRD สหภาพยุโรปประจำปี 2022
2022, ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
2022
PDF
การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ CDP ในปี 2022 ของ Alphabet
2022, ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
2022
PDF
รายงาน NFRD สหภาพยุโรปประจำปี 2023
2023, ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
2023
PDF
รายงานด้านสิ่งแวดล้อม 2023
2023, ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
2023
PDF
รายงานด้านสิ่งแวดล้อม 2023: ข้อมูลสรุป
2023, ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
2023
PDF
รายงานต่อกฎหมายว่าด้วยความโปร่งใสในนอร์เวย์ ปี 2022
2023, ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์
ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์
2023
PDF
กลับไปด้านบน