İnsan Hakları

Kurucularımız, hissedarlara yönelik ilk mektuplarında Google'ın hedefinin "mümkün olduğunca fazla insanın hayatını oldukça önemli şekilde iyileştirecek hizmetler geliştirmek” olduğunu vurgulamıştı. Google çalışanları olarak hepimiz bu vizyon doğrultusunda hareket etmeyi sürdürüyoruz. Teknolojinin tüm dünyayı olumlu yönde etkileyebilecek güce ve potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz.

Yeni ürünler yayınlamak ve operasyonlarımızı dünya çapında genişletmek de dahil olmak üzere attığımız her adımda, dünya genelinde kabul gören insan hakları standartları doğrultusunda hareket ediyoruz. Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'nde ve uygulama anlaşmalarında yer alan haklara uymayı, ayrıca Birleşmiş Milletler İnsan Hakları ve İş Dünyası Rehberi (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) ile Küresel Ağ Girişimi İlkeleri'nde (GNI İlkeleri) belirlenen standartları uygulamayı taahhüt ediyoruz.

İnsan haklarını daha da ileriye taşımak ve dünyanın dört bir yanındaki insanlara yeni fırsatlar sunmak için teknolojinin gücünden aktif olarak faydalanıyoruz. Ayrıca gelişen teknolojiler konusunda karar verirken sorumlu davranmayı da taahhüt ediyoruz.

İDARİ DENETİM VE KURUL YÖNETİMİ

Google'ın vatandaşlık ve insan hakları konularındaki çalışmaları, İnsan Hakları Programı'mız aracılığıyla yürütülür. Bu Program, Google genelinde ve tüm ürünlerinde (donanım, Arama, Bulut ve YouTube gibi) Birleşmiş Milletler İnsan Hakları ve İş Dünyası Rehberi'ne, GNI İlkeleri'nin yanı sıra diğer vatandaşlık ve insan hakları beyan ve sözleşmelerine olan bağlılık taahhüdümüzü yerine getirmemizi sağlamaktan sorumlu merkezi bir işlevdir.

Üst yönetim, vatandaşlık ve insan hakları çalışmalarının uygulanmasını denetlemenin yanı sıra Alphabet Yönetim Kurulu Denetim ve Uyum Komitesi'ne de düzenli olarak bilgi verir. Kurul, vatandaşlık ve insan hakları konularının denetimini açıkça dahil etmek amacıyla 2020 yılında Denetim ve Uyum Komitesi'nin tüzüğünde değişiklik yapmıştır.

Şirket olarak büyüdükçe insan hakları taahhütlerimizin daha iyi uygulanması için çalışıyor, gerekli değişiklikleri yapmaya devam ediyoruz. Örneğin, ABD'deki küresel insan hakları ve yerel vatandaşlık hakları konularında İnsan Hakları Programı'mıza denetim ve rehberlik sağlamak amacıyla bir İnsan Hakları Yürütme Konseyi (İHYK - Human Rights Executive Council / HREC) kuruyoruz. Google'daki temel ürün alanları ve işlevlerini temsil edecek olan konsey üyeleri, İnsan Hakları Programı'nın liderleri tarafından düzenli olarak bilgilendireceklerdir.

İNSAN HAKLARI PROGRAMI

İnsan Hakları Programı, şirket genelindeki vatandaşlık ve insan hakları stratejisini daha da ileriye taşır, vatandaşlık ve insan hakları üzerindeki muhtemel etkiler konusunda ürün ekiplerine tavsiyelerde bulunur, insan hakları durum tespiti yapar, dış uzmanlar ve paydaşlar ile çalışır.

Vatandaşlık ve insan hakları çalışmalarımız, şirket genelindeki süreçlere ve prosedürlere entegre edilmiştir. Ürünleri, bölgesel ve işlevsel alanları kapsayan bir çalışan ağı, kullanıcılarımızı korumak için günlük yapılan çalışmalardan sorumludur. Çalışanlar ayrıca alakalı olduğu durumlarda İnsan Hakları Programı ve üst yönetim tarafından incelenen insan hakları ve vatandaşlık hakları konularındaki endişelerini dile getirebilirler.

Durum Tespiti ve Risk Yönetimi

Vatandaşlık ile insan hakları ilkelerini, Google'ın uzun vadeli stratejilerine ve günlük karar alma süreçlerine dahil ediyoruz. Google'ın, yeni ürün ve özelliklerin geliştirilme ve dağıtım süreçlerine dahil olan ürün ekiplerine tavsiyede bulunan ürüne özel danışmanları da bulunmaktadır. Ürün ve bölge danışmanı, Google'ın politika personeli içindeki konuyla ilgili ve bölgesel uzmanlarla iş birliği yaparak yasal ve politik riskleri değerlendirir. İnsan Hakları Programı, insan hakları etki değerlendirmeleri de dahil olmak üzere insan hakları durum tespitini, ayrıca veri yönetimi, içerik politikaları ve tedarik zinciri gibi alanlarda iç paydaşlarla yapılan çalışmaları yönetir.

Etkileşim

Şirket dışından uzmanlar ve etkilenen paydaşlarla etkileşim kurmak, vatandaşlık ve insan hakları çalışmalarımız için vazgeçilmezdir. Sivil toplum ve diğer paydaşlarla düzenli etkileşim kurup resmi istişarelerde bulunmak, ürünlerimizin ve politikalarımızın gelişimi hakkında bilgi sağlar.

Söz konusu etkileşimler, hem mevcut hem de olası vatandaşlık ve insan hakları etkilerini tanımlamamıza, önceliklendirmemize ve ele almamıza yardımcı olur. Ayrıca politikalarımız, uygulamalarımız ve hizmetlerimizle ilgili iyileştirmeleri nasıl ve hangi noktalarda göz önüne almamız gerektiği konusunda geri bildirim almak için Google'a önemli fırsatlar sunar.

ŞEFFAFLIK

Şeffaflık, insan haklarına saygı gösterme taahhüdümüzün temelidir. 2010 yılında, kullanıcı verileri veya içerik kaldırmayla ilgili resmi makamların talepleri konusunda insanları bilgilendirmek amacıyla bir araç kullanıma sunan ilk internet şirketi olduk. Günümüzde Google Şeffaflık Raporu merkezi; kullanıcı bilgileriyle ilgili talepler, içeriğin kaldırılmasına ilişkin resmi makamların talepleri, trafik ve kesintiler, ayrıca insan haklarını etkileyebilecek diğer birçok konu hakkında şeffaflık raporları içerir.

Şeffaflık; kullanıcılarımızın, kamunun, düzenleyicilerin ve politika yapıcıların politikalarımız ile ürünlerimizi daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Bu nedenle ürünlerimizin nasıl çalıştığını açıklayıp yanlış bilgi verme ve bilgi kalitesi gibi belirli konulardaki yaklaşımımızı paylaşmak için Arama Nasıl Çalışıyor?, Play Nasıl Çalışıyor? ve YouTube Nasıl Çalışıyor? gibi araçlar oluşturduk.

Küresel Ağ Girişimi'nin kurucu üyelerinden olan Google'ın, GNI İlkeleri'ni yönetim, durum tespiti, risk yönetimi ve operasyonel uygulamalarına nasıl entegre ettiği, bağımsız bir kuruluş tarafından düzenli olarak değerlendirilmektedir. GNI, bu şirket değerlendirmelerini kamuya açık şekilde gerçekleştirir.

Başa dön