Onze inzet voor raciale rechtvaardigheid

Reactie van Google

Onze concrete initiatieven om duurzame rechtvaardigheid te scheppen voor de zwarte gemeenschap van Google en om onze producten en programma's nuttig te maken op de momenten die het belangrijkst zijn voor zwarte gebruikers

Bekijk de meest recente ontwikkelingen

Ons wereldwijde streven

Duurzame gelijkheid opbouwen op onze werkplek

Betekenisvolle verandering begint bij ons eigen bedrijf. Door zich nog meer toe te leggen op rassenrechtvaardigheid en inclusiviteit kan Google behulpzamere producten maken voor onze gebruikers en de wereld. Daarom zijn we een aantal initiatieven begonnen waarmee we aan duurzame rechtvaardigheid bouwen voor onze zwarte gemeenschap.

Werken aan een betere vertegenwoordiging van de zwarte gemeenschap op hogere niveaus en streven naar 30% meer leden van ondervertegenwoordigde groepen op leidinggevende functies in 2025

In 2020 hebben we de meeste zwarte Googlers ooit aangenomen in de VS, zowel voor algemene als IT-functies. We liggen op schema om onze doelstellingen te halen voor een 30% hogere vertegenwoordiging in leiderschapsrollen van ondervertegenwoordigde groepen uiterlijk in 2025 en om het aantal zwarte Googlers op alle andere niveaus uiterlijk in 2025 meer dan te verdubbelen.

We investeren ook in de groei van onze locaties in Atlanta, Chicago, New York en Washington, omdat we van onze zwarte Googlers hebben begrepen dat deze locaties bijdragen aan een hoge levenskwaliteit. In 2021 hebben we tot nu toe op deze vestigingen meer dan 650 nieuwe medewerkers aangenomen. We liggen op schema om onze doelstellingen te halen: in 2021 1000 medewerkers en voor het einde van 2025 10.000 medewerkers aannemen.

Meer doen om uitdagingen op het gebied van vertegenwoordiging aan te pakken en te concentreren op werving, baanbehoud en promotie op alle niveaus

We stellen nieuwe contactpersonen voor talenten aan binnen de verschillende product- en functionele teams. Ze gaan Googlers uit ondervertegenwoordigde groepen begeleiden en ervoor zorgen dat zij zich kunnen ontwikkelen en voor het bedrijf behouden blijven. We stellen ook een taskforce samen die onder meer bestaat uit leden van de zwarte gemeenschap met een hoge functie binnen Google. Deze taskforce gaat concrete aanbevelingen en voorstellen doen zodat verantwoording kan worden afgelegd over alles waar je als zwarte Googler mee te maken krijgt, van werving en selectie tot prestatiemanagement en loopbaanontwikkeling en -behoud.

We hebben het team voor medewerkersbehoud en -ontwikkeling verdubbeld, zodat elke organisatie een aangewezen consultant heeft om ondervertegenwoordigde Googlers te ondersteunen. We zijn ook van plan onze investering in dit programma uiterlijk in 2022 te verdrievoudigen. Ondertussen gaan we door met het uitrollen van strengere controles op eerlijkheid en gelijkheid tijdens ons prestatieproces.

We blijven investeren in programma's die Googlers helpen groeien en floreren bij Google. Deze maand zijn we gestart met een nieuwe pilot voor onboarding, die speciaal is afgestemd op het ondersteunen van zwarte werknemers als ze aan hun carrière bij Google beginnen. We zijn van plan het programma aan het eind van het jaar wereldwijd uit te rollen.

Werken aan een sterker gevoel van inclusie en verbondenheid voor Googlers in het algemeen en onze zwarte gemeenschap in het bijzonder

Uit intern onderzoek blijkt dat een gevoel van verbondenheid afhankelijk is van ervaringen op de werkvloer, zoals de psychologische veiligheid die we in onze teams voelen, de steun die we krijgen van onze managers en leiders, eerlijke personeelsprocessen en de mogelijkheid tot groei en ontwikkeling van onze carrière. In al deze dimensies streven we naar inclusievere praktijken en een inclusiever beleid en passen we deze aan als dat om de een of andere reden niet is gelukt.

We hadden bijvoorbeeld een beveiligingsmethode waarin Googlers 'tailgaters' (meelopers) in de gaten moesten houden om te zorgen voor minder ongeautoriseerde bezoekers op kantoor. Maar we realiseerden ons dat vooroordelen hierin een rol kunnen spelen. Daarom heeft ons Global Security and Resilience-team het afgelopen jaar samen met een functie-overschrijdende werkgroep uitgebreid onderzoek gedaan, naar de ervaringen van zwarte Googlers geluisterd en nieuwe beveiligingsprocedures ontwikkeld en getest. Daarmee zorgen we dat de Google-gemeenschap veilig en beveiligd blijft zonder op dit soort handhaving te leunen. Nu we ons voorbereiden om weer terug naar kantoor te gaan, maken we een eind aan de praktijk van Googlers die elkaars badge checken en vertrouwen we op onze robuuste beveiligingsinfrastructuur.

