Làm việc tại Google

Cánh cửa mở rộng: Xem bên trong văn phòng của chúng tôi tại London

Điều gì khiến một văn phòng mang đậm chất Google? Cho dù được đặt ở Mountain View hay Malaysia, các văn phòng của chúng tôi, hiện có mặt ở hơn 50 quốc gia, luôn dành nhiều không gian cho việc công tác, vui chơi và hoàn thành công việc, cũng như truyền cảm hứng sống lành mạnh. Chúng tôi bố trí nơi làm việc cũng giống như cách các kỹ sư của chúng tôi làm công việc khoa học máy tính: dựa trên số liệu và luôn sẵn sàng thử nghiệm những cái mới, suy nghĩ táo bạo.

Xem thêm:

Quay lại đầu trang