Onze inzet voor raciale rechtvaardigheid

Reactie van Google

“In de afgelopen periode hebben gewelddadige en racistische aanvallen tegen de zwarte gemeenschap de wereld gedwongen het structurele en institutionele racisme onder ogen te zien dat zwarte mensen generaties lang hebben ervaren. Mijn eigen zoektocht naar antwoorden begon binnen onze eigen muren. De persoonlijke verhalen van leden van onze Black Leadership Advisory Group en onze zwarte Googlers hebben mijn beeld over de realiteit van onze zwarte gemeenschap alleen maar versterkt. Het is een realiteit waarin institutioneel racisme doordringt tot elk aspect van het leven. Van onze interacties met ordehandhavers en toegang tot woningen en kapitaal. Van gezondheidszorg tot onderwijs en de werkvloer.

Als bedrijf en individuen die nuttige producten voor iedereen willen maken, streven we ernaar de energie van dit moment om te zetten in permanente en betekenisvolle verandering. Vandaag kondigen we een reeks concrete initiatieven aan om dat werk op gang te brengen: intern, om duurzame rechtvaardigheid te scheppen voor de zwarte gemeenschap van Google, en extern om onze producten en programma's nuttig te maken op de momenten die er het meest toe doen voor zwarte gebruikers."

— Sundar Pichai, CEO van Google en Alphabet
17 juni 2020

Lees de volledige blogpost

Ons wereldwijde streven

Duurzame rechtvaardigheid opbouwen op onze werkplek

Betekenisvolle verandering begint bij ons eigen bedrijf. Door een krachtige toewijding aan raciale rechtvaardigheid en inclusie kan Google nog nuttigere producten maken voor onze gebruikers en de wereld. Daarom zetten we ons in om aan duurzame rechtvaardigheid te bouwen voor onze zwarte gemeenschap.

Werken aan een betere vertegenwoordiging van de zwarte gemeenschap op hogere niveaus en streven naar 30% meer leden van ondervertegenwoordigde groepen op leidinggevende functies in 2025.

We willen dit bereiken door leidinggevende functies extern en intern beschikbaar te maken en onze investeringen te vergroten in de plaatsen waar we al kantoren hebben zoals Atlanta, Washington DC, Chicago en Londen. We volgen dezelfde aanpak in alle regio's en gebruiken specifieke plannen voor locaties en landen om zo meer ondervertegenwoordigde Googlers te werven in gemeenschappen waarin de sociale infrastructuur al zorgt voor een gevoel van verbondenheid en hogere kwaliteit van leven.

Meer doen om uitdagingen op het gebied van vertegenwoordiging aan te pakken en te concentreren op werving, baanbehoud en promotie op alle niveaus

Dit wordt mede aangestuurd door nieuwe contactpersonen voor talenten, die we binnen de verschillende product- en functionele teams aanstellen. Zij moeten Googlers uit ondervertegenwoordigde groepen begeleiden en ervoor zorgen dat ze zich kunnen ontwikkelen en voor het bedrijf behouden blijven. We stellen ook een taskforce samen die onder meer bestaat uit ervaren leden van de zwarte gemeenschap binnen Google. Deze taskforce gaat concrete aanbevelingen en voorstellen doen zodat verantwoording kan worden afgelegd over alles waar je als zwarte Googler mee te maken krijgt, van werving en selectie tot prestatiemanagement en loopbaanontwikkeling en -behoud. De taskforce presenteert binnen 90 dagen specifieke voorstellen (waaronder meetbare doelen).

Werken aan een sterker gevoel van inclusie en verbondenheid voor Googlers in het algemeen en onze zwarte gemeenschap in het bijzonder.

Uit intern onderzoek blijkt dat een gevoel van verbondenheid afhankelijk is van ervaringen op de werkvloer, zoals de psychologische veiligheid die we in onze teams voelen, de steun die we krijgen van onze managers en leiders, eerlijke personeelsprocessen, en de mogelijkheid tot groei en ontwikkeling van onze carrière. In al deze dimensies streven we naar inclusievere praktijken en een inclusiever beleid en passen we deze aan als dat om de een of andere reden niet is gelukt.

