Chúng tôi đã làm gì để thể hiện nguye

Ứng cứu cuộc khủng hoảng người tị nạn trên thế giới

Kể từ tháng 9/2015, Google đã làm việc với các tổ chức phi lợi nhuận như Ủy ban Cứu hộ Quốc tế, NetHope, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR), và Thư viện Không Biên giới, để ứng cứu cuộc khủng hoảng người tị nạn. Bằng cách cung cấp các khoản tài trợ của Google.org, công nghệ và tình nguyện viên của Google, chúng tôi đã giúp hơn 800.000 người tị nạn truy cập Internet, tiếp cận các thông tin quan trọng và tài nguyên giáo dục.

Tìm hiểu về công việc của chúng tôi với NetHope

Xem thêm câu chuyện khác

Quay lại đầu trang