Ga naar content

We streven ernaar de levens van zo veel mogelijk mensen aanzienlijk te verbeteren.

IPO-brief van de oprichters uit 2004
Gebruikers beschermen
Google houdt elke dag miljoenen mensen veiliger online. We beschermen onze gebruikers met toonaangevende beveiligingsfuncties, verantwoord gegevensbeleid en gebruiksvriendelijke privacyopties.
Ontdek alle manieren waarop Google je persoonlijke informatie privé en veilig houdt.
Ga naar Veiligheidscentrum
Gebruiksvriendelijke privacy- en beveiligingsinstellingen, allemaal op één plek: je Google-account.
Ga naar je account
Krijg inzicht in je technologiegebruik, voorkom afleidingen door je telefoon als dat nodig is en ontwikkel gezonde gewoonten.
Meer informatie over digitaal welzijn
Ontwikkeling van verantwoorde AI-methoden waarmee kennis, onderzoek en andere bronnen met de wereld kunnen worden gedeeld.
Meer informatie over verantwoorde AI
Transparantierapport
We delen gegevens die inzicht bieden in hoe het beleid en acties van overheden en bedrijven invloed hebben op privacy, beveiliging en toegang tot informatie.
Meer informatie
Mogelijkheden creëren
Eén miljard dollar aan toelagen, één miljoen uur aan vrijwilligerswerk. We investeren in gemeenschappen, mensen en lokale economieën door hen voor te bereiden op de mogelijkheden van vandaag en de toekomst.
Ervoor zorgen dat meer mensen toegang hebben tot de benodigde vaardigheden om te slagen in een digitale wereld.
Meer informatie over de Google Digitale Werkplaats
Achterstanden met betrekking tot gelijkheid in het onderwijs overbruggen via technologie, tools en training.
Meer informatie over Google for Education
Tijd, geld en vrijwilligerswerk leveren om bij te dragen aan een wereld die werkt voor iedereen.
Meer informatie over Google.org
Organisaties helpen hun missie uit te dragen, medestanders te werven en online geld in te zamelen.
Meer informatie over Google voor Non-profitorganisaties
Iedereen laten meepraten
Een wereld creëren waarin vooruitgang, onpartijdige resultaten, diversiteit en inclusiviteit zowel op de werkplek als daarbuiten realiteit kunnen zijn.
Duurzame gelijkheid opbouwen voor de zwarte gemeenschap van Google en onze producten en programma's nuttig maken voor zwarte gebruikers.
Lees onze inzet voor raciale rechtvaardigheid
Een streven om een diverse groep medewerkers aan te trekken die een betere weerspiegeling is van alle mensen die onze producten gebruiken.
Meer informatie over diversiteit
Technologie moet toegankelijk zijn voor iedereen. We proberen dat waar te maken in alles wat we ontwikkelen.
Meer informatie over toegankelijkheid
Organisaties bijstaan die datawetenschap en innovatieve benaderingen gebruiken om ongelijke resultaten op basis van ras te verminderen
Meer informatie over de inzet van Google.org voor rassengelijkheid
Diversiteitsrapport: 2019
Bekijk onze systemische benadering van verbeterde resultaten wat betreft diversiteit onder het personeel en de ontwikkeling van culturen waarin inclusiviteit centraal staat.
Meer informatie
Reageren op crises
Door crises getroffen mensen helpen via onze producten, teams en partners.
We werken samen met noodhulpdiensten aan de frontlinies van wereldwijde crises door toelagen, bronnen en vrijwilligers aan te leveren.
Meer informatie over Crisis Response van Google.org
We voorzien gebruikers tijdens crisismomenten van essentiële informatie via onze producten en technologie.
Meer informatie over Crisis Response-producten
Duurzaamheid bevorderen
We organiseren ons beleid, partnerschappen en producten rond één missie: op grote schaal duurzaamheid bevorderen. Door het gestructureerd aanbieden van informatie over onze planeet, en technologie die handelen praktisch uitvoerbaar maakt, helpen we mensen om samen een grote positieve impact te hebben.
We ontwikkelen technologie die mensen helpt om meer voor onze planeet te doen.
Meer informatie over duurzaamheid
We werken samen met de stad Amsterdam en de Universiteit van Utrecht om de luchtkwaliteit in de stad te meten en beter in kaart te brengen.
Meer informatie over Project Air VIew
Het derde decennium van klimaatactie van Google: ambitieuzer dan ooit.
Ontdek hoe we in 2030 koolstofvrij willen zijn
Milieurapport 2019
In 2018 heeft Google voor het tweede jaar op rij 100% van het elektriciteitsverbruik van onze wereldwijde bedrijfsvoering gecompenseerd met de inkoop van hernieuwbare energie.
Meer informatie
Rapport ten aanzien van de verantwoorde toeleveringsketen
We werken samen met meer dan vijfhonderd leveranciers van over de hele wereld om voor een ethisch verantwoorde en eerlijke behandeling van medewerkers, veilige en gezonde werkplekken en een kleinere impact op het milieu te zorgen.
Meer informatie
Terug naar boven