Onze inzet voor raciale rechtvaardigheid

Reactie van Google

Onze concrete initiatieven om duurzame rechtvaardigheid te scheppen voor de zwarte gemeenschap van Google en om onze producten en programma's nuttig te maken op de momenten die het belangrijkst zijn voor zwarte gebruikers

Bekijk de meest recente ontwikkelingen

Ons wereldwijde streven

Duurzame gelijkheid opbouwen op onze werkplek

Betekenisvolle verandering begint bij ons eigen bedrijf. Door zich nog meer toe te leggen op rassenrechtvaardigheid en inclusiviteit kan Google behulpzamere producten maken voor onze gebruikers en de wereld. Daarom zijn we een aantal initiatieven begonnen waarmee we aan duurzame rechtvaardigheid bouwen voor onze zwarte gemeenschap.

Werken aan een betere vertegenwoordiging van de zwarte gemeenschap op hogere niveaus en streven naar 30% meer leden van ondervertegenwoordigde groepen op leidinggevende functies in 2025

We willen het aantal zwarte Googlers op alle andere functies tegen 2025 meer dan verdubbelen.

Dit willen we doen door leidinggevende functies zowel extern als intern beschikbaar te maken, en onze investeringen te vergroten in de plaatsen waar we al kantoren hebben, zoals Atlanta, Washington DC, Chicago en Londen. We volgen dezelfde aanpak in alle regio's en gebruiken specifieke plannen voor locaties en landen om zo meer ondervertegenwoordigde Googlers te werven in gemeenschappen waarin de sociale infrastructuur al zorgt voor een gevoel van verbondenheid en hogere kwaliteit van leven.

Meer doen om uitdagingen op het gebied van vertegenwoordiging aan te pakken en te concentreren op werving, baanbehoud en promotie op alle niveaus

Dit wordt mede aangestuurd door nieuwe contactpersonen voor talenten, die we binnen de verschillende product- en functionele teams aanstellen. Zij moeten Googlers uit ondervertegenwoordigde groepen begeleiden en ervoor zorgen dat ze zich kunnen ontwikkelen en voor het bedrijf behouden blijven. We stellen ook een taskforce samen die onder meer bestaat uit ervaren leden van de zwarte gemeenschap binnen Google. Deze taskforce gaat concrete aanbevelingen en voorstellen doen zodat verantwoording kan worden afgelegd over alles waar je als zwarte Googler mee te maken krijgt, van werving en selectie tot prestatiemanagement en loopbaanontwikkeling en -behoud.

We hebben het Retention & Progression-team verdubbeld, zodat elke organisatie een aangewezen consultant heeft om ondervertegenwoordigde Googlers te ondersteunen, en we zijn van plan onze investering in dit programma tegen 2022 te verdrievoudigen. Ondertussen gaan we door met het uitrollen van strengere controles op eerlijkheid en gelijkheid tijdens ons prestatieproces, ook in deze cyclus.

Werken aan een sterker gevoel van inclusie en verbondenheid voor Googlers in het algemeen en onze zwarte gemeenschap in het bijzonder

Uit intern onderzoek blijkt dat een gevoel van verbondenheid afhankelijk is van ervaringen op de werkvloer, zoals de psychologische veiligheid die we in onze teams voelen, de steun die we krijgen van onze managers en leiders, eerlijke personeelsprocessen, en de mogelijkheid tot groei en ontwikkeling van onze carrière. In al deze dimensies streven we naar inclusievere praktijken en een inclusiever beleid en passen we deze aan als dat om de een of andere reden niet is gelukt.

We hadden bijvoorbeeld een beveiligingsmethode waarin Googlers 'tailgaters' (meelopers) in de gaten moesten houden om te zorgen voor minder ongeautoriseerde bezoekers op kantoor. We hebben ons gerealiseerd dat vooroordelen hierin een rol kunnen spelen. Daarom heeft ons Global Security and Resilience-team het afgelopen jaar, in samenwerking met een functie-overschrijdende werkgroep, uitgebreid onderzoek gedaan, naar de ervaringen van zwarte Googlers geluisterd en nieuwe beveiligingsprocedures ontwikkeld en getest om ervoor te zorgen dat we de veiligheid en beveiliging van de Google-gemeenschap konden behouden zonder op dit soort handhaving te leunen. Nu we ons voorbereiden om weer terug naar kantoor te gaan, maken we een eind aan de praktijk van Googlers die elkaars badge checken en vertrouwen we op onze robuuste beveiligingsinfrastructuur.

Bovendien hebben we in oktober 2020 een terugbetalingsprogramma voor studieleningen geïntroduceerd om de schulden aan te pakken die de economische vooruitgang van veel niet-witte gemeenschappen belemmeren.

En in EMEA hebben we een nieuwe sprekersreeks gelanceerd, RE:EMEA, om het gesprek over rassengelijkheid lokaal relevant te maken en ons begrip van de unieke geschiedenis van de regio te vergroten. En om een wereldwijde gemeenschap tot stand te brengen, rollen we volgend jaar een introductieprogramma van 6 maanden uit voor zwarte Nooglers om te helpen netwerken op te bouwen tijdens de eerste paar maanden bij Google.

