Langkau ke kandungan

Laporan

Tajuk
Jenis
Tahun Diterbitkan
Format
Permintaan maklumat pengguna
2019, Ketelusan
Web
Ketelusan
2019
Web
Penyemakan Imbas Selamat: perisian hasad dan pancingan data
2019, Ketelusan
Web
Ketelusan
2019
Web
Penyulitan e-mel dalam transit
2019, Ketelusan
Web
Ketelusan
2019
Web
Penyulitan HTTPS di web
2019, Ketelusan
Web
Ketelusan
2019
Web
Keselamatan ekosistem Android
2019, Ketelusan
Web
Ketelusan
2019
Web
Pengalihan keluar kandungan disebabkan hak cipta
2019, Ketelusan
Web
Ketelusan
2019
Web
Permintaan kerajaan untuk mengalih keluar kandungan
2019, Ketelusan
Web
Ketelusan
2019
Web
Pengalihan keluar carian menurut undang-undang privasi Eropahj
2019, Ketelusan
Web
Ketelusan
2019
Web
Penguatkuasaan Garis Panduan Komuniti YouTube
2019, Ketelusan
Web
Ketelusan
2019
Web
Pengalihan keluar menurut Undang-undang Penguatkuasaan Rangkaian
2019, Ketelusan
Web
Ketelusan
2019
Web
Pengiklanan politik di Google
2019, Ketelusan
Web
Ketelusan
2019
Web
Trafik dan gangguan kepada Google
2019, Ketelusan
Web
Ketelusan
2019
Web
Laporan Kesan Ekonomi A.S.
2017, Kesan Ekonomi
Web
Kesan Ekonomi
2017
Web
Pusat Data Eropah
2019, Kesan Ekonomi
Kesan Ekonomi
2019
PDF
Laporan Alam Sekitar 2018
2018, Kemampanan
Kemampanan
2018
PDF
Laporan Rantaian Bekalan Bertanggungjawab 2018
2018, Tanggungjawab Pembekal
Tanggungjawab Pembekal
2018
PDF
Respons Perubahan Iklim CDP Alphabet 2018
2018, Tanggungjawab Pembekal
Tanggungjawab Pembekal
2018
PDF
Tatakelakuan pembekal
2018, Tanggungjawab Pembekal
Web
Tanggungjawab Pembekal
2018
Web
Dasar mineral konflik
2018, Tanggungjawab Pembekal
Web
Tanggungjawab Pembekal
2018
Web
Laporan Alam Sekitar: Kemas kini kemajuan 2017
2017, Kemampanan
Kemampanan
2017
PDF
Respons Perubahan Iklim CDP Alphabet 2017
2017, Tanggungjawab Pembekal
Tanggungjawab Pembekal
2017
PDF
Spesifikasi Bahan Terhad
2017, Kemampanan
Kemampanan
2017
PDF
Laporan Mineral Konflik
2017, Kemampanan
Kemampanan
2017
PDF
Laporan Mineral Konflik Alphabet 2017
2017, Tanggungjawab Pembekal
Tanggungjawab Pembekal
2017
PDF
Pernyataan Perhambaan Moden 2017
2017, Tanggungjawab Pembekal
Tanggungjawab Pembekal
2017
PDF
Laporan Rantaian Bekalan Bertanggungjawab: 2016
2017, Tanggungjawab Pembekal
Tanggungjawab Pembekal
2017
PDF
Laporan Alam Sekitar: 2016
2016, Kemampanan
Kemampanan
2016
PDF
Respons Perubahan Iklim CDP Alphabet 2016
2016, Kemampanan
Kemampanan
2016
PDF
Laporan Mineral Konflik Alphabet 2016
2016, Tanggungjawab Pembekal
Tanggungjawab Pembekal
2016
PDF
Pernyataan Perhambaan Moden 2016
2016, Tanggungjawab Pembekal
Tanggungjawab Pembekal
2016
PDF
Laporan Mineral Konflik Alphabet 2015
2015, Tanggungjawab Pembekal
Tanggungjawab Pembekal
2015
PDF
Laporan Mineral Konflik 2014 Google
2014, Tanggungjawab Pembekal
Tanggungjawab Pembekal
2014
PDF
Laporan Mineral Konflik 2013 Google
2013, Tanggungjawab Pembekal
Tanggungjawab Pembekal
2013
PDF
Laporan Kepelbagaian
2018, Kepelbagaian
Kepelbagaian
2018
PDF
Impak Ekonomi dan Sosial Google di New Zealand
2017, Kesan Ekonomi
Kesan Ekonomi
2017
PDF
YouTube: Kisah Australia
2018, Kesan Ekonomi
Kesan Ekonomi
2018
PDF
Laporan Kepelbagaian: 2019
2019, Kepelbagaian
Kepelbagaian
2019
PDF
Laporan Pernyataan Perhambaan Moden 2018
2018, Tanggungjawab Pembekal
Tanggungjawab Pembekal
2018
PDF
Laporan NFRD Kesatuan Eropah 2019
2019, Kemampanan
Kemampanan
2019
PDF
Laporan Cetak Rompak
2018, Pelbagai
Pelbagai
2018
PDF
Laporan Maklumat Palsu
2019, Pelbagai
Pelbagai
2019
PDF
Laporan Alam Sekitar 2019
2019, Kemampanan
Kemampanan
2019
PDF
Respons Perubahan Iklim CDP Alphabet 2019
2019, Kemampanan
Kemampanan
2019
PDF
Laporan Rantaian Bekalan Bertanggungjawab 2019
2019, Tanggungjawab Pembekal
Tanggungjawab Pembekal
2019
PDF
Laporan NFRD Kesatuan Eropah 2020
2020, Kemampanan
Kemampanan
2020
PDF
Laporan NFRD Kesatuan Eropah 2021
2021, Kemampanan
Kemampanan
2021
PDF
Respons Perubahan Iklim CDP Alphabet 2021
2021, Kemampanan
Kemampanan
2021
PDF
Pernyataan Menentang Perhambaan Moden 2020
2021, Tanggungjawab Pembekal
Tanggungjawab Pembekal
2021
PDF
Laporan Rantaian Bekalan Bertanggungjawab 2021
2021, Tanggungjawab Pembekal
Tanggungjawab Pembekal
2021
PDF
Respons Perubahan Iklim CDP Alphabet 2022
2022, Kemampanan
Kemampanan
2022
PDF
Kembali ke atas