In nauw overleg met onze zwarte medewerkers hebben we vorig jaar een terugbetalingsprogramma voor studieleningen geïntroduceerd. Hiermee willen we Googlers helpen meer financiële stabiliteit op de lange termijn op te bouwen, omdat we weten dat vrouwen en gemeenschappen van kleur onevenredig zwaar worden getroffen door studieschulden. Tot nu toe hebben we geholpen met het terugbetalen van in totaal $ 3 miljoen aan studieleningen.

En in EMEA hebben we een nieuwe sprekersreeks gelanceerd, RE:EMEA, om het gesprek over rassengelijkheid lokaal relevant te maken en meer te weten te komen over de unieke geschiedenis van de regio.

Een serie anti-racistische trainingen opzetten met internationale scope die kunnen worden ingezet voor alle Googlers

We gaan externe deskundigen uitnodigen om bij Google hun expertise te delen over raciale geschiedenis en structurele ongelijkheid, en in gesprek te gaan over onderwijs, bondgenootschap en zelfreflectie. We zijn begonnen met het testen van een nieuwe training die uit verschillende reeksen bestaat voor Googlers op alle niveaus. De training gaat over institutioneel racisme en raciaal bewustzijn en heeft als doel het bewustzijn te vergroten en veilige ruimtes te maken waarin iedereen zich thuisvoelt. We zijn van plan om deze training begin 2021 wereldwijd uit te rollen. Diversiteit, gelijkheid en inclusie gaan ook onderdeel uitmaken van onze bekende trainingen voor medewerkers en managers. En in de toekomst zullen alle VP+-prestatiebeoordelingen een evaluatie bevatten van hoe leiders de diversiteit, gelijkheid en inclusie ondersteunen.

De geestelijke en lichamelijke gezondheid en het welzijn van onze zwarte gemeenschap beter ondersteunen

We hebben samen met onze zorgverlener voor geestelijke gezondheidszorg in de VS hun netwerk van zwarte hulpverleners uitgebreid van 6,6 procent tot 9,8 procent. Ook ontwikkelen we samen met andere zorgverleners nieuwe programma's voor problemen die onevenredig veel invloed hebben op onze zwarte gemeenschap. Deze programma's moeten uiterlijk in 2022 ingevoerd zijn. Ook onze internationale EAP-providers (ondersteuningsprogramma voor werknemers) maken hun netwerk van hulpverleners gevarieerder. Ons Benefits-team bepaalt samen met het Equity Project Management Office en de Black Leadership-adviesgroep waar we onze voorzieningen kunnen uitbreiden om aanvullende steun te bieden aan Googlers en hun familie. Een voorbeeld van een programma met positieve impact is het beschikbaar maken van medische second opinions voor een bredere familiekring van Googlers. Dit gebeurde op advies van onze zwarte gemeenschap, die aangaf dat dit belangrijk is in een familiestructuur waarbij ook broers en zussen, ouders, schoonouders en grootouders bij het gezin horen.

Diversiteit van leveranciers vergroten

We vertrouwen op duizenden leveranciers om ons te helpen bij onze bedrijfsvoering, van marketingbureaus en de bouwsector tot voedsel en professionele diensten. We willen $ 100 miljoen uitgeven aan bedrijven met zwarte eigenaren, als onderdeel van onze bredere inzet om vanaf 2021 elk jaar minimaal $ 1 miljard uit te geven aan 'diverse-owned' leveranciers in de VS. Dit betekent meer klandizie voor een grotere diversiteit aan leveranciers en bovendien een duurzame economische impact op deze gemeenschappen.

Zelf verantwoordelijkheid afleggen

We zijn zelf verantwoordelijk voor het creëren van een inclusieve werkplek. In de toekomst zullen we de voortgang regelmatig met het bestuur van Alphabet delen via transparantierapporten over vertegenwoordiging, werving, behoud, prestaties en promotiekansen. Daarnaast blijven we ons Diversity Annual Report publiceren om deze vooruitgang met jullie allemaal te delen.