Een serie anti-racistische trainingen opzetten met internationale scope die kunnen worden ingezet voor alle Googlers

We gaan externe deskundigen uitnodigen om bij Google hun expertise te delen over raciale geschiedenis en structurele ongelijkheid, en in gesprek te gaan over onderwijs, bondgenootschap en zelfreflectie. We zijn begonnen met het testen van een nieuwe training die uit verschillende reeksen bestaat voor Googlers op alle niveaus. De training gaat over institutioneel racisme en raciaal bewustzijn en heeft als doel het bewustzijn te vergroten en veilige ruimtes te maken waarin iedereen zich thuisvoelt. We zijn van plan om deze training begin 2021 wereldwijd uit te rollen. Diversiteit, gelijkheid en inclusie gaan ook onderdeel uitmaken van onze bekende trainingen voor medewerkers en managers. En in de toekomst zullen alle VP+-prestatiebeoordelingen een evaluatie bevatten van hoe leiders de diversiteit, gelijkheid en inclusie ondersteunen.

De geestelijke en lichamelijke gezondheid en het welzijn van onze zwarte gemeenschap beter ondersteunen

In het afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld samengewerkt met onze zorgverlener voor geestelijke gezondheidszorg in de VS om hun netwerk van zwarte hulpverleners uit te breiden van 6,6 procent tot 9,8 procent. We werken ook samen met andere zorgverleners om nieuwe programma's op te stellen voor problemen die onevenredig veel invloed hebben op onze zwarte gemeenschap, die tegen 2022 van kracht moeten zijn. Ook onze internationale EAP-providers maken hun netwerk van hulpverleners gevarieerder. Ons Benefits-team werkt samen met het Equity Project Management Office en de Black Leadership-adviesgroep om te bepalen waar we onze voorzieningen kunnen uitbreiden om aanvullende steun te bieden aan Googlers en hun families. Een voorbeeld van een programma met positieve impact is het beschikbaar maken van medische second opinions voor een bredere familiekring van Googlers. Dit gebeurde op advies van onze zwarte gemeenschap, die aangaf dat dit belangrijk is in een familiestructuur waarbij ook broers en zussen, ouders, schoonouders en grootouders bij het gezin horen.

Diversiteit van leveranciers vergroten

We vertrouwen op duizenden leveranciers om ons te helpen bij onze bedrijfsvoering, van marketingbureaus en de bouwsector tot voedsel en professionele diensten. We willen $ 100 miljoen uitgeven aan bedrijven met zwarte eigenaren, als onderdeel van onze bredere inzet om vanaf 2021 elk jaar minimaal $ 1 miljard uit te geven aan 'diverse-owned' leveranciers in de VS. Dit betekent meer klandizie voor een grotere diversiteit aan leveranciers en bovendien een duurzame economische impact op deze gemeenschappen.

Zelf verantwoordelijkheid afleggen

We zijn zelf verantwoordelijk voor het creëren van een inclusieve werkplek. In de toekomst zullen we de voortgang regelmatig met het bestuur van Alphabet delen via transparantierapporten over vertegenwoordiging, werving, behoud, prestaties en promotiekansen. Daarnaast zullen we ons Diversity Annual Report blijven publiceren om deze vooruitgang met jullie allemaal te delen.

Economische kansen helpen creëren

Als bedrijf beseffen we dat rassengelijkheid onlosmakelijk verbonden is met economische kansen. Daarom hebben we een pakket voor economische gelijke kansen samengesteld van meer dan $ 175 miljoen om zwarte bedrijfseigenaren, oprichters van start-ups, werkzoekenden en ontwikkelaars te steunen, naast het YouTube-fonds van $ 100 miljoen om zwarte creators en artiesten een groter podium te bieden. Dit nieuwe initiatief bestaat ondermeer uit:

  • $ 50 miljoen aan financiering en subsidies voor kleine bedrijven, gericht op de zwarte gemeenschap en in samenwerking met Opportunity Finance Network, waarvan meer dan $ 9 miljoen aan leningen en subsidies voor bedrijven met een zwarte eigenaar werd toegewezen aan lokale partners. Dit initiatief bouwt verder op ons recent opgezette Grow with Google Small Business Fund van $ 125 miljoen ter ondersteuning van kleine bedrijven van achtergestelde minderheden en vrouwen in de VS.
  • $ 100 miljoen voor financiële deelname aan kapitaalbedrijven en start-ups met zwarte leiders en organisaties die zwarte ondernemers ondersteunen, waaronder meer investeringen in Plexo Capital en niet-verwaterende financiering voor zwarte oprichters in het netwerk Google for Startups.
  • $ 15 miljoen voor training, via partners zoals de National Urban League, om zwarte werkzoekenden te helpen hun vaardigheden te ontplooien.
  • Meer dan $ 10 miljoen om de toegang van de zwarte gemeenschap tot onderwijs, benodigdheden en economische kansen in ons ecosysteem voor ontwikkelaars te verbeteren; en rechtvaardigheid, vertegenwoordiging en inclusiviteit te vergroten op onze ontwikkelaarsplatforms, zoals Android, Chrome, Flutter, Firebase, Google Play en meer.