We hadden bijvoorbeeld een beveiligingsmethode waarin Googlers zogenaamde 'bumperklevers' in de gaten moesten houden om te zorgen voor minder ongeautoriseerde bezoekers op kantoor. We hebben ons gerealiseerd dat vooroordelen hierin een rol kunnen spelen. Daarom heeft ons Global Security and Resilience-team het afgelopen jaar, in samenwerking met een functie-overschrijdende werkgroep, uitgebreid onderzoek gedaan, naar de ervaringen van zwarte Googlers geluisterd en nieuwe beveiligingsprocedures ontwikkeld en getest om ervoor te zorgen dat we de veiligheid en beveiliging van de Google-gemeenschap konden behouden zonder op dit soort handhaving te leunen. Wanneer we ons voorbereiden om weer terug naar kantoor te gaan, maken we een eind aan de praktijk van Googlers die elkaars badge checken en vertrouwen we op onze robuuste beveiligingsinfrastructuur.

Een reeks anti-racistische en educatieve programma's opzetten met een internationale visie die kunnen worden ingezet voor alle Googlers.

We gaan externe deskundigen uitnodigen om bij Google hun expertise te delen over raciale geschiedenis en structurele ongelijkheid, en in gesprek te gaan over onderwijs, bondgenootschap en zelfreflectie. We zijn begonnen met het testen van een nieuwe training die uit verschillende reeksen bestaat voor Googlers op alle niveaus. De training gaat over institutioneel racisme en raciaal bewustzijn en heeft als doel het bewustzijn te vergroten en veilige ruimtes te creëren waarin iedereen zich thuisvoelt. We zijn van plan om deze training begin volgend jaar wereldwijd uit te rollen. Diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie gaan ook onderdeel uitmaken van onze verplichte managerstrainingen.

De geestelijke en lichamelijke gezondheid en het welzijn van onze zwarte gemeenschap beter ondersteunen.

In het afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld samengewerkt met onze provider van geestelijke gezondheidszorg in de VS om hun netwerk van zwarte hulpverleners uit te breiden van 6,6 procent tot 9,8 procent. Ook onze internationale EAP-providers maken hun netwerk van hulpverleners gevarieerder. In de komende 90 dagen werkt ons Benefits-team met het Equity Project Management Office en de Black Leadership Advisory Group samen om te bepalen waar we onze voordelen kunnen uitbreiden om aanvullende steun te bieden aan Googlers en hun families. Een voorbeeld van een succesvol programma is het uitbreiden van de familiekring van Googlers die gebruik kunnen maken van medische second opinions. Dit op advies van onze zwarte gemeenschapsleden, die ons vertelden dat het belangrijk is een familiestructuur te ondersteunen waar ook broers en zussen, ouders, schoonouders en grootouders bij horen.

Producten voor verandering bouwen

We willen producten en programma's maken die zwarte gebruikers helpen op de belangrijkste momenten. Googlers uit de hele wereld hebben meer dan 500 suggesties ingestuurd en we hebben een speciaal productteam opgezet om deze ideeën uit te voeren in samenwerking met onze adviesgroep van zwarte leiders en leden van ons netwerk van zwarte Googlers.

Sommige activaties zijn al gelanceerd, zoals de antwoorden van de Assistent op vragen over Black Lives Matter en Juneteenth. We werken er ook hard aan om verkopers in de VS de optie te geven het kenmerk 'Black-owned' toe te voegen aan hun bedrijfsprofiel op Google. Hierdoor kunnen mensen via Zoeken en Maps plaatselijke bedrijven met een zwarte eigenaar beter vinden en steunen. Deze functie waarvoor verkopers zich moeten aanmelden is in ontwikkeling en zal de komende weken uitgerold worden voor bedrijfsprofielen.

Producten maken voor iedereen is een van de basisprincipes van Google. Daarom zetten onze productteams zich in om ervoor te zorgen dat alle gebruikers, en ook zwarte gebruikers, zichzelf herkennen in onze producten. Voortbordurend op de aankondiging van YouTube, werkt ons Trust and Safety-team eraan om ons productbeleid tegen haat en intimidatie te versterken.

Economische kansen creëren

Als bedrijf beseffen we dat raciale rechtvaardigheid onlosmakelijk verbonden is met economische kansen. Daarom kondigen we aan dat we een pakket voor economische gelijke kansen hebben samengesteld van meer dan $ 175 miljoen om zwarte bedrijfseigenaren, oprichters van start-ups, werkzoekenden en ontwikkelaars te steunen, naast het YouTube-fonds ter waarde van $ 100 miljoen om zwarte creators en artiesten een groter podium te bieden. Dit nieuwe initiatief bestaat ondermeer uit:

