ข้ามไปที่เนื้อหา

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ได้มากที่สุด

คำแถลงเรื่อง IPO ของผู้ก่อตั้ง ในปี 2004
การปกป้องผู้ใช้
Google ช่วยให้ผู้คนนับพันล้านคนออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้นในทุกๆ วัน เราปกป้องผู้ใช้ด้วยการรักษาความปลอดภัยชั้นนำของอุตสาหกรรม วิธีจัดการข้อมูลที่มีความรับผิดชอบ และการควบคุมความเป็นส่วนตัวที่ใช้งานง่าย
ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีทั้งหมดที่ Google ดูแลความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ไปที่ศูนย์ความปลอดภัย
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยที่ใช้งานง่ายในที่เดียว คือจากบัญชี Google ของคุณ
ไปที่บัญชีของคุณ
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีของคุณ ยกเลิกการเชื่อมต่อเมื่อจำเป็น และสร้างเสริมนิสัยที่ดีต่อสุขภาพ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ดิจิทัล
การพัฒนาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ AI ที่มีความรับผิดชอบ และแชร์ความรู้ งานวิจัย และทรัพยากรอื่นๆ กับโลก
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AI ที่มีความรับผิดชอบ
รายงานความโปร่งใส
การแชร์ข้อมูลที่ให้ความกระจ่างว่านโยบายและการทำงานของหน่วยงานภาครัฐและบริษัทต่างๆ ส่งผลต่อความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และการเข้าถึงข้อมูลอย่างไร
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
การขยายโอกาส
ด้วยเงินสนับสนุน 1 พันล้านดอลลาร์และความช่วยเหลือจากอาสาสมัคร 1 ล้านชั่วโมง เราลงทุนในชุมชน บุคคล และเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเตรียมความพร้อมให้ทุกฝ่ายสำหรับโอกาสทั้งในวันนี้และอนาคต
ดูแลให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นเข้าถึงทักษะที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในโลกดิจิทัลได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Grow with Google
การปิดช่องว่างด้านความเท่าเทียมทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยี เครื่องมือ และการฝึกอบรม
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google for Education
การสละเวลา เงิน และเวลาทำงานของอาสาสมัครเพื่อสร้างโลกที่เหมาะสำหรับทุกคน
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google.org
ช่วยให้องค์กรต่างๆ ใช้เครื่องมือของเราในการเผยแพร่ภารกิจของตน ดึงดูดผู้สนับสนุน และระดมทุนทางออนไลน์
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google เพื่อการกุศล
การรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย
สร้างโลกที่ความเจริญก้าวหน้า ผลลัพธ์ที่ชอบธรรม ความหลากหลาย และการยอมรับความแตกต่างกลายเป็นความจริงได้ทั้งในและนอกสถานที่ทำงานของเรา
มุ่งมั่นที่จะสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความหลากหลายซึ่งเป็นตัวแทนของคนทุกกลุ่มที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหลากหลาย
ทุกคนต้องเข้าถึงเทคโนโลยีได้ เรากำลังทำให้ทุกสิ่งที่เราสร้างขึ้นเป็นเช่นนั้น
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการช่วยเหลือพิเศษ
ยืนหยัดเคียงข้างองค์กรที่ใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิธีการที่สร้างสรรค์ในการลดผลลัพธ์ทางเชื้อชาติที่ไม่เสมอภาคกัน
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของ Google.org ที่มีต่อความยุติธรรมทางเชื้อชาติ
รายงานความหลากหลายของพนักงาน ประจำปี 2019
ดูวิธีการอันเป็นระบบของเราที่ปรับปรุงผลลัพธ์ในการเป็นตัวแทนพนักงานและสร้างวัฒนธรรมที่ยอมรับความแตกต่าง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
การรับมือภาวะวิกฤต
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ต่างๆ ผ่านผลิตภัณฑ์ บุคลากร และพาร์ทเนอร์ของเรา
เราร่วมมือกับทีมปฏิบัติการฉุกเฉินที่อยู่ในแถวหน้าเมื่อเกิดวิกฤตการณ์โลกโดยสนับสนุนด้านเงินช่วยเหลือ ทรัพยากร และอาสาสมัคร
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับมือภาวะวิกฤตของ Google.org
เราให้ข้อมูลสำคัญแก่ผู้ใช้ในช่วงเวลาวิกฤตผ่านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของเรา
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การรับมือภาวะวิกฤต
การยกระดับความยั่งยืน
เราผสานทั้งแนวทางปฏิบัติ พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเราไว้ด้วยกันในภารกิจเดียว นั่นก็คือการส่งเสริมความยั่งยืนในวงกว้าง ด้วยการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับโลกของเรา และนำข้อมูลที่ว่านั้นมาดำเนินการผ่านเทคโนโลยี จึงช่วยให้ผู้คนสร้างผลกระทบเชิงบวกร่วมกันมากขึ้น
เราสร้างเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้คนทำประโยชน์เพื่อโลกใบนี้มากขึ้น
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความยั่งยืน
ทศวรรษที่ 3 ของ Google ในการรักษาสภาพอากาศ ซึ่งเป็นทศวรรษที่เรามีความมุ่งมั่นมากที่สุด
ดูวิธีที่เรามุ่งมั่นจะดำเนินกิจการให้ปลอดคาร์บอนภายในปี 2030
รายงานด้านสิ่งแวดล้อม 2019
ในปี 2018 การใช้ไฟฟ้าในการดำเนินงานทั่วโลกของ Google มาจากพลังงานหมุนเวียนทั้ง 100% ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 แล้ว
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานเกี่ยวกับซัพพลายเชนที่มีความรับผิดชอบ
เราทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์มากกว่า 500 รายทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม สถานที่ทำงานมีความปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ ตลอดจนผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมลดลง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
กลับไปด้านบน