Mentorschap is ook belangrijk voor het ontwikkelen van netwerken en succesvolle bedrijven. Daarom hebben we de Google for Startups Accelerator voor zwarte oprichters gelanceerd, een digitaal groeiprogramma van drie maanden voor start-ups met veel potentie, die zich in de ontwikkelingsfase van startkapitaal tot serie A bevinden. We hebben hiervoor 76 oprichters geselecteerd. Daarnaast hebben we ons Digital Coaches-programma uitgebreid naar 8 extra steden, waaronder Memphis, Birmingham en Cleveland, om 50.000 bedrijven van zwarte eigenaren in de VS te voorzien van het mentorschap, de netwerken en de training die ze nodig hebben om te groeien.

Ten slotte hebben we ook een fonds van $ 1 miljoen opgericht in Brazilië en een fonds van $ 2 miljoen in Europa om zwarte oprichters buiten de VS te ondersteunen.

Onderwijs verbeteren

We stellen bijna $ 3 miljoen beschikbaar om meer gelijke kansen te bieden in het informaticaonderwijs en de vertegenwoordiging van zwarte mensen in STEM-velden te vergroten. Dit begint met ernaar te streven dat zwarte leerlingen vanaf het begin van hun opleiding toegang hebben tot gelijke kansen.

Om dat te bereiken, breiden we ons curriculum van CS First uit met 7.000 docenten die meer dan 100.000 zwarte leerlingen onderwijzen, wat ons programma Toegepaste digitale vaardigheden opschaalt en ervoor zorgt dat we nu 400.000 zwarte middelbare scholieren bereiken. We geven een Google.org-donatie van $ 1 miljoen aan de #ISeeMe-campagne van DonorsChoose om docenten te helpen toegang te krijgen tot lesmateriaal voor inclusievere lessen.

Daarnaast reiken we aan 50 universiteiten een exploreCSR-award uit voor het academiejaar 2020-2021 om ondervertegenwoordigde studenten in de informatica aan te trekken en te behouden. We ondersteunen bovendien Black in AI met $ 250.000 om ervoor te zorgen dat zwarte mensen beter worden vertegenwoordigd in AI.

Deze inspanningen bouwen verder op onze andere onderwijsinitiatieven, waaronder CodeNext, dat zich richt op de ontwikkeling van de volgende generatie zwarte en latino tech-leiders. Nog een onderwijsinitiatief is TechExchange, waarin wordt samengewerkt met hogescholen en universiteiten die van oorsprong gericht zijn op de zwarte gemeenschap (HBCU's, historically black colleges and universities) en met instituten waarvan meer dan 25% van de studenten Hispanic zijn (HSI's, Hispanic-serving institutions). Hierbij komen studenten voor vier maanden naar de campus van Google om over uiteenlopende onderwerpen te leren, van productmanagement tot machine learning.

Daarnaast hebben we in samenwerking met het Thurgood Marshall College Fund ook het Grow with Google HBCU-programma gelanceerd, om studenten van deze scholen en universiteiten voor te bereiden op hun carrière en ze digitale vaardigheden te leren.

Organisaties steunen die zich inzetten voor rassengelijkheid

We blijven organisaties steunen die strijden voor hervorming van het strafrecht. Naast de $ 32 miljoen die we de afgelopen vijf jaar hebben gedoneerd voor hervorming van het strafrecht, stelt Google.org nog eens $ 12 miljoen beschikbaar voor beurzen om raciale rechtvaardigheid te bevorderen.

We hebben de volgende ronde donaties aangekondigd, van elk $ 1 miljoen, aan het Leadership Conference Education Fund, aan de campagne voor de hervorming in ordehandhaving van het NAACP Legal Defense and Educational Fund en aan de Movement for Black Lives. Meer informatie over organisaties die tegen racisme en ongelijkheid strijden vind je hier.

Wereldwijd heeft Google.org 1 miljoen dollar toegezegd om lokale organisaties in Brazilië, Europa en Sub-Saharaans Afrika te ondersteunen. Vandaag trekken we nog eens 1,5 miljoen dollar uit om organisaties die zich inzetten voor de strijd voor raciale rechtvaardigheid te ondersteunen en zwarte gemeenschappen in heel Europa en Sub-Saharaans Afrika vooruit te helpen, met speciale aandacht voor ondernemers en jongeren.

Doneer nu en voeg je bij de strijd

Naast de $ 32 miljoen die we de afgelopen vijf jaar hebben gedoneerd voor hervorming van het strafrecht, stelt Google.org nog eens $ 12 miljoen beschikbaar voor beurzen om raciale rechtvaardigheid te bevorderen. Google.org gaat ook pro bono technische ondersteuning verlenen aan organisaties via het Google.org Fellowship-programma.

Meer informatie