Economische kansen helpen creëren

Als bedrijf beseffen we dat rassengelijkheid onlosmakelijk verbonden is met economische kansen. In het afgelopen jaar hebben we meer dan $ 320 miljoen toegewezen aan organisaties die zich inzetten om rassenongelijkheid aan te pakken. Hieronder vallen subsidies voor organisaties op het gebied van rassengelijkheid en sociale rechtvaardigheid, en steun voor initiatieven op het gebied van beroepsopleiding, kleine bedrijven en start-ups. Hier zijn enkele voorbeelden van wat we tot nu toe hebben gedaan:

  • We hebben onze toezegging van $ 50 miljoen aan het Opportunity Finance Network waargemaakt om bedrijven van zwarte ondernemers te ondersteunen via het Groei met Google-fonds voor kleine bedrijven. We hebben meer dan $ 60 miljoen van ons fonds van $ 100 miljoen geînvesteerd in kapitaalbedrijven, startups en organisaties geleid door zwarte eigenaren die zwarte ondernemers ondersteunen. Bijvoorbeeld door meer investeringen in Plexo Capital en niet-verwaterende financiering voor zwarte oprichters in het Google for Startups-netwerk.
  • $ 15 miljoen voor training, via partners zoals de National Urban League, om zwarte werkzoekenden te helpen hun vaardigheden te ontplooien.
  • Meer dan $ 10 miljoen om de toegang van de zwarte gemeenschap tot onderwijs, benodigdheden en economische kansen in ons ecosysteem voor ontwikkelaars te verbeteren, en rechtvaardigheid, vertegenwoordiging en inclusiviteit te vergroten op onze ontwikkelaarsplatforms, zoals Android, Chrome, Flutter, Firebase, Google Play en andere platforms.

Als voortzetting van dit werk hebben we onlangs een tweede Google for Startups-fonds voor zwarte oprichters van $ 5 miljoen in de VS gelanceerd en hebben we de 30 oprichters bekendgemaakt die tot $ 100.000 aan niet-verwaterende financiering ontvangen uit het op Europa gerichte fonds van $ 2 miljoen van Google for Startups.

Mentorschap is ook belangrijk voor het ontwikkelen van netwerken en succesvolle bedrijven. We hebben de Google for Startups-versneller voor zwarte oprichters gelanceerd, een digitaal groeiprogramma van 3 maanden voor start-ups met veel potentie die zich in de ontwikkelingsfase van startkapitaal tot serie A bevinden. We hebben hiervoor 76 oprichters geselecteerd.

Daarnaast hebben we ons programma Digital Coaches uitgebreid naar 8 nieuwe steden, waaronder Memphis, Birmingham en Cleveland, om 50.000 bedrijven van zwarte eigenaren in de VS het mentorschap, de netwerken en de training te geven die ze nodig hebben om te groeien.

We ondersteunen ook zwarte media en creators. Zo adverteerden we in 2020 op meer dan 60 mediakanalen van zwarte eigenaren als onderdeel van onze media-uitgaven in de VS en verviervoudigen we onze uitgaven aan mediakanalen van zwarte eigenaren dit jaar. Hier zijn enkele initiatieven van het afgelopen jaar:

  • Het Google Nieuws-initiatief (GNI) lanceerde het Ad Transformation Lab: een programma van meerdere maanden in samenwerking met Dr. Benjamin Chavis Jr. om zwarte en latino nieuwsuitgevers in de VS en Canada te helpen hun reclamestrategieën te verbeteren en hun digitale inkomsten te verhogen. Dr. Benjamin Chavis Jr. is president en CEO van de National Newspaper Publishers Association (NNPA), evenals de Association of Alternative Newsmedia (AAN) en de National Association of Hispanic Publications (NAHP). We hebben geleerd van de succesverhalen van het Ad Transformation Lab en blijven samenwerken met de AAN, NAHP en NNPA om in de komende maanden nieuwe bedrijfsgerichte Labs te lanceren.

  • In mei 2021 hebben we het Student Fellowship-programma opgezet (een initiatief van Google Nieuws) om divers, opkomend nieuws- en mediatalent dat geïnteresseerd is in een carrière op het snijvlak van technologie, media en journalistiek, te ondersteunen en bij te dragen aan hun ontwikkeling.

  • Afgelopen oktober hebben we het #YouTubeBlackVoices-fonds van $ 100 miljoen aangekondigd. Met dit fonds heeft YouTube 132 creators en artiesten uit de hele wereld geholpen met financiering, training en ondersteuning zodat ze een groter publiek kunnen bereiken en florerende bedrijven opbouwen. Inschrijvingen voor de lesgroep van 2022 zijn geopend vanaf 21 juni 2021.

Onderwijs verbeteren

We hebben een nieuwe subsidie van $ 50 miljoen aangekondigd om meer gelijke kansen te creëren in het informaticaonderwijs en de vertegenwoordiging van zwarte mensen in STEM-velden te vergroten. Dit begint met zwarte leerlingen vanaf het begin van hun opleiding toegang te geven tot gelijke kansen.

