Searching for Syria

Konflikt syryjski był przyczyną opuszczenia domów przez prawie połowę ludności tego kraju. Ponad pięć milionów Syryjczyków to uchodźcy, co czyni z nich największą na świecie grupę tego typu. Dziewięciu na dziesięciu syryjskich uchodźców żyje w wiejskich bądź miejskich wspólnotach w sąsiednich krajach, a około 10% mieszka w obozach dla uchodźców. Searching for Syria to projekt stworzony we współpracy z Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR), mający na celu analizowanie pięciu najczęstszych wyszukiwań na temat syryjskiego kryzysu migracyjnego. Serwis udziela obszernych, dynamicznych odpowiedzi złożonych ze szczegółowych zbiorów danych UNHCR, ludzkich historii oraz światowych trendów wyszukiwania.

Zobacz więcej historii

Powrót do góry