Nasze wartości w praktyce

Odkryj Park Narodowy Uluṟu-Kata Tjuṯa

Park Narodowy Uluṟu-Kata Tjuṯa jest obiektem wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Na jego terenie znajduje się skała Uluṟu, jeden z symboli Australii. Jest to święta góra Aborygenów z plemienia Aṉangu, które strzeże tych terenów od ponad 30 000 lat.

Dla plemienia Aṉangu nie istnieje różnica między tym, co żywe a materią nieożywioną. Granica między światem fizycznym i duchowym uległa tu zatarciu. Ludzi, ziemię, faunę i florę łączy nierozerwalna więź. Dlatego właśnie opis i cyfrowy model Parku Narodowego Uluṟu-Kata Tjuṯa nie byłyby kompletne bez udziału mieszkającego tam plemienia.

Zespół Google z Australii oraz jego współpracownicy poszukiwali rozwiązania, które pozwoliłoby przenieść kulturalny i duchowy wymiar tego miejsca do Street View, jednocześnie zachowując przekazywaną z ust do ust historię plemienia Aṉangu. Projekt wirtualizacji parku w Street View z poszanowaniem miejscowego prawa i tradycji wymagał ścisłej współpracy z plemieniem Aṉangu – odwiecznymi właścicielami Parku Narodowego Uluṟu-Kata Tjuṯa, a także z organizacją Parks Australia oraz władzami Terytorium Północnego. Sferyczne obrazy w Street View wzbogaciliśmy plemiennymi opowieściami oraz pieśniami dostępnymi na platformie Story Spheres.

Rezultatem tej współpracy jest interaktywna, wirtualna wycieczka z przewodnikiem, zawierająca nagrania dźwiękowe oraz filmy, które ilustrują święte pieśni stworzenia Aṉangu, opowiadające o wyprawach, bitwach oraz dziejach ich przodków.

Zobacz więcej historii

Powrót do góry