We zijn trots op onze samenwerking met hogescholen en universiteiten die van oorsprong gericht zijn op de zwarte gemeenschap (HBCU's) om de toegang tot hoger onderwijs en de kansen in de IT-sector te vergroten. We kondigen een nieuwe onbeperkte subsidie aan van $ 50 miljoen voor 10 HBCU's om dit doel te bereiken. Met deze subsidie kunnen ze beurzen ondersteunen, in technologische hulpmiddelen voor klaslokalen investeren, lesprogramma's ontwikkelen en studenten voorbereiden op hun carrière. De instellingen ontvangen elk een eenmalige, onbeperkte financiële subsidie van $ 5 miljoen, waardoor ze de flexibiliteit hebben om naar eigen inzicht te investeren in hun gemeenschap en de toekomstige beroepsbevolking.

Deze toezegging bouwt voort op ons initiatief Pathways to Tech, dat is opgezet om gelijke kansen te creëren voor computeropleidingen aan HBCU's, werkzoekenden te helpen bij het vinden van IT-functies en ervoor te zorgen dat zwarte werknemers groeikansen hebben en zich betrokken voelen op het werk.

We gaan door met het uitbreiden van ons CS First-lesprogramma naar nog eens 7000 docenten die lesgeven aan meer dan 100.000 zwarte leerlingen. Zo schalen we ons programma voor Toegepaste digitale vaardigheden op en bereiken we 400.000 zwarte middelbare scholieren. We geven een Google.org-subsidie van $ 1 miljoen voor de #ISeeMe-campagne van DonorsChoose om docenten toegang te geven tot lesmateriaal voor inclusievere lessen.

Daarnaast reiken we voor het academiejaar 2020-2021 aan 50 universiteiten een exploreCSR-award uit om ondervertegenwoordigde studenten Informatica aan te trekken en te behouden. We steunen ook Black in AI met $ 250.000 om ervoor te zorgen dat zwarte mensen beter worden vertegenwoordigd in het veld van AI.

Deze inspanningen bouwen verder op onze andere onderwijsinitiatieven, waaronder CodeNext, dat zich richt op de ontwikkeling van de volgende generatie zwarte en latino IT-leiders. Nog een onderwijsinitiatief is TechExchange, waarin we samenwerken met hogescholen en universiteiten die van oorsprong gericht zijn op de zwarte gemeenschap (HBCU's) en met instituten waarvan meer dan 25% van de studenten hispanic zijn (HSI's). Dit initiatief houdt in dat studenten vier maanden naar de campus van Google komen om over uiteenlopende onderwerpen te leren, van productmanagement tot machine learning.

Daarnaast hebben we in samenwerking met het Thurgood Marshall College Fund ook een HBCU-programma voor voorbereiding op een carrière van Groei met Google, gelanceerd om leerlingen van deze scholen en universiteiten digitale vaardigheden te leren.

Organisaties steunen die zich inzetten voor rassengelijkheid

We blijven organisaties steunen die strijden voor hervorming van het strafrecht. Naast de $ 32 miljoen die we de afgelopen 5 jaar hebben gedoneerd voor hervorming van het strafrecht, stelt Google.org nog eens $ 12 miljoen beschikbaar voor subsidies om rassengelijkheid te bevorderen en $ 25 miljoen aan Google Ad Grants aan organisaties die zich inzetten voor rassengelijkheid.

We hebben de volgende reeks subsidiesvan elk $ 1 miljoen toegekend aan het Leadership Conference Education Fund, de Policing Reform Campaign van het NAACP Legal Defense and Educational Fund en de Movement for Black Lives. Als onderdeel van ons Google.org Fellowship-programma hebben we ook een team van IT'ers ingezet in het Center for Policing Equity om de National Justice Database uit te breiden. Meer informatie over organisaties die tegen racisme en ongelijkheid strijden vind je hier.

Wereldwijd heeft Google.org $ 1 miljoen toegezegd om lokale organisaties in Brazilië, Europa en Sub-Saharaans Afrika te ondersteunen. Vandaag trekken we nog eens $ 1,5 miljoen uit om organisaties te ondersteunen die zich inzetten voor de strijd voor rassengelijkheid, en zwarte gemeenschappen in heel Europa en Sub-Saharaans Afrika vooruit te helpen. Hierbij geven we speciale aandacht aan ondernemers en beroepsopleidingen voor jongeren.

Doneer nu en voeg je bij de strijd

Naast de $ 32 miljoen die we de afgelopen vijf jaar hebben gedoneerd voor hervorming van het strafrecht, stelt Google.org nog eens $ 12 miljoen beschikbaar voor beurzen om raciale rechtvaardigheid te bevorderen. Google.org gaat ook pro bono technische ondersteuning verlenen aan organisaties via het Google.org Fellowship-programma.

Meer informatie