  • $ 50 miljoen aan financiering en subsidies voor kleine bedrijven, gericht op de zwarte gemeenschap en in samenwerking met Opportunity Finance Network. Dit initiatief bouwt verder op ons recent opgezette Grow with Google Small Business Fund van $ 125 miljoen ter ondersteuning van kleine bedrijven van achtergestelde minderheden en vrouwen in de VS.
  • $ 100 miljoen voor financiële deelname aan kapitaalbedrijven en startups met zwarte eigenaren en organisaties die zwarte ondernemers ondersteunen, waaronder meer investeringen in Plexo Capital en niet-verwaterende financiering voor zwarte oprichters in het netwerk Google for Startups.
  • $ 15 miljoen voor training, via partners zoals de National Urban League, om zwarte werkzoekenden te helpen hun vaardigheden te ontplooien.
  • Meer dan $ 10 miljoen om de toegang van de zwarte gemeenschap tot onderwijs, benodigdheden en economische kansen in ons ecosysteem voor ontwikkelaars te verbeteren; en rechtvaardigheid, vertegenwoordiging en inclusie te vergroten op onze ontwikkelaarsplatforms, zoals Android, Chrome, Flutter, Firebase, Google Play en meer.

Mentorschap is ook belangrijk voor het ontwikkelen van netwerken en succesvolle bedrijven. Daarom hebben we Google for Startups Accelerator voor zwarte oprichters, gelanceerd, een digitaal groeiprogramma van drie maanden voor startups met veel potentie, die zich in de ontwikkelingsfase van startkapitaal tot serie A bevinden. Daarnaast hebben we ons Digital Coaches-programma uitgebreid naar acht extra steden, waaronder Memphis, Birmingham en Cleveland, om 50.000 bedrijven van zwarte eigenaren in de VS te voorzien van het mentorschap, de netwerken en de training die ze nodig hebben om te groeien.

Onderwijs verbeteren

We stellen bijna $ 3 miljoen beschikbaar om meer gelijke kansen te bieden in het informaticaonderwijs en de vertegenwoordiging van zwarte mensen in STEM-velden te vergroten. Het begint met ernaar te streven dat zwarte leerlingen vanaf het begin van hun opleiding toegang hebben tot gelijke kansen.

Om dat te bereiken, breiden we ons curriculum van CS First uit met 7000 docenten die meer dan 100.000 zwarte leerlingen onderwijzen, wat ons programma Toegepaste digitale vaardigheden opschaalt en ervoor zorgt dat we 400.000 zwarte middelbare scholieren bereiken. We geven een Google.org-donatie van $ 1 miljoen aan DonorsChoose #ISeeMe-campagne, om docenten te helpen toegang te krijgen tot lesmateriaal voor inclusievere lessen.

Naast het klaslokaal breiden we onze exploreCSR-awards uit naar 16 extra universiteiten om raciale ongelijkheid in informatica-onderzoek en -onderwijs tegen te gaan. Ook ondersteunen we Black in AI met $ 250.000 om ervoor te zorgen dat zwarte mensen beter worden vertegenwoordigd in AI.

Deze inspanningen bouwen verder op onze andere onderwijsinitiatieven, waaronder CodeNext, dat zich richt op de ontwikkeling van de volgende generatie zwarte en latino tech-leiders. Nog een onderwijsinitiatief is TechExchange, waarin wordt samengewerkt met hogescholen en universiteiten die van oorsprong gericht zijn op de Afro-Amerikaanse gemeenschap (HBCU's, historically black colleges and universities) en met instituties waarvan meer dan 25% van de studenten Hispanic zijn (HSI's, Hispanic-serving institutions) om studenten voor vier maanden naar de campus van Google te halen, zodat ze over onderwerpen kunnen leren die variëren van productmanagement tot machine learning.

Organisaties steunen die zich inzetten voor rassengelijkheid

We blijven organisaties steunen die strijden voor hervorming van het strafrecht. Naast de $ 32 miljoen die we de afgelopen vijf jaar hebben gedoneerd voor hervorming van het strafrecht, stelt Google.org nog eens $ 12 miljoen beschikbaar voor beurzen om raciale rechtvaardigheid te bevorderen.

We hebben de volgende ronde donaties aangekondigd, van elk $ 1 miljoen, aan het Leadership Conference Education Fund, aan de campagne voor de hervorming in ordehandhaving van het NAACP Legal Defense and Educational Fund en aan de Movement for Black Lives. Meer informatie over organisaties die tegen racisme en ongelijkheid strijden vind je hier.

Aangezien racisme een wereldwijd probleem is, kijken we vooruit en richten we ons op oplossingen die meer internationaal zijn. We doneren aan lokale gemeenschapsorganisaties in Brazilië en in heel Europa en Afrika die deze problemen aanpakken.