Rozszerzona kadra Google

W Google staramy się tworzyć miejsca pracy i możliwości ekonomiczne atrakcyjne zarówno dla osób, które zatrudniamy bezpośrednio, jak i dla pozostałych pracowników – dostawców, pracowników tymczasowych i niezależnych kontrahentów.

Czasami pada pytanie, dlaczego utrzymujemy rozszerzoną kadrę.

W miarę jak Google wkracza w nowe obszary biznesowe i zatrudnia nowych pracowników, potrzebujemy więcej doświadczenia i wsparcia z zewnątrz. Czasem najlepiej sprawdzają się pracownicy Google. Innym razem korzystniej jest powierzyć pracę wyspecjalizowanym firmom, które mają odpowiednie doświadczenie i mogą zapewnić szkolenie, pomoc oraz rozwój zawodowy swoim pracownikom.

Podpisujemy z firmami na całym świecie umowy o świadczenie specjalistycznych usług, jeśli sami nie dysponujemy odpowiednim doświadczeniem lub zasobami. Często są to dziedziny wymagające gruntownego, specjalistycznego przeszkolenia, np. z zakresu prowadzenia kawiarni, opieki medycznej, transportu, obsługi klienta czy ochrony. Dostawcy usług są pracownikami tych firm i stanowią przeważającą część naszej rozszerzonej kadry. Współpracujemy również z agencjami pracy tymczasowej, gdy potrzebujemy zastępstwa dla osób na krótkoterminowych urlopach, nasze potrzeby biznesowe gwałtownie rosną lub musimy szybko rozwijać projekty specjalne. Pracownicy tymczasowi stanowią około 3% naszej kadry. Korzystamy też z usług niewielkiej liczby niezależnych kontrahentów (to około 0,5%).

W erze specjalizacji, elastycznych godzin pracy, globalnych łańcuchów dostaw i pracy zdalnej lub opartej na projektach jest to podejście powszechne. Większość firm regularnie korzysta z dostawców w obszarach, w których nie ma wiedzy i zasobów. Według Information Services Group dzieje się tak w prawie każdej branży. Według Staffing Industry Analysts firmy w Stanach Zjednoczonych zatrudniają prawie 17 milionów pracowników tymczasowych w ciągu roku.

Współpraca w charakterze dostawcy, pracownika tymczasowego lub kontrahenta nie prowadzi do stałego zatrudnienia Google. Jeśli w ramach rozwoju danego projektu osiąga on poziom, na którym wymaga długoterminowego wsparcia, zachęcamy dostawców, pracowników tymczasowych i kontrahentów do aplikowania o pracę oraz przejścia przez ten sam proces rekrutacyjny co pozostali wykwalifikowani kandydaci.

Pragniemy, by praca w Google lub przy projektach związanych z Google była pozytywnym, satysfakcjonującym i rozwijającym doświadczeniem. W kwietniu 2019 roku ogłosiliśmy, że w Stanach Zjednoczonych firmy współpracujące z Google w zakresie zapewniania dostawców i personelu będą musiały zaoferować swoim pracownikom nowy pakiet korzyści, w tym stawkę minimalną w wysokości 15 dolarów na godzinę, 12 tygodni płatnego urlopu rodzicielskiego, osiem dni płatnego urlopu z powodu choroby, zwrot czesnego w wysokości 5000 dolarów rocznie i kompleksową opiekę zdrowotną.

W tak ogromnym miejscu pracy jak nasze nie zawsze wszystko układa się zgodnie z oczekiwaniami. Chcemy wiedzieć o wszystkich przejawach niewłaściwego zachowania i zająć się nimi. Dlatego zapewniamy naszej rozszerzonej kadrze dostęp do tej samej linii pomocy, z której korzystają pracownicy Google. Umożliwia ona anonimowe zgłaszanie zastrzeżeń. Z tego też powodu utworzyliśmy specjalny zespół badający przypadki potencjalnego naruszenia zasad i podejmujący odpowiednie działania. Zwalniamy pracowników Google, którzy nie spełniają naszych oczekiwań w zakresie kontaktów z rozszerzoną kadrą, i podejmujemy niezbędne działania w celu rozwiązania wszystkich problemów.

Z dumą oferujemy zatrudnienie – w Google i innych firmach – tysiącom osób. Starannie dobieramy naszych współpracowników oraz agencje pracy i sprawdzamy, czy przestrzegają naszego Kodeksu postępowania dostawcy. Nieustannie wprowadzamy ulepszenia, by tworzyć pozytywne i oparte na wzajemnym szacunku środowisko pracy dla wszystkich – pracowników, dostawców, pracowników tymczasowych i kontrahentów.

Powrót do góry