Przejdź do treści

Korzystanie wyłącznie z energii odnawialnej to dopiero początek

Mam zaszczyt ogłosić, że w roku 2017 cała nasza globalna działalność będzie oparta na energii odnawialnej – dotyczy to zarówno centrów danych, jak i oddziałów. Jest to prawdziwy kamień milowy. Byliśmy jedną z pierwszych korporacji, które rozpoczęły zawieranie kompleksowych i długoterminowych umów na bezpośredni zakup energii odnawialnej. W 2010 roku podpisaliśmy pierwszą umowę na dostawę energii elektrycznej pochodzącej w całości z farmy wiatrowej o mocy 114 MW w stanie Iowa. Dziś jesteśmy największym na świecie korporacyjnym odbiorcą odnawialnej energii, a zawarte umowy dotyczą odbioru niemal 2,6 GW (czyli 2600 MW) energii wiatrowej i słonecznej. To więcej niż w przypadku wielu przedsiębiorstw z sektora usług komunalnych i ponad dwa razy więcej niż 1,21 GW potrzebne do wysłania Marty'ego McFlya w podróż w czasie.

Aby osiągnąć ten cel, każdego roku będziemy bezpośrednio odbierać energię wiatrową i słoneczną w takich ilościach, by każda jednostka energii elektrycznej potrzebna do prowadzenia naszej działalności na całym świecie pochodziła wyłącznie z tych źródeł. Przyczyniamy się również do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, dlatego kupujemy ją jedynie w ramach projektów finansowanych z naszych zakupów.

Centra danych, które służą do przetwarzania i przechowywania ogromnych ilości informacji, są szkieletem internetu. Nasi inżynierowie od wielu lat doskonalą nasze centra danych, dzięki czemu ich energooszczędność jest o 50% wyższa od średniej branżowej. Mimo to każdego roku potrzebujemy ogromnych ilości energii do przetworzenia niezliczonych zapytań w wyszukiwarce Google, odtwarzania ponad 400 godzin filmów przesyłanych do YouTube każdej minuty oraz zapewnienia dostępności usług i serwisów tak ważnych dla naszych użytkowników. Zatem w trosce o środowisko i zmiany klimatyczne stawiamy na odbiór energii odnawialnej. Ta decyzja ma również uzasadnienie biznesowe.

W ciągu ostatnich sześciu lat koszt energii wiatrowej obniżył się o 60%, a słonecznej – o 80%, co dowodzi, że energia ze źródeł odnawialnych coraz częściej jest najtańszą opcją. Koszty energii elektrycznej są jednym z największych składników kosztów operacyjnych naszych centrów danych, a niezmienna cena energii odnawialnej w dłuższej perspektywie czasowej skutecznie chroni przed następstwami wahań cen energii.

Aż 20 naszych projektów dotyczących energii odnawialnej wspiera również lokalne społeczności – od Grady County w stanie Oklahoma czy Rutherford County w Karolinie Północnej po region Atacama czy szwedzkie gminy. Dziś rezultatem naszych umów zakupowych są inwestycje infrastrukturalne o wartości ponad 3,5 mld USD prowadzone na całym świecie, a dwie trzecie z nich zostanie zrealizowanych w Stanach Zjednoczonych. Każdego roku te projekty również przynoszą właścicielom nieruchomości przychody rzędu dziesiątek milionów dolarów, a jeszcze więcej wpływa do budżetów władz lokalnych i krajowych w postaci podatków.

Jesteśmy zatem na dobrej drodze, by do końca tego roku osiągnąć zakładane roczne zużycie energii. Lecz to tylko pierwszy krok. W najbliższej przyszłości umowy o bezpośredni odbiór energii elektrycznej będą nieodzowną częścią naszego rozwoju, w którym będziemy się jeszcze bardziej skupiać na zakupach odnawialnej energii od lokalnych dostawców wszędzie tam, gdzie działają nasze centra danych i gdzie prowadzimy istotną działalność operacyjną. Rzecz jasna wiatr nie wieje całą dobę, dlatego nasze działania zakupowe rozszerzymy o różne źródła, które zapewnią nieustanne dostawy energii odnawialnej. Chcemy, by dzięki tej inicjatywie cały świat mógł korzystać z czystej energii. Więcej informacji na temat naszych planów na przyszłość zawiera nasza biała księga.

Prowadzenie działalności w sposób przyjazny dla środowiska jest jedną z fundamentalnych wartości od samego powstania naszej firmy i nieustannie pracujemy nad nowymi rozwiązaniami służącymi jego ochronie, takimi jak tworzenie zdrowych miejsc pracy czy opracowanie panelu wizualizacji zmian planety. Podajemy informacje na temat śladu węglowego naszej firmy, a od wielu lat publikujemy raporty, posty na blogach oraz artykuły na naszych stronach internetowych na temat naszych programów ochrony środowiska. Wszystkie te informacje zebraliśmy w aktualnym Raporcie środowiskowym.

Na naszej nowej stronie na temat ochrony środowiska publikujemy artykuły na temat naszych rozwiązań mających na celu optymalne wykorzystanie zasobów. Większość z naszych lokalnych inicjatyw z zakresu ochrony środowiska, które teraz są działaniami prowadzonymi w całej naszej firmie, zrodziła się z pomysłów kilku zapalonych pracowników Google. Panele słoneczne na dachu naszej siedziby czy program dojazdów do pracy na rowerze to inicjatywy, które stanowią esencję naszej kultury organizacyjnej, a dzięki nim wpływ naszych pracowników i użytkowników na środowisko jest jeszcze mniejszy.

Badania naukowe dowodzą, że prowadzenie działań związanych ze zmianą klimatu jest bezwzględnym priorytetem. Naszym zdaniem sektor prywatny powinien połączyć wysiłki z przedstawicielami władz i podjąć zdecydowane działania przynoszące rozwój i nowe możliwości. Czujemy się odpowiedzialni przed naszymi użytkownikami i środowiskiem za realizację takich działań.

Przed nami jeszcze dużo do zrobienia, choć osiągnięcia, które dziś ogłaszamy, są jak powiew świeżego powietrza. Czas zatem wracać do pracy.

Więcej informacji o ochronie środowiska w Google
Powrót do góry